Siirry sisältöön

Ota kantaa ehdotuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja johtamisen uudistamisesta

Kysymysmerkki 37
2.2.2016 | Sosiaali- ja terveysministeriö
None

Selvityshenkilöiden raportti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavasta ja tehokkaasta ohjauksesta on valmistunut.
Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää nykyistä selvempää valtion ohjausta ja koko toimialan yhteisvastuuta, katsovat STM:n asettamat selvityshenkilöt. Samanaikaisesti on edistettävä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja ymmärrettävä julkisten varojen rajallisuus.
Ota kantaa ehdotuksiin! Vastauksia hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelussa


Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut selvityksestä kaikille avoimen keskustelun. Vastausaikaa on 2.3.2016 saakka.

Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää nykyistä selvempää valtion ohjausta sekä koko toimialan yhteisvastuuta, katsovat sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt. Samanaikaisesti on edistettävä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja ymmärrettävä julkisten varojen rajallisuus.

Selvityshenkilöiden tehtävänä oli pohtia keinoja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen uudistamiseksi nykyistä vaikuttavammaksi.

Sote-rahoitus ja sisällöllinen ohjaus halutaan sovittaa yhteen niin, että ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa kustannusvaikuttavalla tavalla. Se tarkoittaa, että valtio ohjaa itsehallintoalueita ottamaan käyttöön uusia yhdenmukaisia toimintatapoja, jotta samalla rahalla saadaan ihmisille vaikuttavampia palveluja kuin nyt. Valtion ohjausta on tarkoitus vahvistaa, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy itsehallintoalueille vuonna 2019.

Sote-uudistuksen johtamisessa korostuu kokonaisvaltainen näkökulma. Yhteisvastuu vaikuttavasta toiminnasta koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon tasoja. Palvelujen vaikuttavuus on kiinni niin valtion ohjauksesta kuin yksittäisen sote-ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamisesta.

Selvityshenkilöt ehdottavat nykyistä yksinkertaisempaa johtamismallia, joka toistuu samanlaisena kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon tasoilla. Mallissa otetaan huomioon se, mitä palveluita tuotetaan, millä voimavaroilla ja miten palveluiden vaikutuksia hyvinvointiin mitataan. Kansallisesti on linjattava sellaiset menettelytavat, joilla varmistetaan budjetissa pysyminen, palvelujen yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Palvelulinjaukset on tärkeää valmistella avoimessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Selvityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysministeriöön perustettaisiin kansallinen strateginen sote-yksikkö. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yksikkö määrittäisi riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistäisi kustannusvaikuttavia toimintatapoja. Yksikkö vastaisi voimavarojen jakoperusteista ja suuntaamisesta hyvinvointia parhaiten edistävällä tavalla. Lisäksi yksikkö vastaisi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta arvioinnista.

Itsehallintoalueille perustettaisiin vastaavat alueelliset strategiset sote-yksiköt. Myös palvelujen tuottajilta edellytettäisiin samanlaista strategista järjestäytymistä. Lisäksi toiminnan tueksi perustettaisiin itsehallintoalueiden viisi yhteistä tutkimus- ja kehittämisyksikköä.

Selvityshenkilöt ehdottavat myös, että Kela ja työterveyshuolto otetaan osaksi sote-uudistusta. Esimerkiksi Kelan lääkekustannukset pitäisi ottaa osaksi itsehallintoalueen budjettia. Tällöin terveydenhuoltoa voidaan kannustaa potilaiden ei-lääkkeellisiin hoitoihin. Lisäksi kustannusvaikuttavuus tulee ottaa oppiaineena osaksi sote-alan koulutusohjelmia. Kustannukset syntyvät pitkälti sote-ammattilaisten tekemistä päätöksistä.

Tervetuloa arvioimaan ehdotuksia! Ota kantaa ja esitä perusteltuja mielipiteitäsi. Vastauksia hyödynnetään

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelussa.Sosiaali- ja terveydenhuollossa vahvistettava yhteisvastuuta ja valtion ohjausta

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali...

Miksi valtion ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää vahvistaa?

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/miksi-va...


Perustiedot

Julkaistu: 2.2.2016

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #sosiaali- ja terveyspalvelut
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna