Kärkölän kunnan hyvinvointikertomuksen painopisteet

Kysymysmerkki 26
Kysely | Kärkölän kunta
Kysely on päättynyt

Kärkölässä valmistellaan hyvinvointikertomusta. Kunnan tulee arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Kunnan tulee myös seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä. Kunnan on valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus, asetettava terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja osoitettava ne hyvinvointi- ja terveysosoittimilla. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden oppimisprosessi.

Ota kantaa seuraaviin kysymyksiin.

Perustiedot

Päättynyt: 21.10.2016

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Anna kouluarvosana aseteikolla 4-10.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Valitse seuraavista vaihtoehdoista. Voit valita usemman vaihtoehdon.
Tämä kenttä vaaditaan.
Koulunkäynti
Anna arvosana aseteikolla 4-10 (4 ei lainkaan tärkeää - 10 erittäin tärkeää).
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Vastaa omin sanoin, vastauksia hyödynnetään koulujen ja kotien yhteistyön kehittämisessä.
Liikunta ja vapaa-aika
Anna kouluarvosana aseteikolla 4-10.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Vastauksia hyödynnetään vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä.
Elinympäristön esteettömyys ja turvallisuus
Yrittäminen ja työllisyys
Anna kouluarvosana aseteikolla 4-10.
Vastauksen on oltava numero.
Vastaa omin sanoin, vastauksia hyödynnetään elinkeino-ja työllistämistoiminnan kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Anna kouluarvosana asteikolla 4 - 10.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Vastauksia hyödynnetään ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisessä.
Avoin palaute.