Siirry sisältöön

Ikäihmisten palvelut tulevassa sotessa Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Kysymysmerkki 14
Kysely | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kysely on päättynyt

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN OMIIN ASIOIHIN

Vanhuspalvelulaki on nostanut ikäihmisen osallisuuden keskeiseksi asiaksi. Lain yhtenä tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa.

OMAEHTOINEN VARAUTUMINEN IKÄÄNTYMISEN TUOMIIN MUUTOKSIIN

Ikääntyminen ja erilaiset sairaudet voivat tuoda mukanaan monenlaisia toiminnan rajoitteita ja arjessa selviytyminen voi vaikeutua. Ympäristössä tapahtuvat muutokset tuovat oman haasteensa, kun palvelut (kauppa, pankki, posti jne.) siirtyvät kuntakeskuksiin ja suurempiin kaupunkeihin. Pankkipalveluita tarjotaan yhä enemmän sähköisessä muodossa eikä konttoreita ole enää fyysisesti joka paikassa. Erilaista terveysneuvontaa on jo tarjolla sähköisessä muodossa ja omia terveystietoja voidaan tulevaisuudessa seurata omalta tietokoneelta. Myös palveluohjausta voidaan toteuttaa puhelimitse ja sähköisessä muodossa. Ennaltaehkäisyä, riskitekijöiden tunnistamista ja kuntoutumista edistävää toimintaa korostetaan. Tavoitteena on tukea henkilön mahdollisimman itsenäistä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen tasoa ja siirtää säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen tarvetta mahdollisimman myöhään.

PALVELURAKENTEEN MUUTOS JA KOTIHOIDON ENSISIJAISUUS

Nykyisen kaltainen laitospainotteinen hoivajärjestelmä, jossa ikäihmiset asuvat vuosia terveyskeskusten vuodeosastoilla on tullut tiensä päähän. Kotiin vietävä hoito ja kodinomaisissa hoitokodeissa asuminen näyttäytyykin entistä tärkeämpänä tapana järjestää ikäihmisten tarvitsema hoito tulvaisuudessa. Myös omaisten rooli mm. omaishoitajina korostuu tulevaisuudessa.

Perustiedot

Päättynyt: 21.6.2016

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Osallisuus ja vaikuttaminen omiin asioihin
Vastaukset
 • kuntapäättäjänä ja aktiivikuntalaisena haluan edistää sitä ajattelua, että tarpeen mukaan tuettu kotona asuminen on aina ensisijainen vaihtoehto

 • kehittämisverkostossa, vaikuttajana, kuntalaisena

 • Kotona tuettuun asumiseen

 • Alla olevasta 1. lause

 • Palvelujen säilyminen omalla paikkakunnalla. Näin säilyy asiantuntemus siellä missä palveluja tarvitaan. Mitä tarpeita asiakkailla on.

 • Alla olevasta 1 lause.

 • Aktiivisena eläkeläisenä tehdä esityksiä ja valvoa ikäihmisten palvelujen tilaa ja arvioida suunniteltujen muutosten vaikutusta. Tärkeinä asioina ovat kotona asumisen tukeminen ja palvelujen säilyminen omalla paikkakunnalla.

 • Kotona asumista tulee tukea. Kolmas sektori saatava mukaan ja tukiverkosto (omaiset sukulaiset naapurit).

 • kotona tuettuun asumiseen kolmas sektori mukaan

 • minä en tiedä millä tavalla pystyn osallistumaan jos en ole päättäjä.Täällä ei kukaan kuuntele vanhoja ihmisiä.
  Verkossa voin kirjotella asioista mutta onko siitä apua.
  Palveluasuntoja tulisi kehittää ja tukea.Kotona asumista kannatan jos vanhus on niin hyväkuntoinen että pärjää.
  Yksinäisyys on ongelma tänä päivänä eikä se ainakaan poistu jos verkossa vain toimitaan ja asioidaan.
  Kotisairaanhoitajat voisivat tehdä kyselyitä kun käyvät vanhuksen luona.Kotona asuu varmaan niin paljon mummoja jotka eivät käy missään muualla, puhumattakaan että vastaisivat kyselyihin.

Vastaukset
 • neuvostossa pitäisi olla kyläkohtainen edustus

 • olla ajantasalla, kuulla ikäihmisiä / tilaisuuksia eri kylillä, tehdä rohkeasti aloitteita

 • Kutsua ikäihmiset keskustelutuokioon /tiedottaa missä mennään

 • Alla olevasta2. lause

 • Aloitteentekijänä, tiedottaa.

 • Alla olevasta 2 lause.

 • Lähettämällä kotiin kyselyjä palvelujen tarpeesta. Tiedottomalla ja tekemällä aloitteita.

 • Vanhusneuvoston pitää tehdä itsensä tunnetuksi, kuulla ikäihmisiä ja viedä viestiä/aloitteita kuntapäättäjille.
  VN:ää on kuultava ikäihmisiä koskevien asioiden valmisteluvaiheessa. Sen tulee aktiivisesti seurata, missä mennään ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelmissa.

 • Neuvostot voivat koota ikäihmisten toiveet ja tuoda esitykset sote-lautakuntaan.

 • kylä tiedote ja kysely lomake ikäihmiille

Omaehtoinen varautuminen ikääntymisen tuomiin muutoksiin
Vastaukset
 • asuminen lähellä palveluita, liikkumisen ja ulkoilun lisääminen, terveellinen ruokavalio, vitamiinilisät ja luontaistuotteet

 • pohtinut yhteisöasumisen mahdolisuuksia,

 • Asuminen lähellä palveluja ja saada kotiin palvelut , jos ei itse enää jaksa tuetaan kotona asumista

 • - toimintakyvyn ylläpitäminen ja sairauksien ennaltaehkäisu esim. liikunnalla ja hyvillä elintavoilla
  - tämän vuoksi tulisi panostaa ikäihmisten liikunnallisten palvelujen saatavuuteen eikä viedä esimerkiksi uimahalleja etäälle kauaksi niiden aktiivisista käyttäjistä

 • Alla olevasta 3. ja 4. lause

 • Palvelujen kartoittaminen, aktiivisesti toimia hyvinvoinnin edistämiseksi. Pohtinut asumismuodon vaihtumista.

 • Alla olevasta 3.ja 4.lause.

 • Hoitotestamentti. Säästäminen ja terveelliset elämäntavat. Sosiaalisen verkoston ylläpitämisellä ja aktiivisella osallistumisella vapaaehtois ja seuratoimintaan. Muuttamalla paikkakunnalle missä helposti saatavat sos.ja terveyspalvelut.

 • Omasta hyvinvoinnista huolehtimalla: mielen ja fyysisen kunnon ylläpitoa, liikuntaa, terveellistä ruokaa, ystäväsuhteet ja osallistumalla
  järjestötoimintaan, tekemällä vapaaehtoistyötä.
  Kotona asuminen on tavoitteena niin pitkään kuin mahdollista. Tarvittaessa turvaudun Akotiin saataviin palveluihin, jos niitä on tarjolla

 • Kotona pitää tehdä ajoissa muutostöitä. Mahdollisten apuvälineiden hankintaa jne.

Vastaukset
 • käytän monipuolisesti, nettikaupoista ostan vain niitä tuotteita, joita kotipaikkakunnalla ei ole tarjolla

 • käytän kyllä, Tietoa haen, ajanvarauksia teen

 • Käytän , nettistä tilaan tavaroita , ajanvarauksen teen TK:n labraan

 • - nykyisin onnistuu hyvin ja tietoa on saatavilla

 • Kohta 2 kuvastaa parhaiten

 • Käytän paljon sähköisiä palveluja.

 • Kohta 2 kuvaa parhaiten.

 • E-resepti uusimispyynnöt omakantaan helpottavat uusittamaan reseptit. Labra aikojen varaus sähköisesti.

 • Olen netin digipalveluiden käyttäjä esim. pankki- ja vakuutusasiat, Kela, matkaliput, sanomalehtien luku ja verkkokaupoissa asiointi ovat arkipäivää.
  Kotipaikkakunnalta monet julkiset palvelut ovat kadonneet, joten netin kautta asiointi säästää aikaa ja matkustamisen vaivaa.
  Somen kautta hoidan yhteyksiä etäällä oleviin ystäviin.
  Osallistun jonkin verran eri järjestöjen tapaamiseen etäyhteyksien tai Skypen kautta

 • Kyllä. OmaKantaa, Kelan, työvoimapalvelun jne sivuja. Auttavat myös ohjaamaan asiakkaita ja potilaita oikeille sivuille.

Vastaukset
 • en nykyistä enempää, ihmisen ikääntyessä tärkeäksi tulee sosiaalinen kanssakäyminen ihmisen kanssa - kone ja sähköiset palvelut eivät koskaan korvaa sitä

 • ajanvaraukset, hakemukset

 • Nykyiset riittävät vallan mainiosti ein tarvitse lisää

 • - ajanvaraukset ok, muut palvelut miuluusti "nenäkkäin"

 • Kohta 2.

 • Niitä mitä jo käytän. Tietenkin ikääntyessä voi tarvita ohjaustakin.

 • Kohta 2.

 • Lääkärin ja hoitajan videotapaamiset. Kaikki hakemukset.

 • Nykyisten lisäksi ehkä videotapaamiset eri viranomaisten kanssa

 • Eiköhän ne ole tuossa edellä.

Palvelurakenteen muutos ja kotihoidon ensisijaisuus
Vastaukset
 • itsenäisiä vuokra-asuntoja rivitalossa
  asuntoja palvelutalossa
  kunnallinen vanhustenkoti, jossa erillinen dementiaosasto

 • palveluasuaminen, tehostettu palveluasuminen, vuokra-asunnot omakotitalojen lisäksi

 • Vuokra-asuntoja , palvelukodit, dementia osasto ,

 • Kohta 2 kuvastaa nyt tilannetta parhaiten

 • Palveluasumista eri muodoissa.

 • Kohta 2 tällä hetkellä.

 • Koti niin pitkään kuin mahdollista palvelujen turvin. Palveluasuminen. Liian vähän ryhmäasumis muotoja Roissa

 • Moni asuu kotikylällään omakotitalossa tai kuntakeskuksessa rivitalo-osakkeessa.
  Kuntakeskuksessa on myös vuora-asuntoja
  Palvelukoti niille, jotka eivät selviä enää omassa kodissa tukitoiminkaan

 • Itsenäisiä palveluasuntoja, tehostetun asumispalvelun yksiköitä (julkisia ja yksityisiä).

 • yhteisasuminen pien koti jossa vanhukset tykkäävät asua

Vastaukset
 • kotona tutussa yhteisössä tuetusti, sen jälkeen yksityisessä palvelukodissa

 • kotona

 • Kotona tuetusti ja kun voimavarat eivät enää riitä tuetustikaan, jonkin lainen palveluasuminen

 • - kotona, mutta tarvittava tukiverkosto ja apu lähellä
  - ikäihmisille suunnattuja vuokrataloja, joissa yhteisiä tiloja ja sosiaali- ja terveyspalveluja saatavilla, ei laitosmaista hoitokotia vaan itsenäisille vanhuksille omat huoneistot, mutta tarvittaessa sos.+terv.n tuki ja turva lähellä samassa rakennuksessa

 • Kohta 3.

 • Palvelutalossa, jossa saan valita tarvitsemani palvelut.

 • Kohta 3.

 • Kotona helposti ja edullisesti saatavin palveluin. Ryhmä asunnossa, seniori talossa, saattokodissa

 • Kotona tukitoimin ja sen jälkeen jokin palveluasumisen muoto

 • Mahdollisimman pitkään kotona-->Palvelutalossa/tehostetun hoivan yksikössä.

Vastaukset
 • niiden pitää olla mahdollisimman lyhyitä ja sisältää aktiivista kuntouttamista

 • palvelu-ja kuntoutussuunnitelma kaikille ja ne pitäisi toteuttaa konkreettisesti, ei vain paperilla

 • Aktiivinen viikon kuntoutusjakso

 • - makuuttamisen sijaan kuntoutusta

 • Kohta 2.

 • palvelu- ja kuntoutussuunnitelma kaikille.

 • Kohta 2.

 • Nopea hoitoon pääsy ja pikainen kotiutus. Kuntoutuksen aloitus mahdollisimman pian.

 • Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma kaikille ja sisältää aktiivista kuntoutusta,jaksot lyhyitä,

 • Kuntouttavia jaksoja, myös kuntoutus huomioidaan akuuttijaksoilla.

Vastaukset
 • vakiintuneiden käytössä olevien muotojen lisäksi musiikkia ja yhteislaulua, väri- ja taideterapiaa, viherkasveja, teatteria, rentoutushoitoja, stressinpurkua

 • ryhmätoiminnat, kulttuurilähtöisesti rakennettuja toimia

 • Musiikki, tanssi, teatterimatkoja

 • - ryhmätoimintaa
  - sellaisia muotoja, joissa aivot ja kroppa pysyvät kunnossa: kulttuuritapahtumia, elokuvia, käsillä tekemistä yhdessä jne.

 • Kohta 4.

 • Mahdollisimman monipuolista.

 • Kohta 4.

 • Yksilö ja ryhmäkuntoutusta myös kotona asuville. Virike toimintaa, vertaistukea, taloudellista tukea sairaana ollessa

 • viriketoimintta jo käytössä olevien lisäksi, joissa aivot ja koko ihminen ovat mukana: musisointia, muisteluja, käsillä tekemistä jne
  järjestöjen vapaaehtoiset mukaan

 • Ryhmätoimintaa, aktiviteettejä, erilaista toimintaa esim ikääntyneille kansalaisopistonkin kautta.

Vastaukset
 • kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kylätalkkarin, asiointitaksin ja omaishoitajan yhdistelmä

 • kulttuurilähtöisesti suunnitellut palvelut

 • kotipalvelun ja omaishoitajan yhteistyö

 • - sosiaali- ja terveydenhuollon kotitiimit, toimijoiden yhteistoimintaa

 • Kohta 1.

 • Kotipalvelun, -sairaanhoidon, kylätalkkarin, asiointitaksin ja omaishoitajan yhdistelmä.

 • Kohta1.

 • Edullista ja helposti saatavaa palvelua kotiin. Myös syrjäseudulle kotisairaalan tyyppistä akuuttia hoitoa. Kotihoitoon oma lääkäri joka tekee kotikäyntejä. Saattohoito kotiin myös kaukana keskustasta asuville.
  Yksinäisyyden ja turvattomuuden ennaltaehkäisy vapaaehtois toiminnalla, virikkeitä kaikille tasapuolisesti

 • kotipalvelun, kotisairaanhoito, omaishoitajan jaksamisesta huolehtiminen, asiointikyydit, kylätalkkari
  Sosiaalinen verkosto, ystävät,
  Kolmannen sektorin vapaaehtoistyö yksinäisyyden ja turvattomuuden postamiseen

 • Huomioimalla tukiverkostot ja niiden mahdollisuudet.

Vastaukset
 • sijaisuusjärjestelyt vapaapäiviä, lomia, sairauspäiviä ym. varten
  lakisääteinen mahdollisuus osa-aikatyöhön / työajan lyhennykseen omaishoitajuuden ohessa

 • vertaistuki, läheislomituksen kehittäminen, tiedon lisääminen, suunnitellut vapaat

 • Säännölliset vapaapäivät, yhteiset retket , vuorovaikutusta toisten omaishoitajien kanssa

 • - sijaispaikka hoidettavalle siksi aikaa, kun omaishoitaja hengähtää ja kerää voimia

 • Kaikki kohdat otettava huomioon

 • Vapaapäivät, lomat. vertaistuki, yksilölliset tuet.

 • Kaikki kohdat otettava huomioon.

 • Omaishoidontuen saamisen edellytykselle tulisi säätää pakollinen osallistuminen valmennuskurssiin.
  Rahallisen avun ja jaksopaikkojen lisäksi kotiin tuurausapua helpommin lakisääteisesti

 • Sijaisuusjärjestelyt, säännölliset vapaapäivät, sijaisjärjestelyt ja vertaistuki

 • Sijaishoiva paikka lomajaksojen ajaksi, vertaistuki muiden omaishoitajien kanssa.

Vastaukset
 • omaishoitotiimi, yhden sijasta vanhuksella olisikin kaksi vakituista omaishoitajaa, jotka vuorottelevat sopivissa jaksoissa

 • omat voimavarat, ympäristö, palvelut, apuvälineet ja niiden käytön hallinta

 • Palvelut , voimavarat , apuvälineet

 • Kohta 2.

 • Yhteistyö kotihoidon kanssa, tieto, voimavarat, apuvälineet, palvelut.

 • Kohta 2.

 • Tukiverkosto, myös muiden läheisten vastuuttaminen. lomat, palvelut, henkinen tuki, jaksopaikat + tarvittaessa nopeasti saatavat jaksopaikat.
  Pakollinen koulutus omaishoitajuuteen

 • Omat voimavarat, palvelut, ympäristö, apuvälineet, tukiverkosto

 • Oma toimintakyky ja sen ylläpitäminen, apuvälineet ja mahdolliset muutostyöt kotona.

 • raha ratkaisee