Siirry sisältöön

Päivystys- ja ensihoitopalvelut tulevaisuuden Sotessa

Kysymysmerkki 43
Kysely | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kysely on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 21.6.2016

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Valitse kolme sinulle sopivinta vaihtoehtoa
Vastaukset
 • Verkon keskustelupalstoilta 2 / 43
 • Verkon asiantuntijoiden laatimilta sivustoilta, esim. Terveyskirjasto 10 / 43
 • Sähköinen oirekartoitus tai hoidon tarpeen arviointi 11 / 43
 • Sähköisen asioinnin kautta yhteys asiantuntijaan 22 / 43
 • Puhelimitse keskitetystä hoidon tarpeen arvioinnin ja neuvonnan ympärivuorokautisesta palvelunumerosta 33 / 43
 • Puhelimitse omasta terveyskeskuksesta virka-aikaan 21 / 43
 • Paikanpäältä omasta terveyskeskuksesta virka-aikaan 12 / 43
 • Online chat-palvelusta 12 / 43
 • Jollakin muulla tavalla, kirjoita seuraavaan kohtaan tarkemmin: 1 / 43
Vastaukset
 • Paikanpäältä omasta terveyskeskuksesta klo: 7-21

 • Päivystyksestä ympäri vuorokauden

 • Terveyskirjasto ym luotettavat terveysinformaatiolinkit.
  OmaKannan sähköiset oirekartoituskyselyt/hoidon tarpeen arvioinnit

 • jos en saa kettään sh kaveria kiinni niin soitan lääkärille suoraan.

 • Perheeltä/ sukulaisilta/ ystäviltä, myös heissä alan ihmisiä

 • Sähköisesti.

 • Käypähoitosuositukista

 • Työterveyshuollosta

 • Omalääkäri - hoitaja systeemi olisi hyvä

 • Terveyskeskuspäivystys takaisin. Laaja keskitetty päivystys on ollut virheratkaisu. Ei ole vähentänyt lääkäreiden päivystysrasitusta, vaan on lisännyt ostopalveluita. Lääkäreiden päivystysrasitus oli yksi syy keskittämiseen. Tullut varmaan kalliimmaksi kuin hajautettu päivystys, mutta kustannuksia ei ole koskaan laskettu. Missä oli asiakaslähtöisyys? Menisin viimeisenä, jos ei ole kiire, päivystykseen henkilökohtaisesti jos digitaaliset välineiden kautta saatu tieto sen todentaa, tai ainakin soittaisin asiantuntijalle.

Miten hakeudut mieluiten kiireelliseen hoitoon seuraavissa tilanteissa?
Valitse yksi vaihtoehto seuraavista:
Vastaukset
 • Varaamalla sähköisesti ajan hoitajalle omaan terveyskeskukseen samalle/ seuraavalle vuorokaudelle 19 / 43
 • Soittamalla omaan terveyskeskukseen 11 / 43
 • Menemällä omaan terveyskeskukseen 5 / 43
 • Menemällä yhteispäivystykseen keskussairaalalle 3 / 43
 • Joku muu, mikä? Kerro kysymyssarjan lopussa olevaan avovastauskohtaan. 5 / 43
Valitse yksi vaihtoehto seuraavista:
Vastaukset
 • Varaamalla sähköisesti ajan hoitajalle omaan terveyskeskukseen samalle/ seuraavalle vuorokaudelle 23 / 43
 • Soittamalla omaan terveyskeskukseen 11 / 43
 • Menemässä omaan terveyskeskukseen 3 / 43
 • Menemällä yhteispäivystykseen keskussairaalaan 1 / 43
 • Joku muu, mikä? Kerro kysymyssarjan lopussa olevaan avovastauskohtaan 4 / 43
Valitse yksi vaihtoehto seuraavista:
Vastaukset
 • Varaamalla sähköisesti ajan hoitajalle omaan terveyskeskukseen samalle/ seuraavalle vuorokaudelle 21 / 43
 • Soittamalla omaan terveyskeskukseen 14 / 43
 • Menemällä omaan tervyskeskukseen 1 / 43
 • Menemällä yhteispäivystykseen keskussairaalaan 0 / 43
 • Joku muu, mikä? Kerro kysymyssarjan lopussa olevaan avovastauskohtaan 6 / 43
Valitse yksi vaihtoehto seuraavista:
Vastaukset
 • Varaamalla sähköisesti ajan hoitajalle omaan terveyskeskukseen samalle/ seuraavalle vuorokaudelle 17 / 43
 • Soittamalla omaan terveyskeskukseen 14 / 43
 • Menemällä omaan terveyskeskukseen 0 / 43
 • Menemällä yhteispäivystykseen keskussairaalaan 0 / 43
 • Joku muu, mikä? Kerro kysymyssarjan lopussa olevaan avovastauskohtaan 11 / 43
Vastaukset
 • Chat keskustelu tilanteesta asiantuntijan kanssa

 • päivystytkseen missä jono max.2h, jonotuksen mahdollisuus tarkistaa netistä ja varata aika..

 • varaamalla ajan mahdollisimman pikaisesti, ei huvita istua päivystyksessä koko päivää pienen vaivan takia.

 • Työterveyshuollon kautta.

 • Hampaan kipu, joka lievittyy kipulääkkeellä ja johon ei liity kuumetta tai näkyviä muutoksia suussa : varaamalla ajan hammaslääkärille

 • Kaikki vaivat eivät heti tarvitse hoitajaa/ lääkäriä. Ummetus, mahakipu ilman kuumetta: kaikilla on joskus. Hammaskivut: aika hammaslääkäriin jos ei kunnalliseen niin sitten yksityiseen.

 • menemällä yksityiselle lääkärille jos ei aikaa muuten saa

 • Yksityiselle lääkärille tai yksityiseen hammashuoltoon tai kunnalliseen kipupäivystykseen hampaiden vuoksi. Kaikki edellä mainituthan eivät heti vaadi edes lääkärin/ hoitajan vastaanottoa.
  Kunnallisia käyttäisi, mutta jonot ovat tajuttoman pitkiä ja varatut ajat lähes aina myöhässä.

 • Menemällä yksityiselle, jos ei muutoin saa aikaa. Ja oma kiirreellisyys huomioon ottaen.

 • Toistaiseksi tarvittaessa käytän yksityisiäpalveluja. En jää odottelemaa tilanteen pahenemista. Hammasongelmissa ilman muuta hammaslääkäriin. vatsaongelmissa jos pahenevat niin kipin kapin lääkäriin

Kerro vielä
Vastaukset
 • Asiakas huomioidaan yksilönä ja hänellä tieto tapahtumista ja tilanteestaan koko ajan

 • asiakas voi valita mistä hoidon hakee..

 • Asiakas tulee kuulluksi ja hänet kohdataan aidosti ja kiireettömästi.

 • Asiakkaan tarpeet huomioidaan ja hoidon tarve kartoitetaan huolellisesti. Kuitenkaan esim pelkän kuumeen tai flunssan takia sairaslomaa haettaessa ei ole järkeä istua 8 h päivystyksessä...

 • ei pitkiä odotusaikoja, ei tunnetta, että tulee turhaan

 • Yksilöllinen hoito

 • Asiakas huomioidaan yksikönä ja häntä kuunnellaan.

 • Henkilökunnan riittävä resursointi asiakasmääriin nähden, henkilökunnan asiantuntijuus, asiakkaiden kuuntelu palveluja kehitettäessä.
  Tilojen järkevä järjestely ja käyttö, eli mm. yksityisyyden kunnioittamisen mahdollistava tilasuunnittelu. Viihtyvyyteen panostaminen.
  Lääkärin kanssa keskustelu ei keskeydy puhelinsoittoihin ja konsultaatioihin kesken kaiken.

 • Asiakasta kunnellaan alusta lähtien ilman kiireen tunnetta palveluhenkisesti

 • Alkukartoitus kivuista ja vaivoista kannattaa tehdä kunnolla. Asiakas tuntee, että hänet otetaan tosissaan. Eikä vain ottaa henkilötietoja ja käskeä odottamaan.

Vastaukset
 • enempi asiakkaan kohtaamisia todellisesti , selkeät tilanteen kartoitukset ja mitä tapahtuu seuraavaksi ja millä aika viiveellä , odottelu ja hoitajien edestakainen liikehdintä potilashuoneissa luo sekavuutta ja epäjohdonmukaisuutta. Keskustelut vain potilaskohtaisesti ei koko huoneen kuullen ja omien asioiden selvittelyä ei ole mukavaa kuunnella. Sekava paikka päivystys

 • Lisää hoitajia päivystykseen, jonot ihan liian pitkiä ja odotusaika tuskallisen pitkä. Jos sairaslomalappua tarvitsee, niin ennemmin varaa vaikka yksityiselle lääkärille ajan, ettei tarvi kärsiä päivystyksen jonossa. Myös osastoille lisää hoitajia, kauhea härdelli koko ajan päällä, kun minimi-henkilökunnalla hoidetaan maksimi potilasmääriä. Ei jää aikaa asiakkaiden huomioimiseen riittävästi.

 • päivystyspkl kaamea paikka, sinne ei voi esim. vanhusta jättää yksin: valvontaa ei ole. Päivystyksessä ei tarjota nestettä kenellekään, mikä olisi todella tärkeää. Hoitajat välillä ottavat lääkärin asenteen, vaikka tietoa ei ole.

 • Paremmat tilat, tietosuoja

 • Perus- ja erikoissairaanhoidon raja-aitojen madaltaminen tarkoituksena vähentää byrokratiaa eli mm. lähetteitä yhteispäivystyksessä, siten aikaa säästäen ja toimintaa tehostaen (jolla tavoin asiakas hyötyy).
  Parempi resursointi arkiaikana vähentää päivystysresursoinnin tarvetta. Päiväsaikaan asioita on myös "halvempaa" hoitaa. Asiakas tulee ennemmin päivällä kuin illalla myöhään, kun resurssit ovat oikein suunnatut. Toisaalta töiden jälkeen pitäisi pystyä hakeutumaan myös arvioon, eli esim klo20:een saakka jatkuva reilumpi resurssi olisi perusteltu.

  Esim Joensuun yhteispäivystyksessä on eri "jonot" riippuen vaivasta: "fast track" nopeille flunssille ja korvatulehduksille, "kirurginen" murtumille ja vatsakivuille jotka saattavat vaatia kirurgin konsultaatiota, "konservatiivinen" esim rytmihäiriöille, huimauksille, hengenahdistuksille ja rintakivuille. Toisaalta selvästi kirurgin tai sisätautilääkärin arviota vaativat keissit menevät ilmeisesti suoraan erikoissairaanhoidon erikoisalojen arvioitavaksi. Muutoin "jonoja" hoitavat akuuttilääkärit tai yleislääkärit, tarvittaessa viereisissä huoneissa sisätautilääkäriä/kirurgia konsultoiden. Tuntuu toimivan melko sujuvasti, vaikka pitkät jonot sielläkin välillä on.

  Lapin erikoisasema huomioitava päivystyksen suhteen, matkat ovat pitkiä, joten puhelimitse/sähköisesti on pystyttävä vastaamaan avuntarpeeseen. Kaikkea apua toisaalta ei voida ratkaista puhelimitsekaan, joten myös ensihoidon on oltava riittävän resursoitu ja järkevästi liikuteltavissa. Helikopterit voisivat olla Lapin pohjoisosien mahdollisuus päästä päivystykselliseen välttämättömään hoitoon?

  Yhteinen potilastietojärjestelmä parantaisi potilaan hoidon laatua ja helpottaisi tiedonkulkua eri yksiköiden välillä eritoten päivystystilanteissa. Se on suorastaan välttämättömyys. Nykyään lääkärin aikaa tuntuu menevän aivan liikaa tietojärjestelmien kanssa painimiseen - potilaan kustannuksella.

  Potilaan tilanteen tunteva henkilökunta on hoidossa tehokkaampaa kuin tuntematon. (Tällä hetkellä Inarissa vastataan Rovaniemen konsultaatioihin päivystysaikana, eikä siellä tiedetä potilaan taustoja, ei ehkä edes päästä näkemään potilaan tietoja, saati osata ohjata potilas oikein.) Siksi palvelut tulisi keskittää arkiaikaan, jolloin terveysasemien todennäköisesti tutumpi henkilökunta on töissä ja lisätä arkiajan henkilökuntaresursseja, jolloin päivystys ei ruuhkaudu ainakaan niistä asioista, joita voitaisiin hoitaa jo virka-aikana. Tällä hetkellä arki- ja virka-ajan resurssit ovat riittämättömät, eikä pelkästään tänä keväänä, vaan jo aiemmin. Resurssipula terveyskeskuksessa haastaa samojen ihmisten työskentelyn lisätöinä päivystysaikana, sillä jaksaminen on äärirajoilla. - Sen huomaa jo potilaskin.

 • Liian kaukana olevat päivystys palvelut eivät palvele ketään. Puhelimitse eivät asiat aina hoidu.

 • ihan vain kylmän rauhallisesti ohjata ne pois jolla on ollut joku vaiva puoli vuotta ja sitä tulee nyt näyttämään. ja sitten ne torstai illan sairasloman hakijat kylmän rauhallisesti ohjata muualle ko näkkeehän sen että ne hakee vain viikonloppua varten sairaslomaa.

 • Lapsille päivystykseen oma linja, jossa oma lääkäri. Mikäli ei lapsia voisi ko lääkäri hoitaa muita päivystysasioita, olisi kuitenkin ensisijaisesti lapsia varten. Lasten kanssa odottaville erillinen tila, jossa ei olisi kaikki humalaiset sekä narkomaanit.
  Päivystyksessä vois joskus hoitaja vaikka käydä ilmoittamassa ajoittain suunnilleen kauanko menee, välillä tuntuu ettei tohi wc:hen mennä jos sattuu juuri silloin oma vuoro.
  Joku vaikka karkki automaatti päivystykseen ja voishan siellä vaikka kahvia olla tarjolla, mehua tms. Vanhuksille ehdottomasti tarjottava edes vettä. Kamala kun useita tunteja ilman mitään odottavat.

 • Johdonmukaisuutta ensihoitoon. Potilaalle kerrotaan mitä ja missä aikataulussa edetään. Jonkin laista arviointia tulevasta. Tällä hetkellä päivystykseen ei voi jättää vanhusta yksin, kukaan ei valvo potilaita. Tilana päivystys on sekava ja tarvitsisi loogisuutta. Vai onko juuri niin, että se luo kiireen ja tuntua kun hoitajat säntää huoneesta toiseen hakemaan tarvikkeita tai konsultoimaan. Yksi hoitaja/ lääkäri keskittyisi kerrallaan yhteen ja sitten taas potilas eteenpäin.
  Toivoisi, että lapset ohjattaisiin eri lääkärille - eri jonoa pitkin, jotta ei heillä odotus pitkittyisi. Samalla myös ei akuutit potilaat ohjattaisiin tiimiin, eikä jonottamaan päivystykseen.

 • Päivystys ja ensihoitotyöhön tarkka valinta työntekijöiden suhteen. Stressinsietokyky korkea ja hyvä koordinointikyky...koskee hoitajia ja lääkäreitä. Erittäin hyvä ja laadukas perehdytys...ei pystymetsästä siihen työpisteeseen. Jatkuvaa kehittämistä ja itsensä kouluttamista.