Siirry sisältöön

Haluatko olla mukana kehittämässä sote-palveluja?

Kysymysmerkki 65
Kysely | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kysely on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 31.12.2016

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Kyllä 63 / 65
 • En 2 / 65
Vastaukset
 • Kyselyihin vastaamalla (esim. otakantaa.fi -sivun kautta) 56 / 65
 • Antamalla henkilökohtaisen palautteen palvelusta 27 / 65
 • Kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa 38 / 65
 • Osallistumalla valmistelutyöryhmän toimintaan 25 / 65
 • Sosiaalisen median kautta 11 / 65
 • Toimimalla luottamustehtävissä (esim. nuorisovaltuusto, lautakunta jne.) 8 / 65
 • Jotenkin muuten (tarkenna vastaustasi seuraavassa kysymyksessä) 3 / 65
Vastaukset
 • Tällaiset kyselyt ovat tärkeitä, mutta myös kuulemis- ja kesksutelutilaisuudet, että saadaan paremmin tietoa asiasta. Sosiaalinen media ei ole ehkä aina oikea paikka, koska asiat voidaan ymmärtää väärin, mutta sekin on nykypäivänä tärkeä tiedotuskanava. Luottamustehtävissä asioihin voi vaikuttaa.

 • omakohtaisella ja muulla tiedolla palautteella

 • Jatkamalla kuntoutuksen ammattilaisena asioihin vaikuttamista vaikkakin se on ja on ollut pitkä tie.

 • Sote-uudistuksesta pitäisi saada SELKOKIELISTÄ ja totuudenmukaista tietoa, kirjallisena sekä yleisötilaisuuksina, jonka pohjalta olisi mahdollisuus keskustella ja esittää toiveita päättäjille. Kansalaisraadit ovat nykyisin suosittuja, toimisi varmaan sote-palveluidenkin kehittämisessä. Päättäjien olisi kuunneltava herkällä korvalla ihmisten ehdotuksia ja mielipiteitä, ja mielellään muokata ne toteuttamiskelpoisiksi, ei kysellä vain muodonvuoksi mielipiteitä kansalta. Luottamushenkilöt jalkautukoon turuille ja toreille kuulemaan mielipiteitä.

 • Ennen toteutusta kyselyihin vastaaminen ja erilaiset keskustelutilaisuudet ovat minulle sopivia tapoja vaikuttaa. Toteutuksen jälkeen korostuu varmasti sosiaalisen median käyttö, koska sen kautta leviää hyvät ja huonot puolet nopeasti. Toivottavasti voi sitten jälkeenpäinkin edes hiukan muokata sotea. Näin isossa muutoksessa jälkiviisautta ei kannata väheksyä.

 • Järjestöjen kautta, toivoisin myös iltatilaisuuksia jotta myös työssä olevat henkilöt voisivat osallistua tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa voisi olla myös samaan aikaan esim. lapsiparkki tai vammaisille parkki ja siellä omaa ohjelmaa jotta kaikki voisivat osallistua.

 • Kyselyt ovat hyviä
  Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet
  Antamalla palautetta

 • Olen itse syrjintää huomattavan paljon kokenut pitkäaikaissairas /vammainen ja vielä pienen pojan (5 v) isä ja olen jossain määrin opiskellut itseopiskellen 'epäkohtalähtöisesti' ja muutenkin lakipuitteita ja ohjeistuksia eli samalla voisin kehittyä ja voisin antaa 'jo opittua' kokemusasiantuntijan osaamista ko. ryhmissä. Käsittääkseni Lapin ja Pohjois-Karjalan alueelliset puitteet (seutuna ja siis tarpeina) ovat osin samanlaiset. Edelleen antropologiaa ja ihmisryhmiä tarkemmin tutkittaessa näyttäytyy kahtiajakautumista myös Pohjois-Karjalassa, kuten siis selkeämmin ja virallisemmin Lapissa myös on ollut ja lähihistoriassa on vaikutteitakin myönnetty olevan alkuperäiskansan ja muiden asukkaiden välillä. Hieman samankaltaista alkuperäisten karjalaisten ja "junalla tulleiden" erottelua on Pohjois-Karjalassa, joka valitettavasti tuottaa eriarvoisuutta palveleua tarvitsevien arjessa todellisuudessa, erityisesti päättäjien ratkaisuissa on hyvä osata ottaa huomioon mahdollisesti tämänkaltaisetkin vaikutteet, siis osittain voidaan havaita natinalismia, jonka rinnalla monet muut vaikutteet tietenkin ovat myös eettistä oikeudenmukaisuutta muovaamassa, vaikka kyseiset asiat eivät kuuluisi sasiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saantiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa vaikuttavan.

  Enemmän tiedän Pohjois-Karjalassa vallitsevasta tilanteesta tällaisten ja monista muista ko. 'asenteeseen vaikuttavista' (muokkaa etiikkaa) kysymyksistä, nämät asiat valitettavan usein peitetään kuuluvaksi politiikkaan, vaikka lain puitteista poiketaan 'sivuraiteelle' liian usein.
  Ehkä korostan osaamistani liikaakin tällä saralla, kuitenkin syrjintää ja syrjäytymisen syitä tulee mielestäni tutkia jopa tuottavuudessa ja siten olemme 'erityisen polttavasti' juuri nyt akuutisti pohdintojen polttomisteessä.