Mitä toivot tulevaisuuden sote-palveluilta?

Kysymysmerkki 167
Kysely | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kysely on päättynyt

Ajattele elämääsi 10 vuotta eteenpäin. Millaisia sote-palveluja arvostat? Mikä tekee sote-palveluista erityisen hyvän?

Perustiedot

Päättynyt: 31.12.2016

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Valitse seuraavista vaihtoehdoista viisi (5) mielestäsi tärkeintä.
Vastaukset
 • Osaava henkilökunta 148 / 167
 • Nopea palveluihin pääsy 127 / 167
 • Asiakkaan tarpeiden huomiointi 116 / 167
 • Sujuva palveluketju 116 / 167
 • Ystävällinen palvelu 35 / 167
 • Kyky kuunnella 40 / 167
 • Oma työntekijä 27 / 167
 • Joustava saatavuus 62 / 167
 • Palveluiden läheinen sijainti 88 / 167
 • Julkinen ostanut yksityiseltä 6 / 167
 • Kiireettömyyden tuntu 26 / 167
 • Verkkopalvelun toiminta 22 / 167
 • Edullisuus 50 / 167
 • Joku muu (tarkenna vastaustasi seuraavassa kysymyksessä) 3 / 167
Vastaukset
 • kaikki ovat tarpeellisia ja tärkeitä, oli vaikea valita 5 parasta

 • kokenut ammattitaitoinen henkilö paras auttaja

 • Potilaalla pitää olla selkeä tieto jatkosta ja jos odotellaan seuraavaa aikaa tulisi olla esimerkiksi hoitajan soittoja tietyin ajanvälein, ettei tilanne ole huonontunut odotusaikana. Jos odottelu on minimissä tai saadaan seuraava aika nopeasti tietoon, tarvetta tällaiselle ei olisi.

 • Kaiken lähtökohta on osaamisessa, varsinkin palveluissa jotka koskevat ihmisen terveyden - sairaudenhoitoa. Ystävällisyys on puoli lääkettä ja halpaa . Verkkopalvelut siksi että tuleva sukupolvi osaa käyttää sähköisiä palveluja ja sillä on nopein ja halvin saatavuus.

 • Asiakkaalle / potilaalle kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma

 • Lapinkeskussairaalassa on hidasta asioiden eteneminen,lääkärinlausuntoakin joutui odottamaan ainakin 3 viikkoa että se meni kelalle(kyseessä eritiskorvattava lääke)

 • Toivottavasti pienissä kunnissa terveys- ja sosiaalipalvelut säilyvät, ettei tarvitse mennä toiseen kuntaan niitä saadakseen.

 • Palvelujen polku on täysin puujalkainen, havainnoivan tahon tieto ja taito ei riitä siihen miten asiakasta ohjataan eteenpäin. Usein ongelmien vähättäley ja ohjautuminen täysin vääränlaiselle polulle hidastaa ja estää ennaltaehkäisevän avun saannin ja toteuttamisen niin että asiakas hyötyisi siitä parhaiten, usein vääränlainen polku aiheuttaa lisäkustannuksia ja sakkauttaa palvelujen tarjoajien mahdollisuudet auttaa.

 • Nämä takaavat kunnioittavan ilmapiirin asiantuntijuutta unohtamatta.

 • Nopea pääsy sosiaali-ja terveyspalveluiden piiriin osaavan henkilökunnan opastuksella säästää aikaa ja rahaa sekä palveluiden käyttäjiltä, että niiden tarjoajilta. Ihminen on näiden palveluiden keskiössä ongelmineen ja sairauksineen.

Valitse seuraavista vaihtoehdoista viisi (5) mielestäsi tärkeintä
Vastaukset
 • Päivystys 116 / 167
 • Äitiys- ja lastenneuvola 89 / 167
 • Lapsiperheiden tuki ja perhetyö 70 / 167
 • Ohjaus ja neuvonta oikeaan palveluun pääsemiseksi 51 / 167
 • Laboratorio 82 / 167
 • Röntgen 45 / 167
 • Vuodeosasto 32 / 167
 • Palveluasuminen (ikäihmiset, vammaiset, muut asumisen tukea tarvitsevat) 62 / 167
 • Mielenterveyspalvelut 35 / 167
 • Päihdepalvelut 15 / 167
 • Suun terveydenhuolto 63 / 167
 • Yleislääkärin palvelut 108 / 167
 • Sosiaalityön palvelut 51 / 167
 • Kuntoutuspalvelut 22 / 167
 • Oppilashuolto (terveydenhuolto, kuraattori, psykologi) 61 / 167
 • Ikäihmisten neuvolapalvelut 42 / 167
 • Joku muu (tarkenna vastaustasi seuraavassa kysymyksessä) 4 / 167
Vastaukset
 • jälleen kaikki tärkeitä. Neuvonta voi olla puhelin päässä, mutta ne, mitkä vaativat fyysistä läsnäoloa, pitää pysyä paikkakunnalla. Sairaana on vaikeaa lähteä pitkien matkojen päähän. Myös äitiys- ja lastenneuvola on tärkeä olla lähellä.

 • Vaikea valinta.

 • Priorisoin mielenterveyden siksi, koska se on helposti viimeisten listalla tarpeellisuusluettolossa, vaikka sen tulisi olla numero yksi. Ilman tervettä mieltä kaikki muu on vaikeaa, ja mielenterveysongelmat pidetään helposti piilossa, koska avun saanti on usein vaikeaa ja usein häpeällistä asiakkaan mielestä.Päihdeongelmat ovat näkyviä ja ovat kuten mielenterveys ongelmat, hävettyjä ja salattuja niinkauan kuin mahdollista useimmilla. Kynnys matalammaksi palveluihin. Suun terveys siksi, että se on laiminlyödyin osa alue ihmisen terveydessä, palvelut huonosti saatavilla ja kaalliita.

 • Piennissä kunnissa on tärkeä olla laajasti palveluja, (myös mielenterveyspalvelut, vuodeosasto, äitiys- ja lastenneuvola, lapsiperheiden tuki ja perhetyö) ettei tarvitse matkata pitkää matkaa keskuksiin (Rovaniemi, Kemi).

 • On täysin absurdi ajatus että ostopalveluna hankitaan reaaliajassa tarvittava tuki ja tutkimus ja usein joudutaan odottamaan palveluu pääsyä liian pitkään. Oman kunnan osaaminen ja kehittyminen myöskin tapahtuu vain tekemällä kunnan sisällä mahdollisimman laadukasta ennaltaehkäisevää tutkimusta, vasta kun omat rahkeet eivät riitä voidaan ostaa palvelua asiantuntijataholta tueksi. Kaikkia palveluja ei tarvita lähipalveluna mutta riittävä määrä tulee saada läheltä jotta palvelujen priorisointi voisi mahdolistua

 • 5 vastaus mahdollisuutta liian vähän. Olemme kaukana ja jos palvelut viedään kaupunkiin, se maksaa ja laatu huononee

 • Mielellään synnäri vaikkapa Ivaloon, ettei tarvi puolta suomee matkustaa

 • Kaikki vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja niitä on saatava läheltä.

 • Teknologiaa voidaan hyödyntää monessa palvelussa

 • Valinta noiden palveluiden kesken on erittääin vaikea. Mielestäni palveluiden tulisi olla mahdollisimman lähellä ja nopeasti saatavilla kaikille käyttäjille.

Vastaukset
 • alle 18-vuotias 3 / 167
 • 18–29 vuotta 16 / 167
 • 30–60 vuotta 118 / 167
 • yli 60-vuotias 29 / 167
Vastaukset
 • Rovaseutu 76 / 167
 • Itä-Lappi 17 / 167
 • Pohjois-Lappi 24 / 167
 • Tunturi-Lappi 42 / 167