Siirry sisältöön

Lapin maakuntauudistuksen sidosryhmät - tule mukaan!

Kysymysmerkki 5
Kysely | Lapin liitto
Kysely on päättynyt

Sidosryhmät

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä on muodostanut kuvaa uudistuksen sidosryhmistä (ks. kuva).

Mikä sidosryhmä puuttuu kuvasta? Miten sidosryhmät haluavat vaikuttaa uudistukseen?

Vastaa kyselyyn - ja tule mukaan!

Perustiedot

Päättynyt: 18.12.2016

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • Asukas-Asiakas 0 / 5
 • Järjestö 2 / 5
 • Kunta 1 / 5
 • Järjestö 1 / 5
 • Palveluntuottaja 0 / 5
 • Henkilöstö 1 / 5
Vastaukset
 • Pitkäaikaistyöttömät

 • kuntalaiset, joiden toimintakyky on alentunut ja joita löytyy kaikissa ikäryhmissä ja toimintakyvyn alentuminen voi olla pysyvää tai väliaikaista ja erilaisista syistä johtuvaa, mutta silti status ei ole vammainen tai ikäihminen

Voit valita useita tapoja.
Vastaukset
 • Virtuaalisissa teematapaamisissa (esim. Skypen kautta) 2 / 5
 • Kutsumalla asiantuntijan tilaisuuteen (esim. järjestön kokous) 2 / 5
 • Vastaamalla kyselyyn 3 / 5
 • Ottamalla yhteyttä päättäjiin 2 / 5
 • Kommentoimalla vapaasti (esim. otakantaa.fi) 4 / 5
 • Seuraamalla uudistusta nettisivujen kautta (www.lapinmaakunta.fi) 3 / 5
 • Muu tapa 0 / 5
Vastaukset
 • Eläkeläisjärjestöt mukaan

 • kansanterveysjärjestöillä on vahvaa tietämystä oman potilasryhmänsä tarpeista ja toiveista, joten heitä olisi tarpeen kuulla

 • Eläkkeellä oleevien määrä kasvaa Lapin alueella tasaisesti. Väestöstä taitaa olla jo noin 30 % eläkkeellä.

 • Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry (REY)
  Lausunto Lapin Liiton valmisteluryhmälle maakuntahallinnon sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

  REY pitää tärkeänä, että maakuntahallinnon yhteyteen tulee ikäihmisistä koostuva vaikuttamistoimielin, vanhusneuvosto, nykyisten kunnallisten vanhusneuvostojen tapaan. Lapin kuntien asukasmäärien suuren kokoeron ja niiden palvelurakenteen erilaisuuden vuoksi on hyväksi, että vanhusneuvostoon kuuluu vähintään yksi edustaja jokaisesta kunnasta. Näin erilaiset ikäihmisten palvelutarpeet tulevat huomioon otetuiksi.
  Vanhusneuvostolle on annettava riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit, jotta se voi osallistua maakunnalle osoitettavien eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan ikääntyneiden henkilöiden erityistarpeista lähtien.
  Vanhusneuvoston avulla maakuntahallinto voi parantaa ikäihmisten osallisuutta ja kuulemista yhteistyössä kunnissa ja maakunnassa olevien eläkeläisjärjestöjen kanssa. Lapin monet eläkeläisyhdistykset voisivat toimia kunnissaan myös ns. kolmannen sektorin toimijoina ja tuottaa palveluja esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyden poistamiseksi. Jo tällä on monen vanhuksen terveystilanteeseen positiivista merkitystä. Myös monilla muilla kolmannen sektorin toimijoilla, kuten erilaisilla potilasjärjestöillä, saattaa olla tällaista asiantuntemusta ja vaikutusta. Monissa eläkeläisyhdistyksissä on lisäksi valmiutta tuottaa ikäihmisille pienimuotoisia kulttuuripalveluita, joissa heidän näkökulmansa tulee esille ja piristää vanhuksen elämää.
  Suuri osa eläkeläisistä on pienituloisia. Siksi vaadimme, että Lapissa kehitetään laadukkaat sotepalvelut siten, ettei palvelun tarjoajien hintataso karkaa eläkeläisten maksukyvyn ulkopuolelle.
  Vanhusten hoivapalveluiden kilpailutukseen vaadimme tolkkua. Kilpailutuksen perusteena ei voi olla pelkästään hinta. Sijoituspaikan tulee olla pysyvä niin, ettei asiakasta siirrellä vuosittain, eikä avioparien sijoittaminen eri yksiköihin saa tulla kysymykseen.
  Kilpailutus pitää järjestää niin, että paikallisetkin toimijat voivat päästä palvelujen tuottamisesta osallisiksi. Näin varmistetaan rahan kiertäminen aluetaloudessa lisäämässä Lapin elinvoimaa, ja turvataan verotulojen jääminen kotimaahan.
  Ennen kuin uuteen maakuntahallintoon ja sen järjestämään soteen ja muihin sille osoitettuihin toimintoihin on päästy, edellytämme, että eläkeläisjärjestöjä kutsutaan mukaan jo valmisteluprosessiin Lapissa.

  Rovaniemi 18.11.2016
  REY:n syyskokous