Siirry sisältöön

Ota kantaa Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen luonnokseen

Kysymysmerkki 4
17.3.2017 | Kokkolan kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.3.2017 siirtyä kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheeseen. Kaupunkipuisto–hanketta päätettiin esittää mukaan myös Suomi 100 –ohjelmaan.

Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Ne muodostavat verkoston, jossa kukin yksittäinen kaupunkipuisto täydentää kansallista kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden monimuotoista kokonaisuutta. Kaikkiaan kansallisia kaupunkipuistoja on tarkoitus perustaa 10−12.

Tehty esiselvitys osoittaa, että teknistä tai sisällöllistä estettä kansallisen kaupunkipuiston perustamiselle Kokkolaan ei ole. Toteutuessaan Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto olisi Suomen laajin ja merellisin kansallinen kaupunkipuisto. Sen erityispiirteinä ovat merellisuus, maankohoaminen ja historialliset elementit, kuten elinkeino- ja asutushistoria sekä kaupunkirakenteen kerroksellisuus ja säilyneisyys. Lisäksi monimuotoiset ja laajat luontoalueet ja monipuoliset virkistyspalvelut ovat tärkeä osa suunnitelmaa.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Sen ennakoidaan tekevän päätöksen asiasta joko tänä tai ensi vuonna.

Suntin venevajat

Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2015 teettää Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen, joka on edellytys kaupunkipuiston statuksen hakemiselle. Esiselvitys toimii myös hakemuksen keskeisimpänä sisältönä. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin hakemuksen pohjalta. Sinulla on mahdollisuus kommentoida esiselvityksen luonnosta 22.12.2016 mennessä.


Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Se on asukkaiden yhteinen olohuone sekä osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin hakemuksen pohjalta.

Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena ei ole ”museoida” sen sisällä olevia alueita, vaan se on eheyttävän kaupunkisuunnittelun ja imagon rakentamisen työkalu. Sitä hyödynnetään muun muassa kaupunkipuiston alueella tapahtuvan kaavoituksen ohjauksessa.

Kansallinen kaupunkipuisto ei estä alueiden kehittämistä. Päinvastoin sen avulla voidaan edistää hankkeita, jotka lisäävät alueen arvojen säilymistä ja vahvistumista, asukkaiden asumisviihtyisyyttä sekä näihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunki itse määrittelee, miten statusta hyödynnetään.

Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Ne muodostavat verkoston, jossa kukin yksittäinen kaupunkipuisto täydentää kansallista kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden monimuotoista kokonaisuutta. Toteutuessaan Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto olisi Suomen laajin ja merellisin kansallinen kaupunkipuisto.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuisto –hankkeen erityispiirteinä ovat merellisuus, maankohoaminen ja historialliset elementit, kuten elinkeino- ja asutushistoria sekä kaupunkirakenteen kerroksellisuus ja säilyneisyys. Lisäksi monimuotoiset ja laajat luontoalueet ja monipuoliset virkistyspalvelut ovat tärkeä osa kansallisen kaupunkipuiston toteutusta.

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen suunnittelutyöryhmä on työstänyt esiselvitysmateriaalia päätöksenteon pohjaksi. Lokakuun aikana Kokkolan kaupungin keskeisiltä lautakunnilta sekä muilta keskeisiltä tahoilta pyydettiin lausunnot materiaalista. Materiaali oli samaan aikaan julkisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Joulukuun aikana esiselvityksen luonnoksesta pyydetään lausuntoa Otakantaa.fi –palvelussa. Kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn esiselvityksen on tarkoitus edetä tammikuussa. Kaupunginvaltuusto päättää, että siirrytäänkö valmistelemaan Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hakemusta ympäristöministeriölle.

Esiselvitys on jaettu kolmeen osaan seuraavasti:

  • Osa I Yleistä kansallisista kaupunkipuistoista
  • Osa II Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto -hanke
  • Osa III Kokkolan kertomus

Osat I ja II ovat materiaalia päätöksentekoprosessiin. Osa III soveltuu hankkeen markkinointiin, tiedottamiseen ja Kokkolan vahvuuksien esille tuomiseen sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto


Perustiedot

Päättynyt: 17.3.2017

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
Kunnat:
  • Kokkola

Liitteet

Ilmianna