Siirry sisältöön

Evästyksiä valmisteluun varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen näkökulmasta

Puhekupla 8
Keskustelu | Jyväskylän kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Keljonkankaalle kaavaillulla uudella noin 600 oppilaan 5-9 -luokkien yläkoululla olisi vaikutusta Keljonkankaalla ja Säynätsalossa asuvien lasten ja nuorten  koulupolkuihin, nykyisiin päiväkoti- ja koulutiloihin sekä suunnitellun Eteläportin (Kauramäen) päiväkoti-koulun investoinnin ajankohtaan. 

Uuden kouluinvestoinnin ansiosta kuljetusoppilaiden määrä vähenisi koko aluetta tarkastellen ja Keljonkankaan koulun väliaikaistiloista voitaisiin luopua. Säynätsalossa osa tiloista on uusia, mutta osassa tiloista on peruskorjaustarpeita. Myös Säynätsalossa ratkaisu tarkoittaisi koulupolkujen uudelleen järjestelyä. Vaihtoehdoissa on muun muassa tarkasteltu Säynätsalon varhaiskasvatuspalvelujen keskittämistä Säynätsaloon ja tilatarkastelun näkökulmasta Muuratsalon koulusta luopumista ja Lehtisaaren koulun saneerausta. Yläkoululaisten osalta uusi koulu Keljonkankaalla tarkoittaisi sitä, että alueen oppilaiden kuljetussuunta muuttuisi kaupunkiin päin, kun Keljonkankaalta ei kuljettaisi Säynätsaloon, vaan toisin päin. Varhaiskasvatuspalveluija tuottaisivat jatkossa entistä enemmän myös yksityiset palveluntuottajat.

Ensimmäinen uusi yhtenäiskoulu Jyväskylässä uuden perusopetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen mahdollistaisi uuden oppimisympäristön suunnittelun viimeisimmän tiedon perusteella. Mitä kaikkea tämä mahdollisuus voisikaan tarkoittaa?

Kerro millaisia ajatuksia suunnitelmat herättävät ja mitä pitää ottaa huomioon suunnitelmien tarkentuessa. Voit kertoa myös oman perustellun näkemyksesi ja vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Koulutilaa tarvitaan kasvavalle oppilasmäärälle ja Varsinainen suunnittelu on vasta edessä, nyt on sinun mahdollisuutesi kantaa kortesi kekoon!

8.12.järjestetyn asukasillan esitysmateriaali on liitteenä ja löytyy myös sivulta www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/palveluverkko. 

Perustiedot

Päättynyt: 31.12.2016

Liitteet

Ilmianna

Riittävän suuri heti

Profiilikuvan paikka

Ilona
9. joulukuuta 2016 kello 13.09.56

Hei!
Toivoisin, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan nyt huomioon vielä jakamatta olevat tontit, sekä mm. Sarvivuoren alueen "sukupolvenvaihdos", joka siis jo on menossa. Alueelta muuttavat pois ikäihmiset myyvät talojaan lapsiperheille. Alue kasvaa koko ajan, joten on tärkeää rakentaa koulusta/hybridirakennuksesta riittävän suuri heti kerralla.
Toivon myös vahvaa käyttäjien osallistamista ja uudenlaisen oppimisympäristön huomioon ottamista, jotta tilat olisivat mahdollisimman monikäyttöiset. Oppilaiden mielipiteitä kannattaa todellakin myös kuulla! He ovat opettajien lisäksi kuitenkin niitä, jotka koulussa eniten työskentelevät. Lapset myös omaavat vielä riittävästi lapsiominaisuutta, jotta uskaltavat ehdottaa "ihan hullujakin" ehdotuksia, jotka joskus saattavat ollakin juuri niitä parhaimpia. Me aikuiset usein mietimme liiaksi resursseja ja sitä onko tämä mitenkään oikeasti mahdollista ja silloin luovuutemme ja ideat kuolevat. Joten kuullaanhan lapsia! :)

Keljonkankaalla toimivan partiolippukunnan, Keljon Kävijät ry:n puolesta toivon, että myös Partiolle löytyisi uudesta hybridirakennuksesta sellaisia tiloja, joissa voisimme puuhastella partiolle ominaisia, hiukan toiminnallisiakin juttuja. Mm. rakentaminen ja sen sellainen, josta saattaa vaikka joskus jäädä jokin tekemisenkin jälki :) Tämä "äijätouhu" on tärkeää siksikin, että saadaan pidettyä kasvavat alueen pojat partiotouhuissa mukana, voidaan tilojen puitteissa tarjota riittävästi kiinnostavaa hommaa partion parissa.

Mitä paremmin pystymme tarjoamaan myös yläkoulupalvelut lähipalveluna alueemme lapsille ja nuorille, sitä paremmin saamme heidät pysymään alueella. Kun nuorten ei tarvitse reissata, moni assosiaalinen touhu jää ehkä väliin, kaveripiiri pysyy samana.

Kannatan todella hanketta ja toivon sen käynnistyvän mahdollisimman pian.

Ystävällisin terveisin, Ilona Lepistö

Profiilikuvan paikka

Kannatetaan
9. joulukuuta 2016 kello 14.36.14

Koulun yhteyteen hammashoitajan/suuhygienistin ja muut tarvittavat kouluterveydenhuollon palvelut, jotka nyt tuntuvat katoavan Keljonkankaalta.

Ja ihan jo rakentajalle vinkiksi: Koulurakennuksesta ei saa rakentaa liian tiivistä jotta ilma vaihtuu eikä rakennus homehdu muutamassa vuodessa.


Terveydenhuolto ja hammashuolto

Profiilikuvan paikka

Yhdessä
9. joulukuuta 2016 kello 14.17.13

Hei,

Vaikka tässä ei terveyspuolen asioita käsitelläkkään, toisin esille huolen mm. mahdollisesta hammashoidon siirtämisestä pois Keljonkankaan alueelta. Lapsien hammastarkastukset olisi järkevää säilyttää myös paikallisesti.


Lasten osallistamisen huomiointi suunnittelussa

Profiilikuvan paikka

Pauliina
21. joulukuuta 2016 kello 14.50.35

Ilonan aiemmin esittämää kommenttia haluaisin minäkin tuoda esille, eli koen tärkeänä lasten osallistamisen suunnitteluvaiheessa. Mikä on lasten näkemys toiveidensa yhtenäiskoulusta ja mitkä asiat he kokevat tärkeinä ottaa huomioon, kun suunnitellaan tiloja ja niiden myötä myös käytänteitä?

Kouluterveydenhuoltoon liittyen toivoisin huomioitavan riittävät tilavaraukset sekä terveydenhoitajan, lääkärin ja hammashuollon käyttöön tietysti myös oppilashuolto huomioiden.

Lapsivaikutusten arviointia mielestäni tulisi suorittaa laaja-alaisesti kaikessa valmistelutyössä, vaikka koulu itsessään jo lapsiin ja nuoriin kohdentuva hanke onkin.

Olisiko myös mahdollista koota yhteen alueen kolmannen sektorin/harrastustoimijat ja kuulla heidän näkemyksiään? He tulisivat varmasti olemaan sekä tilojen käyttäjiä että toivottavasti osa koulun arkea yhteistoiminnallisessa ympäristössä.


Lasten osallisuus

Profiilikuvan paikka

Kahden koululaisen äiti
22. joulukuuta 2016 kello 15.43.41

Minusta myös kannattaisi tukea lasten osallisuutta. Vaikka käytettävissä on lähialueen liikuntapaikka, tulisi koulun pihasta tehdä lapsia kiinnostava ja aktivoiva. Eli lapset ideoimaan koulun pihaa ja toki myös rakennusta jonka tulisi olla mahdollisimman monikäyttöinen. Kannatan ehdottomasti samaan tilaan nuorisotilaa ja kirjastopalvelut kuulostivat myös hyviltä. Nämä tulisi olla hyödynnettävissä muuhun toimintaan ilta/ viikonloppuaikaan. Toivottavasti koululta löytyy tilat myös muille koulun tukipalveluille; koulukuraattori, psykologi ym. Heiltä toivoisin jalkautumista koulun arkeen.


Kannatan!

Profiilikuvan paikka

Lapsiperheen vanhempi
22. joulukuuta 2016 kello 20.08.49

Ehdottoman hyvä ratkaisu, jos alueen nuoret saavat käydä myös yläkoulun kävely/pyörämatkan päässä Keljonkankaalla. Arjen liikunta tulee luonnolisesti mukaan koulumatkoihin. Samoin kannatan, että oppilaat otetaan mukaan suunnitteluvaiheeseen, erityisesti välituntipihan ja aktiviteettien suunnitteluun. Muut palvelut saman katon alla (kirjasto, oppilashuolto, nuorisotilat) hyvä juttu! Kirjaston käyttö olisi luonteva osa koulutyötä ja illoiksi nuorille paikka jossa viettää aikaa.


Puhdas sisäilma

Profiilikuvan paikka

Lapsille mahdollisuuksia
23. joulukuuta 2016 kello 12.41.07

Haluan tuoda esille aiheen, jota jo hieman aiemminkin kommenteissa sivuttiin. Nimittäin rakennuksen "fyysisen" suunnittelun tärkeyden, eli alusta asti rakennettaisiin kestävä ja terve rakennus, jota ei tarvitsisi lähitulevaisuudessa kunnostaa kosteus- tms. ongelmien takia. Toivon siis kaupungilta malttia ja harkintakykyä kilpailutukseen ja kustannusten suhteuttamista laatuun. Toivottavasti saamme myös luotettavan ja ammattitaitoisen rakennuttajan uudelle kohteelle. Hanke on kuitenkin mielestäni erittäin tärkeä ja kannatan sitä hyvin vahvasti.


Ei toimijaryhmien osallistaminen

Profiilikuvan paikka

Laura P
31. joulukuuta 2016 kello 17.34.52

Koulun suunnitteluun olisi ehdottoman tärkeää saada osallistettua mahdollisimman monipuolisesti oppilaita, opettajia ja muita koulun sidosryhmiä (kouluyhdistys mukaan luettuna) heti hankkeen alusta alkaen. Toivomme, että tiloja suunnitellaan nykyaikainen, monimuotoinen opetus huomioiden.

Laura Poikolainen
pj., Keljonkankaan kouluyhdistys