Siirry sisältöön

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus – ja opetuspalveluiden palveluverkkojen tavoitetila 2020 – luvulla

Kysymysmerkki 276
9.1.2017 | Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupunki on käynnistänyt varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tarkastelun. Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, että viranhaltijatyöryhmän laatimasta selvityksestä suoritetaan kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana. Selvitys on kommentoitavana myös Otakantaa.fi – palvelussa 9.−27.1.2017.


Kokkolassa on viime vuosina investoitu paljon uusiin koulu- ja päiväkotirakennuksiin. Rakennusten korjausvelka kasvaa silti edelleen, ja peruskorjausta odottaa moni koulurakennus. Kaupungin väestönkasvun myötä oppilas- ja lapsimäärät kasvavat, joten varsinkin ns. vanhan Kokkolan alueella tarvitaan lisätilaa kasvaville ikäluokille erityisesti suomenkielisessä perusopetuksessa. Toisaalta joissakin pienissä kyläkouluissa oppilasmäärä laskee lähivuosina.

Kaupunki on käynnistänyt varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tarkastelun. Perusteluna uudelleenarvioinnille on kaupungin haastava taloustilanne, varhaiskasvatuksen ja opetuksen lisääntyvä palvelutarve Kokkolassa sekä sote-uudistus.

Yli puolet kaupungin palveluista siirtyy ensin maakunnalliselle Soite-kuntayhtymälle vuoden 2017 alusta ja sen jälkeen maakuntahallinnolle vuonna 2019, mikäli sote-lakiuudistus toteutuu. Sen myötä myös kaupunkitalouden veropohja kaventuu ja valtionosuudet muuttuvat.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen uudelleenarvioinnin pohjalla on:

  • Palvelutarpeen kehittyminen kaupungin kasvun myötä
  • Pedagoginen kehittäminen uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti
  • Kasvun ja oppimisen jatkumoiden vahvistaminen oppimisympäristöjen kehittämisessä
  • Yksiköiden yhdistäminen ja monitoimitaloratkaisut palvelujen parantamiseksi
  • Taloudellisen tehokkuuden parantaminen ja pitkällä tähtäimellä menoleikkausten tekeminen henkilöstö-, kiinteistö- ja tukipalvelukustannuksista

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitystä on valmisteltu viranhaltijoista koostuvassa työryhmässä. Työryhmän ehdotus oli lähetekeskustelussa kaupunginhallituksessa 19. joulukuuta 2016. Kaupunginhallitus päätti, että varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkoista laaditusta selvityksestä suoritetaan kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana.

Lausuntovaiheen jälkeen selvitys yleissuunnitelmatasoisena asiakirjana on tarkoitus viedä opetus- ja kasvatuslautakunnan ja sen jaostojen, kaupunginhallituksen sekä lopulta maaliskuussa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kouluverkon muutoksiin liittyvissä asioissa toimivalta on kaupunginvaltuustolla.

Selvityksen pohjalta mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet käynnistetään opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksillä. Lopullinen päätös tehdään kaupunginvaltuustossa, mikäli päätöksenteossa tulee kyseeseen koulujen lakkauttaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen osalta palveluverkon päätökset tekee opetus- ja kasvatuslautakunta.


Ilmianna