Siirry sisältöön

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus – ja opetuspalveluiden palveluverkkojen tavoitetila 2020 – luvulla

Kysymysmerkki 276
17.3.2017 | Kokkolan kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkoista laaditusta selvityksestä suoritettiin kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana. Selvitys oli lisäksi kommentoitavana valtakunnallisessa Otakantaa.fi –palvelussa 9.−27.1.2017. Määräaikaan mennessä selvitykseen otti kantaa yhteensä 276 kommentoijaa.

Kyselyssä vastaaja pystyi kommentoimaan joko oppilaan, huoltajan, henkilökunnan edustajan, päättäjän, kokkolalaisen tai muussa roolissa. Yli puolet vastanneista (148) on huoltajia ja reipas neljännes (73) kokkolalaisia. Oppilaita vastaajien keskuudessa on vajaat 9 prosenttia (24) ja henkilökunnan edustajia hieman yli 8 prosenttia (23).

Suurin osa (70 prosenttia) vastaajista ilmoittaa asuinpaikakseen Kanta-Kokkolan. Ullavan alueen asuinpaikakseen ilmoittaa 19 prosenttia. Kälviän ja Lohtajan alueilla vastaajista asuu 9 prosenttia. Asuinpaikakseen muun kuin Kokkolan ilmoittaa 2 prosenttia vastaajista.

Selvityksen kommentointi tapahtui kahdella avoimella kysymyksellä, joihin sai vastata joko molempiin tai vain toiseen. Avoimiin kysymyksiin tuli yhteensä 401 vastausta. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajat kommentoivat juuri niitä ehdotettuja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat vastaajan itsensä tai hänen lapsensa käyttämiin varhaiskasvatus- tai opetuspalveluihin tai palveluihin, joiden parissa vastaaja työskentelee. Tähän kysymykseen tuli 250 vastausta.

Toisessa kysymyksessä kysyttiin kantaa Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kokonaisuuteen kohdistuviin ehdotuksiin. Tähän kysymykseen tuli 151 vastausta.

Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutossuunnitelmaa käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3.2017. Siihen sisältyy koulu- ja varhaiskasvatusverkon tiivistäminen ja etenemisaikataulu tähän tähtäävien toimenpiteiden osalta. Taustalla on useampivuotinen laaja valmistelu kuntalaiskuulemisineen.

Päätös syntyi neljän äänestyksen jälkeen. Asia päätettiin pääosin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Siihen hyväksyttiin kaksi muutosta, jotka koskevat Alaviirteen ja Ykspihlajan kouluja.

Alaviirteen koulun suunniteltu palveluverkkomuutos tulee voimaan 1.8.2019. Kaupunginhallituksen esitys oli saattaa muutos voimaan elokuun alussa vuonna 2018. Kouluverkon suunnitteluun varattua rahaa päätettiin käytetään Ykspihlajan koulun ja päiväkodin suunnitteluun. Suunnittelu voi perustua ensisijaisesti nykyisen, nyt suljettuna olevan koulun käyttöönottoon tai toissijaisesti uuden koulun rakentamiseen.

Kokkolan kaupunki on käynnistänyt varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tarkastelun. Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, että viranhaltijatyöryhmän laatimasta selvityksestä suoritetaan kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana. Selvitys on kommentoitavana myös Otakantaa.fi – palvelussa 9.−27.1.2017.


Kokkolassa on viime vuosina investoitu paljon uusiin koulu- ja päiväkotirakennuksiin. Rakennusten korjausvelka kasvaa silti edelleen, ja peruskorjausta odottaa moni koulurakennus. Kaupungin väestönkasvun myötä oppilas- ja lapsimäärät kasvavat, joten varsinkin ns. vanhan Kokkolan alueella tarvitaan lisätilaa kasvaville ikäluokille erityisesti suomenkielisessä perusopetuksessa. Toisaalta joissakin pienissä kyläkouluissa oppilasmäärä laskee lähivuosina.

Kaupunki on käynnistänyt varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen tarkastelun. Perusteluna uudelleenarvioinnille on kaupungin haastava taloustilanne, varhaiskasvatuksen ja opetuksen lisääntyvä palvelutarve Kokkolassa sekä sote-uudistus.

Yli puolet kaupungin palveluista siirtyy ensin maakunnalliselle Soite-kuntayhtymälle vuoden 2017 alusta ja sen jälkeen maakuntahallinnolle vuonna 2019, mikäli sote-lakiuudistus toteutuu. Sen myötä myös kaupunkitalouden veropohja kaventuu ja valtionosuudet muuttuvat.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen uudelleenarvioinnin pohjalla on:

  • Palvelutarpeen kehittyminen kaupungin kasvun myötä
  • Pedagoginen kehittäminen uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti
  • Kasvun ja oppimisen jatkumoiden vahvistaminen oppimisympäristöjen kehittämisessä
  • Yksiköiden yhdistäminen ja monitoimitaloratkaisut palvelujen parantamiseksi
  • Taloudellisen tehokkuuden parantaminen ja pitkällä tähtäimellä menoleikkausten tekeminen henkilöstö-, kiinteistö- ja tukipalvelukustannuksista

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitystä on valmisteltu viranhaltijoista koostuvassa työryhmässä. Työryhmän ehdotus oli lähetekeskustelussa kaupunginhallituksessa 19. joulukuuta 2016. Kaupunginhallitus päätti, että varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkoista laaditusta selvityksestä suoritetaan kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana.

Lausuntovaiheen jälkeen selvitys yleissuunnitelmatasoisena asiakirjana on tarkoitus viedä opetus- ja kasvatuslautakunnan ja sen jaostojen, kaupunginhallituksen sekä lopulta maaliskuussa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kouluverkon muutoksiin liittyvissä asioissa toimivalta on kaupunginvaltuustolla.

Selvityksen pohjalta mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet käynnistetään opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksillä. Lopullinen päätös tehdään kaupunginvaltuustossa, mikäli päätöksenteossa tulee kyseeseen koulujen lakkauttaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen osalta palveluverkon päätökset tekee opetus- ja kasvatuslautakunta.


Ilmianna