Liikenneverkon liiketaloudellista kehittämistä selvittävä hanke - keskustelu päättynyt

Puhekupla 803
20.2.2017 | Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää liikenneverkkoselvityksen lausuntokierroksen ja Ota kantaa –keskustelun. Kiitämme kaikkia keskusteluun osallistuneita ajatusten esille tuomisesta ja arvokkaasta palautteesta. Työ eikä keskustelu ole mennyt hukkaan, vaan palvelee varmasti tavalla tai toisella liikenteen uudistustyössä myös jatkossa.

Lisätietoja ministeriön verkkosivuilla (www.lvm.fi) olevasta tiedotteesta 23.1.2017 Ministeri Berner: Väylien rahoituksen uudistustarve on ratkaistava


Selvityksen perusteella ministeriö ehdottaa, että Liikenneviraston hallinnoima valtion tieverkko siirrettäisiin valtion erityistehtäväyhtiön vastuulle vuoden 2018 alusta. Rata- ja vesiväyläverkon osalta jatkettaisiin erillisselvitystä tavoitteena niiden siirtäminen yhtiölle vuoden 2019 alusta.

  • Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio (65 %) ja maakunnat (35 %). Yhtiön pysyminen valtion omistuksessa turvattaisiin lailla siten, että yhtiön osakkeita saa luovuttaa muille vain eduskunnan suostumuksella.
  • Valtion liikenneverkkoyhtiö rahoittaisi toimintansa pääasiassa liikenneverkon käyttöön perustuvilla asiakasmaksuilla, joilla korvattaisiin osa liikenteen nykyisistä veroista.
  • Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja (esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksu), jotka eivät vaatisi paikannusta.
  • Jatkossa palveluoperaattorit voisivat tarjota omia liikenteen palvelujaan. Kiinteiden maksujen rinnalla operaattorit voisivat tarjota myös kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, siinä tapauksessa että kilpailua on riittävästi. Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, jotta tiedettäisiin liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä tiellä.
  • Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon.
  • Asiakasmaksuja voi vertailla LIVE-laskurilla osoitteessa http://www.trafi.fi/live-laskuri
  • Liikenneverkon hallinnoiminen yhtiömuodossa edellyttää lainsäädäntöä asiakkaan ja yhteiskunnan edun turvaamiseksi. Asiakasmaksusta säädettäisiin lailla ja järjestelmän tietosuoja ja -turva olisivat korkealla tasolla.
  • Päätöksiä liikenneverkkoyhtiöstä ja asiakasmaksusta ei ole tehty. Tarkoitus on, että hallitus päättää yhtiön perustamisesta ja käyttömaksuista kevään 2017 aikana, jotta yhtiö voisi aloittaa vuoden 2018 alussa.

Ilmianna