Ota kantaa Kainuun alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Puhekupla 2 Kysymysmerkki 17
24.5.2017 | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Lausuntokierros

Suunnitelman luonnos oli lausuntokierroksella otakantaa.fi verkkopalvelussa ajalla 2.2.2017–30.3.2017 ja kyselyyn vastasi 17 henkilöä. Palautteiden perusteella lausunnolla ollutta suunnitelmaa päivitettiin ja täsmennettiin. Palautteissa tuotiin esille muun muassa nuorten mielenterveyspalveluiden nykyistä nopeampi saatavuus, kiusaamisen ehkäisyn tärkeys, lasten ja nuorten lähiharrastuksiin panostaminen (esim. lähiliikuntapaikat) sekä kouluruoan houkuttelevuuden parantaminen.

Edelleen suunnitelman tietosisältöihin tuli korjaus- ja parannusehdotuksia valmistelu- ja lausuntokierroksella, minkä perusteella tekstiä sekä sisältöä ajantasaistettiin ja parannettiin. Esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrian toimintatilaston tiedot on raportoitu aikaisempaa tarkemmin. Lisäksi muut suunnitelman tilastotiedot on päivitetty ajan tasalle ja tekstin sisällössä on huomioitu muutokset lainsäädännössä.

Avoimessa palautteessa tuotiin esille koulujen sisäilmaongelmia, nuorten avoimet tapahtumat ja nuorisotilojen vähäiset aukioloajat, kaikkien kuntien tilanteen kuvaaminen tarkemmin, sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita, uusien keinojen kehittämistä tuen ja avun vastaanottamiseen perheille sekä luottamushenkilöiden ymmärryksen lisääminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Hyvinvointisuunnitelman käsittely

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus käsitteli suunnitelmaa 26.4.2017 (§ 130) ja suunnitelma on valmisteltu yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi kokoukseen 21.6.2017.

Kuvituskuva

Kainuun alueella on vireillä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2017-2021.

Lapset ensin – Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on lastensuojelulain mukainen suunnitelma, joka on laadittava ja tarkistettava vähintään kerran valtuustokauden aikana. Suunnitelma tulee lain mukaan ottaa huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Osallistu, vaikuta ja ota kantaa suunnitelmaan!

Luonnos suunnitelmasta on lisätiedoissa alla.Perustiedot

Päättynyt: 24.5.2017

Aiheet:
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
 • #opetus ja koulutus
 • #kulttuuri ja vapaa-aika
 • #hallinto ja kehittäminen
 • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:
 • Hyrynsalmi
 • Kajaani
 • Kuhmo
 • Paltamo
 • Puolanka
 • Ristijärvi
 • Sotkamo
 • Suomussalmi

Liitteet

Ilmianna