Kommentoi hankesuunnitelmaa: Miten koti- ja omaishoitoa voisi parantaa?

Kysymysmerkki 221
| Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kuvituskuva

Hallituksen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen tavoitteena on luoda iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille lähitulevaisuudessa nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat palvelut. Klikkaa auki lisätiedot, tutustu hankesuunnitelmaan ja kommentoi sitä.


Tutustu hankesuunnitelmaan tästä

Kärkihankkeen kärjet ovat
a) alueellisen palvelukokonaisuuden muodostamisessa,
b) iäkkäiden tuen ja palvelujen, erityisesti kotihoidon, sisällön sekä kotihoidon ensisijaisuutta painottavan palvelurakenteen uudistamisessa sekä
c) omais- ja perhehoidon vahvistamisessa ja näiden palveluvaihtoehtojen houkuttelevuuden lisäämisessä.
Lasten ja nuorten omaishoidon malleja kehitetään yhteistyössä Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma -kärkihankkeen kanssa.

Iäkkäiden palvelukokonaisuuden toteutus rakentuu seuraavista osista:
1. otetaan käyttöön ja juurrutetaan kaikissa maakunnissa iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus ja nopeutetaan kohdennetulla ohjauksella jo hyvin alkanutta kehitystyötä; tässä hyödynnetään jo määriteltyjä ja mallinnettuja alueellisia palvelujen kokonaisuuksia
2. luodaan ja kokeillaan keskitetyn asiakas-/palveluohjauksen mallia, joka helpottaa neuvoa, apua, tukea ja palveluja hakevien elämää sekä koordinoi ja sujuvoittaa palveluiden kohdentumista asiakkaiden palvelutarpeen mukaan.

Iäkkäiden kotihoidon kehittämiseksi
3. luodaan, kokeillaan ja juurrutetaan kotihoidon sisältöä kehittäviä toimintamalleja

Omais- ja perhehoidon tueksi järjestetään
4. valmennusta omais- ja perhehoitajille
5. hyvinvointi- ja terveystarkastuksia omais- ja perhehoitajille
6. kuntoutusta sekä omais- ja perhehoitajille että hoidettaville
7. monipuolisia vapaiden sijaistuksia
8. perustetaan alueellisia omais- ja perhehoidon keskuksia.

Tutustu hankesuunnitelmaan ja vastaa kyselyyn viimeistään 27. maaliskuuta!


Perustiedot

Päättynyt:

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #sosiaali- ja terveyspalvelut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna