Siirry sisältöön

Mitä maakunnan tulisi tehdä näissä kulttuuriin liittyvissä vastuissaan?

Kysymysmerkki 2
Kysely | Kainuun liitto
Kysely on päättynyt

Ota kantaa kulttuuriasioissa, jotka ovat maakunnan vastuulla 2019 alkaen:

Maakunnan kulttuurin edistäminen ja kulttuurin alueellinen edunvalvonta ovat maakunnan vastuulla. Kulttuuripalvelujen järjestäminen on jatkossakin kuntien vastuulla.

Maakunnan tulee edistää Kulttuurin ja luovien alojen yrittäjyyttä osana elinkeinojen kasvupalveluja.

Kulttuuriympäristön hoito kuuluu maakunnan vastuulle. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen muovaamaa ympäristöä, kuten kulttuurimaisemia, rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja muinaisjäännöksiä. Maakunnan vastuulla on mm. rakennusperinnön hoitoavustukset ja rakentamisen neuvonta.

Maakunnan tulee vahvistaa maakunnan identiteettiä.

Kulttuuri hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hoito/terapiakeinona on osittain maakunnan Soten vastuulla ja osittain osana edellä kuvattuja muita maakunnan kulttuurivastuita.


Lisätietoja antaa: Helena Aaltonen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto, helena.aaltonen@kainuu.fi, 044 7100 854

Perustiedot

Päättynyt: 30.6.2017

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

1. Maakunnan kulttuurin edistäminen ja kulttuurin alueellinen edunvalvonta ovat maakunnan vastuulla. Kulttuuripalvelujen järjestäminen on jatkossakin kuntien vastuulla.
Vastaukset
 • Tarjoamalla toimijoille monipuolisesti tukea niin, että erilaista kulttuuritoimintaa on mahdollista syntyä. Tuella tarkoitan sekä rahallista tukea että esimerkiksi neuvontaa ja koulutuksia, tiloja, markkinointia, verkostoja ym.

Vastaukset
 • Ei vastauksia
2. Maakunnan tulee edistää kulttuurin ja luovien alojen yrittäjyyttä.
Vastaukset
 • Kainuussa voisi olla paljonkin mahdollisuuksia, täällä riittää tyhjiä tiloja ja esimerkiksi luontoa, jota voidaan hyödyntää myös luovien alojen yritystoiminnassa. Haasteena on kulkuyhteydet, jos esimerkiksi tapahtumien järjestämistä ajatellaan. Ilmapiiri Kainuussa on mielestäni kulttuuria ja luovaa toimintaa suosiva, "luovalle hulluudelle" on tilaa ja ymmärrystä.

Vastaukset
 • Samalla tavalla kuin muunkin yritystoiminnan menestystä eli alkuvaiheessa monipuolista ja asiantuntevaa neuvontaa ja koulutusta yritystoimintaan, yhteismarkkinointia ja verkostojen luomista, resursseja esimerkiksi edullisten toimitilojen muodossa.

3. Kulttuuriympäristön hoito kuuluu maakunnan vastuulle. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen muovaamaa ympäristöä. Maakunnan vastuulla on mm. rakennusperinnön hoitoavustukset ja rakentamisen neuvonta.
Vastaukset
 • Ei vastauksia
Vastaukset
 • Korjauksia voitaisiin toteuttaa yhteistyössä siten, että omistaja voisi saada esimerkiksi yty-töiden kautta porukkaa tekemään kunnostustöitä.

4. Maakunnan identiteetin vahvistaminen on maakunnan vastuulla.
Vastaukset
 • Luonto, hiljaisuus ja rauha mutta myös ruokaperinteet ja kulttuuritoiminta monipuolisesti. Ekologisuus, vaihtoehtoiset elämäntavat, "korpi".

Vastaukset
 • Kaikille täällä asuville ja toimiville, mutta myös esimerkiksi matkailijoille ja mökkiläisille. Täällä käyville täytyy jättää hyvä mielikuva, jotta he voivat viedä viestiä eteenpäin.

5. Kulttuuri hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hoito/terapiakeinona on osittain maakunnan Soten vastuulla ja osittain osana edellä kuvattuja maakunnan kulttuurivastuita.
Vastaukset
 • Voitaisiin palkata eri taiteen alojen edustajia tekemään työtä sotepalveluissa. Esimerkiksi kiertävät taidekasvattajat/ kuvataiteilijat hoivaympäristöihin, musiikkipedagogit, teatteri, sirkus...

Vastaukset
 • Mahdollistamalla osallistuminen kaikille kainuulaisille tuloihin tai asuinpaikkaan katsomatta. Kuljetusten järjestämistä, edullisia pääsylippuja tai maksuttomia tilaisuuksia. Erilainen matalan kynnyksen toiminta, jossa käytetään keinona taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä.

 • Kotona olevat vanhukset tarvitsevat myös kulttuuri palveluja. Nuorille kesätyöpaikka kiertää kotihoidossa vielä olevien vanhusten luona esittämässä musiikkia, runoja, laulua tai sketsejä