Siirry sisältöön

Kokkolan Rautatientorin kehittäminen

Kysymysmerkki 194
9.2.2017 | Kokkolan kaupunki
Arkkitehtitoimiston havainnekuva

Rautatientorin kehittäminen on edennyt asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemiseen 26.1−16.2.2017. Kaupunki järjesti 1.2.−4.5.2016 suunnittelu- ja toteuttamiskilpailun alueen kehittämiseksi. Kilpailun voittanut yritys sitoutuu kehittämään toteuttamissopimukseen liittyvää, kilpailun voittanutta suunnitelmaa yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupunki on valmistellut asemakaavamuutosta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin menettelyin suunnitelman kehittelyn yhteydessä.


Rautatientorille on suunniteltu uutta käyttöä jonkin aikaa. Kaupunginhallitus käynnisti 16.3.2015 asemakaavamuutoksen, jossa alueen käyttöehtoja muutetaan myös asumisen mahdollistavaksi.

Asemakaavaluonnoksen perusrakenne muodostuu umpikortteliratkaisusta. Korttelialueelle saa sijoittaa asumista, liike- ja toimistotiloja, majoitustiloja, palveluasumista, julkista ja yksityistä palvelua, hallintoa, kokoontumistilaa sekä kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. Vähintään puolet sallitusta kerrosalasta tulee osoittaa asunnoille ja 10 prosenttia liiketiloille. Mahdolliset majoitustilat ja kulttuuritoiminnot tulee sijoittaa korttelin pohjoisosaan katuaukioon rajoittuen.

Julkisivullisesti pyritään korkealaatuiseen ratkaisuun, joka täydentää ja rytmittää kaupunkikuvaa muun muassa rakennusten sisäänvetoja ja korkeuseroja hyödyntämällä. Koko korttelialueelle saadaan toteuttaa maanalaisia tiloja pysäköintiä ja muita yhteiskäyttöisiä tiloja varten. Kerroskorkeus vaihtelee viidestä kahdeksaan kerrokseen.

Ylläoleva kuva arkkitehtitoimisto L Arkkitehdit Oy:ltä.


Perustiedot

Julkaistu: 9.2.2017

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
Kunnat:
  • Kokkola

Liitteet

Ilmianna