Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi - ilman radonia terveempi elämä

Kysymysmerkki 14
15.2.2017 | Säteilyturvakeskus (STUK)
Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi

Sisäilman radon on suomalaisille merkittävin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää maassamme vuosittain. Ihmiset voivat vaikuttaa itse siihen, kuinka paljon he altistuvat radonille kotona ja työpaikoilla. EU:n säteilysuojelun perusnormidirektiivissä edellytetään kansallista toimintasuunnitelmaa, jossa tavoitteena on radonaltistuksesta aiheutuvien pitkän aikavälin riskien pienentäminen. Kerro mielipiteesi toimintasuunnitelmaluonnoksesta.


Euroopan unionin säteilysuojelun perusnormidirektiivissä (2013/59/EURATOM artikloissa 54, 74 ja 103) edellytetään kansallista toimintasuunnitelmaa, jossa tavoitteena on radonaltistuksesta aiheutuvien pitkän aikavälin riskien pienentäminen. Kansallisessa toimintasuunnitelmassa radonriskien ehkäisemiseksi esitetään monia toimenpidesuosituksia asuntojen, työpaikkojen ja muiden rakennusten sisäilmassa esiintyvän radonin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Radonin haittojen vähentäminen onnistuu vain monien toimijoiden yhteistyöllä.

Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi toimintasuunnitelmaluonnoksesta viimeistään 17.3. Luonnosta käsitellään sidosryhmäkuulemisessa 23.3.2017 Säätytalolla.

SIDOSRYHMÄKUULEMINEN

Myös sinä voit osallistua tilaisuuteen. Ilmoittaudu viimeistään 16.3. klo 16.00 mennessä. Tilaisuuteen mahtuu enintään 170 osallistujaa.

Aika: Torstai 23.3.2017 klo 9-16
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Ohjelma (Stuk.fi)

Ilmoittautuminen


Perustiedot

Julkaistu: 15.2.2017

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #työelämä
  • #sosiaali- ja terveyspalvelut
  • #tietoyhteiskunta ja viestintä
  • #turvallisuus
  • #tiede ja tutkimus
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna