Siirry sisältöön

Vuoden 2017 Demokratiapalkinto

Kysymysmerkki 1917
1.3.2017 | Oikeusministeriö
demokratiapalkinnon logo

Demokratiapalkinto on 10 000 euron arvoinen palkinto, jonka avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Vuonna 2017 palkinnon teemana on kumppanuus ja palkinto toteutetaan yhteistyössä oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, Yleisradion, Suomen Kuntaliiton, Maaseutupolitiikan neuvoston ja Suomen Yrittäjien kesken. Äänestä omaa suosikkiasi 15.3. mennessä!Palkittavien valinta

Demokratiapalkinto jaetaan kolmen toimijan kesken. Yksi palkittavista valitaan 2.3.–15.3.2017 yleisöäänestyksellä Otakantaa.fi -palvelussa. Kaksi muuta palkinnon saajaa valitsee kahdesta julkisuuden henkilöstä koostuva raati: jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen sekä näyttelijätyön professori, näyttelijä Elina Knihtilä.

Valintakriteerit

Demokratiapalkinnon saajaksi on voinut ehdottaa esimerkkiä toimintatavasta, toimintamallista, käytännöstä tai prosessista, jolla on vahvistettu kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria kansallisella, alueellisella, paikallisella tai ruohonjuuritasolla. Demokratiapalkinto myönnetään kansalaisyhteiskuntaa edustaville tahoille tai toimijoille. Muita sektoreita edustavat kumppanuuden osapuolet huomioidaan kunniamaininnalla. Jos ehdotettavassa esimerkissä on osapuolena valtio tai kunta, näitä on ollut mahdollista ehdottaa myös samaan aikaan jaettavan Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustuksen saajaksi.

Ehdotuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen,

 •  miten kumppanuuden tunnuspiirteet toteutuvat ja miten toiminta eroaa perinteisemmästä yhteistyöstä,
 •  miten ehdotettava toimintatapa, toimintamalli, käytäntö tai prosessi on vahvistanut kumppanuutta,
 •  mitä eri osapuolia toiminnassa on mukana ja miten ne ovat sitoutuneet kumppanuuteen, ja
 •  mitä konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa kumppanuudessa toimimalla on saatu aikaan.

Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen,

 •  miten kumppanuuteen perustuva toimintatapa on alun perin valittu ja rakentunut,
 •  onko toiminta vakiintunut osaksi osapuolten normaalia toimintaa,
 •  mitä avoin vuorovaikutus, luottamus ja tasavertaisuus käytännön toiminnassa tarkoittavat,
 •  miten toiminnassa on ratkaistu tyypilliset yhteistyön tekemiseen liittyvät ongelmat,
 •  millaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan tai tarpeeseen kumppanuudella on haettu ratkaisua, ja
 •  miten käytäntö on edistänyt osallisuutta ja demokratiaa.

Toimintamalli on kahden tai useamman toimijan, hallinnonalan, tason tai sektorin välinen. Toiminta voi kohdistua kotimaahan tai ulkomaille, mutta toimijoiden kotipaikan on oltava Suomessa. Palkinnon saajaksi ehdotettavan toimintamallin, käytännön tai prosessin on oltava käynnissä vuonna 2017.

Lisätietoja:

Demokratiapalkinnon säännöt ja kriteerit

Rekisteriseloste


Perustiedot

Julkaistu: 1.3.2017

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #Muut
Kunnat:

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna