Siirry sisältöön

Äänestä suosikkiasi vuoden 2017 Demokratiapalkinnon saajaksi

Kysymysmerkki 1917
Kysely | Oikeusministeriö
Kysely on päättynyt

Demokratiapalkinnon ehdokkaat:


A. Akaan Vanhempienverkosto ry

Akaan Vanhempienverkosto ry:n Akaan Nuorisokahvila Manala on toiminnassa jo yhdeksättä vuotta. Vanhempienverkosto järjestää nuorisokahvilatoimintaa yhteistyössä Akaan seurakunnan kanssa. Seurakunta tarjoaa toiminnalle tilan, yhden nuorisotyöntekijän työajasta 10 %, pientä purtavaa ja vakuuttaa nuoret ja vapaaehtoiset. Vanhempienverkosto vastaa kahvilassa työskentelevistä vapaaehtoisista (rekrytointi, perehdytys ja koulutus, työvuorojen koordinointi). Nuorisokahvila Manala on päihteetön nuorten "olohuone", joka on auki lauantai-iltaisin koulujen lukukausien aikana ja se on tarkoitettu noin 12–20 -vuotiaille nuorille. Nuorisokahvila täydentää osaltaan kunnan nuorisopalveluja, joita ei resurssien vähyyden vuoksi ole tarjolla viikonloppuisin. Toimintaan on saatu mukaan laaja joukko muita paikallisia yhdistyksiä, joiden kanssa järjestetään myös paikallisia tapahtumia, joilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä.

Nuorisokahvilan avulla on pystytty tarjoamaan sellaista nuorten kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jota kunnassa ei muuten olisi tarjolla. Koska toimintaa on jatkettu jo useita vuosia, se on osoittanut paikkansa ja uudet ikäluokat ovat löytäneet nuorisokahvilaan tiensä ja ovat ottaneet sen omaksi paikakseen viettää päihteetöntä lauantai-iltaa yhdessä toisten nuorten kanssa vapaaehtoisten aikuisten turvatessa illanvieton sujumista. Toiminta ei olisi mahdollista ilman laajaa yhteistyöverkostoa ja yhdessä tekemisen henkeä. Tapahtumatoiminnalla on pyritty järjestämään matalankynnyksen ilmaisia tapahtumia kaikille kuntalaisille.

B. Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä

Viisi eri toimijaa ja/tai hanketta on käynnistänyt toimintamallin ja yhteistyöverkoston, jonka jäsenillä on samankaltaisia keinoja ja toimintatapoja ikäihmisten digitaalisen osallisuuden lisäämiseksi. Verkoston ydinryhmän muodostavat ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry sekä Senioriverkko (Hely ry); LähiVerkko (Eläkeliitto ja EHYT ry), SeniorSurf (Vanhustyön keskusliitto) ja Verkosta virtaa! (Eläkkeensaajien keskusliitto). Toimijoita yhdistää ikäihmisten vahva osallistuminen ja huomioiminen kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä. Toiminnan keskiössä on iäkkäille ihmisille tarjottava henkilökohtainen ja maksuton opastus tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Esimerkiksi Enter ry:ssä opastusta antavat vapaaehtoiset, itsekin jo eläkkeellä olevat vertaisohjaajat. Toiminnalla pyritään ehkäisemään ikäihmisten digisyrjäytymistä ja vahvistamaan digitaalista osallisuutta

Yhteistyökumppanuuden toimivuus perustuu 1) yhteiseen tavoitetilaan, 2) vahvaan keskinäiseen luottamukseen, 3) yhdessä kehittämiseen, 4) säännöllisiin tapaamisiin ilman asialistaa tai aihetta, ja 5) vertaistukeen. Verkoston toimijat tekevät yhteistyötä hankkeidensa kautta myös kuntatoimijoiden kuten kirjastojen, palvelutorien ja muiden opastuspaikkoja tarjoavien tahojen kanssa. Samoin toiminnassa ovat olleet mukana Ikäteknologiakeskus (Valli ry), Eloisa ikä-ohjelma (VTKL), ikäihmisten tietotekniikkayhdistykset Mukanetti, Savonetti, Joen Severi sekä Verkot ja vempaimet haltuun -hanke (Eläkeläiset ry). Verkoston kautta on tehty yhteistyötä myös muiden aihetta lähellä olevien projektien, kuntatoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Verkoston ja kumppanuuden avulla on pystytty tehostamaan resurssien käyttöä mm. välttämällä päällekkäistä toimintaa. Lisätietoja: www.entersenior.fi; www.lahiverkko.fi; www.senioriverkko.com; www.vtkl.fi/seniorsurf; www.verkostavirtaa.fi.

C. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (Pelastakaa Lapset ry)

Pelastakaa Lapset ry:n Läheltä tueksi -kehittämishankkeessa on kehitetty erilaisia uusia tuen muotoja erityisen haavoittavissa oloissa eläville lapsille ja perheille, jotka auttavat perhettä jo tukiperheen odotusaikana tai korvaavat tukiperheen tuen muotona. Yksi näistä on Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta, jota ehdotetaan uutena toimintamallina vuoden 2017 Demokratiapalkinnon saajaksi. Kohderyhmänä ovat Pelastakaa Lasten tukiperhettä odottavat lapset ja heidän perheensä Keski-Suomen aluetoimiston alueella.

Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan käytännön toteuttajat ovat luonnonläheisessä ympäristössä tai maaseudulla toimivia yrittäjiä, joiden tiloissa ja ohjauksella ryhmät kokoontuvat.Yhdessä ryhmässä on yhteensä 4-8 kouluikäistä lasta ja ryhmä kokoontuu 10 viikonloppua vuodessa. Ryhmän vastuuohjaajalla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulutus ja hänellä on työparinaan joko puoliso tai palkattu työntekijä/työntekijöitä. Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi ohjaajaa. Ryhmien koonnista, ryhmätoiminnan organisoinnista ja seurannasta sekä yrittäjien tuesta vastaa Pelastakaa Lapset. Lapsen ja hänen perheensä sosiaalityöntekijä sopii tukimuodosta yhteistyössä Pelastakaa Lasten työntekijän kanssa. Toiminnassa ovat mukana lapset ja heidän perheensä, Pelastakaa Lapset ry, yrittäjät ja kunnat, joiden sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuudessa toiminnan piirissä olevat lapset ovat. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on kehitetty ja toteutettu kaikkien osapuolten kanssa yhdessä. Lisätietoja: www.pelastakaalapset.fi

D. Olohuonetentti-työryhmä

Olohuonetentti innosti kansalaisia kutsumaan koteihinsa poliitikkoja vuoden 2015 eduskuntavaalien alla. Ilmiö sai alkunsa pienen ystäväjoukon havainnosta. Heistä tuntui, etteivät poliitikkojen torikahvit tai suuret tv-tentit avanneet riittävästi ehdokkaiden todellisia mielipiteitä. Niinpä he kutsuivat poliitikkoja eri puolueista kotiinsa ja järjestivät oman vaalitentin. Koska ilta oli valtavan mielenkiintoinen, he halusivat kannustaa muita samaan. Tämä tapahtui olohuonetentti.org -sivuston ja sosiaalisen median avulla. Olohuonetenttejä järjestettiin yli 60 olohuoneessa ympäri Suomen. Tentteihin osallistui yli 150 ehdokasta, tenteissä oli arvioilta 1000 osallistujaa. Olohuonetenteistä twiitattiin ahkerasti, yli 2650 twiittiä sekä useita striimejä. Olohuoneissa käydyt keskustelut selvästi innostivat sekä ehdokkaita että äänestäjiä. Monille tämä oli ensimmäinen suora kosketus politiikkaan. Olohuonetentti-konseptin arvo on myös siinä, että kuka tahansa, asemasta riippumatta, pystyi järjestämään oman vaalitentin.

Olohuonetentti on täysin puoluekentästä riippumaton liike, jonka taustalla on Olohuonetentti-työryhmä. Se osallisti mukaan kiinnostumaan politiikasta myös sellaisia ihmisiä, joita on vaikea tavoittaa perinteisin kampanjoinnin keinoin. Tenttejä ovat järjestäneet tavalliset kansalaiset. Olohuonetentteihin on osallistunut ehdokkaita kaikista puolueista. Olohuonetentti on luonut uudenlaista välitöntä ja tasa-arvoista vuorovaikutusta kansalaisten ja poliitikkojen välille. Lisätietoja: www.olohuonetentti.org

E. Siskot ja Simot ry

Siskot ja Simot -yhteisö on yhteistyö- ja kumppanuusalusta, jonka puitteissa eri kumppanuusosapuolet tukevat Välittämisen keikka -nimisten pop up -tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista. Säännöllisesti toistuvissa pop up -tapahtumissa kohdataan ja autetaan lähimmäisiä, etenkin ikäihmisiä. Toiminta on käynnistynyt v. 2013 Järvenpäässä, ja toimintamalli on laajentunut neljään muuhun Keski- ja Pohjois-Uudenmaan kuntaan, ja on edelleen laajenemassa tänä vuonna muualle Suomeen. Välittämisen keikkoja suunnitellaan ja toteutetaan tapahtuman teemaan sopivien kumppaneiden, kuten kuntien työntekijöiden, palvelutalojen henkilökunnan, muiden yhdistysten edustajien ja etenkin vapaaehtoisten kuntalaisten kanssa. Tapahtumia tukevat kunkin paikkakunnan yritykset omalla tavallaan: esimerkiksi lahjoittamalla kahvitustarpeita, tarjoamalla juhlien rekvisiittaa ja koristelua tai tukemalla toimintaa sponsoreina muulla tavoin. Yritysten edustajia on myös haastettu mukaan osallistujiksi keikoille.

Pop up -toiminnalle on tyypillistä, että se syttyy ja sammuu helposti. Luomalla pop up -vapaaehtoistoimintaan yhteisö, joka ylläpitää toiminnan jatkuvuutta, on saatu aikaan toiminnan vakiintuminen ja jatkuvuus. Kuntien kotihoidon ja palvelutalojen edustajilta saadun palautteen mukaan toiminta on ollut tarpeellista ja onnistunutta. Sillä ei ole korvattu kuntien palveluita, mutta on täydennetty niitä onnistuneesti. ”Välittäminen kuuluu kaikille” -viestiä on viety ansiokkaasti eteenpäin. Kumppanuus on tuonut toimintaan sellaista lisäarvoa - ylisukupolvista kohtaamista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta - mitä ilman sitä ei muuten olisi saatu aikaan. Lisätietoja: www.siskotjasimot.fi

F. Valikko-verkosto

Helsingin alueen Valikko-verkosto (vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden verkosto) on toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan helsinkiläisen vapaaehtoistoiminnan edistäjänä. Verkosto perustuu vahvaan kumppanuuteen, eri toimijoiden tasavertaisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Verkostossa toimii tällä hetkellä 125 eri toimijaa julkiselta sektorilta, seurakunnista ja kolmannelta sektorilta.

Verkoston jäsenten keskinäinen vertaistuki on ainutlaatuista ja vahvistaa omalta osaltaan yhdessä tekemistä sekä verkostoitumista. Tämän tyyppinen toiminta on omiaan vahvistamaan aktiivista kansalaisuutta. Verkoston kesken jaetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, avustetaan vapaaehtoiseksi haluavia löytämään itselleen kiinnostavaa ja merkityksellistä tekemistä. Verkoston kesken on syntynyt myös hankekumppanuuksia, uusia yhteistyöverkostoja ja työmuotoja vapaaehtoistoiminnan kentälle. Työmuodot ja yhteistyö eri toimijoiden kesken hyödyttävät erityisesti vapaaehtoisia ja vapaaehtoiseksi haluavia, joille kenttä näyttäytyy yhtenäisenä. Järjestöjen keskinäinen kilpailu on vähentynyt radikaalisti verkoston olemassaolon aikana. Lisätietoja: http://www.kansalaisareena.fi/kehita/valikko-ryhmat/helsinki/


Perustiedot

Päättynyt: 15.3.2017

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Valitse vain yksi vastausvaihtoehto
Vastaukset
  • A. Akaan Vanhempienverkosto ry 151 / 1917
  • B. Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä 1006 / 1917
  • C. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (Pelastakaa Lapset ry) 261 / 1917
  • D. Olohuonetentti-työryhmä 123 / 1917
  • E. Siskot ja Simot ry 304 / 1917
  • F. Valikko-verkosto 72 / 1917