Esiselvitys: SER:n kierrätys ja tietoturvallinen tuhoaminen

Kysymysmerkki 4
15.8.2017 | Hansel Oy

Hansel Oy selvittää mahdollista yhteishankintaa sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä ja tietoturvallisesta tuhoamisesta.


Tällä hetkellä IT-laitteiden (mm. tietokoneet, palvelimet) kierrätys ja tietoturvallinen tuhoaminen on sisällytetty kunkin laiteryhmän omiin sopimuksiin, jolloin sopimuskumppanit pääsääntöisesti käyttävät alihankkijoita kierrätyspalvelujen toteuttamisessa. Tämä on johtanut mm. siihen, että useita laiteryhmiä hankkiva asiakas on saattanut joutua asioimaan useamman kierrätystoimittajan kanssa. Oma erillinen puitejärjestely SER-kierrätyksestä saattaisi mm. lisätä toimittajien kiinnostusta kehittää kierrätykseen liittyviä prosesseja sekä helpottaa asiakkaiden toimintaa sopimuskaudella (mm. turvallisuusselvitykset).

Pyydämme asiakkaitamme, potentiaalisia tarjoajia sekä muita sidosryhmiämme kertomaan näkemyksensä hankkeesta. Tämän kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia ja ovat vain Hanselin käytettävissä.


Perustiedot

Julkaistu: 15.8.2017

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
  • #turvallisuus
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna