Siirry sisältöön

YMPÄRISTÖ-VAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS-LUONNOS - LAPPI-SOPIMUS 2018-2021 - Ota kantaa!

Kysymysmerkki 0
19.9.2017 | Lapin liitto
 Kuva:Lapin materiaalipankki/Kesä_järvimaisema/MarkusKiili

Maakuntaohjelma on SOVA-asetuksen mukaan suunnitelma tai ohjelma, johon tulee soveltaa SOVA-lain mukaista ympäristöarviointia. Tässä ympäristöselostuksessa kuvataan Lappi-sopimuksen keskeiset vaikutukset suhteessa ihmisiin, talouteen, luonnonoloihin ja -varoihin, aluerakenteeseen ja ympäristöön, liikenteeseen, ilmastonmuutokseen ja saamelaiskulttuuriin.


LAUSUNTOPYYNTÖ / LAPPI-SOPIMUS – LAPIN MAAKUNTAOHJELMA 2018–2021 SEKÄ SEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maakuntaohjelmasta vuosille 2018–2021 sekä sen ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnos.

Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi käytämme asiakirjasta nimeä Lappi-sopimus. Tarkemmin rahoitettavien hankkeiden kriteereistä säädetään toimeenpanosuunnitelmassa sekä rahoitusohjelmissa.

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryhmillä ja muulla yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja arviointiselostukseen. Lapin liiton hallituksen työvaliokunta hyväksyi 18.9.2017 kokouksessaan maakuntaohjelman luonnoksen ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnoksen lausuntokierrokselle.

Asiakirjat ja lausunto-ohjeet: Lapin liiton internet-sivuilla (www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus)

Asiakirjat ovat nähtävillä myös Lapin liiton virastossa (Lapin liitto,

Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi)

Lapin liiton virasto on avoinna arkipäivinä kello 8.00–15.30.

Lausuntoaika: Lausuntoaikaa on 20.10.2017 klo. 15.00 saakka.

Lausuntojen sisältö:Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien seikkojen osalta

     • visio
     • tavoitteet
     • strategiset valinnat ja niille asetetut tavoitteet

Kuulemisen menetelmät:Lausunnot voidaan antaa

 1. kirjallisesti, jolloin lähettäjän yhteystiedoilla varustetut kannanotot tulee toimittaa Lapin liittoon sähköisesti

  info@lapinliitto.fi) tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen

 2. www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus sivustolle avatun ota-kantaa.fi -linkin kautta (linkki avataan 20.9)

  Yhteyshenkilö:Lapin liitossa yhteyshenkilönä toimii
  strategiapäällikkö Mervi Nikander p. 050 444 5606
  etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi

  Jatkokäsittely: Lapin liitto viimeistelee Lappi – sopimus asiakirjan lausuntojen perusteella. Lapin liiton hallitus käsittelee annetut lausunnot 30.10.2017 ja hyväksyy lopullisen asiakirjan Lapin liiton valtuuston hyväksyttäväksi 27.11.2017.


Perustiedot

Julkaistu: 19.9.2017

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #asuminen ja rakentaminen
 • #ympäristö ja luonto
 • #talous
 • #liikenne
 • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna