Vaikuta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen

Kysymysmerkki 99
24.10.2017 | Suomen Mielenterveysseura
Entinen Lapinlahden sairaala on nykyään kaikille avoin mielen hyvinvoinnin Lähde (Kuva: Risto Ruuth)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) myllertää mielenterveys- ja päihdepalveluja. YhdessäMielin on Suomen Mielenterveysseuran johtama hanke, jonka tavoitteena on tarjota sote- ja maakuntauudistuksista päättäville tutkimukseen ja kokemukseen perustuvia malleja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Tällä kyselyllä kartoitamme näiden palveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden näkemyksiä YhdessäMielin-hankkeen suosittelemiin toimintamalleihin.


YhdessäMielin-hanke tarjoaa sote- ja maakuntauudistuksista päättäville sekä lakiuudistuksia valmisteleville tahoille tietoon perustuvaa tukiaineistoa toimivista, vaikuttavista ja kustannustehokkaista mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdepalvelujen vaikutuksiin hyvinvointi- ja terveyseroihin sekä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Asiantuntijoiden lisäksi palveluita käyttävillä kokemusasiantuntijoilla on vahva rooli hankkeessa.

YhdessäMielin-hanketta toteuttaa konsortio, jossa mukana ovat Suomen Mielenterveysseuran lisäksi A-klinikkasäätiö, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry, Evipro Oy, London School of Economics and Political Science ja Åbo Akademi. Hanke on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS).

Lisätietoja: https://www.mielenterveysseura.fi/fi/yhdessamielin

Ota kantaa -kyselyssä esitellään hankkeen suosituksia teemoittain. Teema-alueet ovat: A) Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tavoittaminen, B) Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen (integraatio), C) Laaja-alainen sote-palvelut ylittävä yhteistoiminta (poikkisektoriaalisuus), D) Palveluiden käyttöön liittyvän sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen, E) Mielenterveys- ja päihdetyön avainosoittimet ja F) Päivystys. 

Voit kommentoida joko kaikkia suosituksia tai vain osaa niistä.


Perustiedot

Julkaistu: 24.10.2017

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #sosiaali- ja terveyspalvelut
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna