Siirry sisältöön

Miehikkälän uusi kuntastrategia (2018-2021) -kysely

Kysymysmerkki 63
Kysely | Miehikkälän kunta
Kysely on päättynyt

Miehikkälän kuntastrategian (2018-2021) laadinta käynnistyi valtuustoseminaarilla marraskuun alkupuolella. Nykyinen kuntastrategia on hyväksytty 2012 ja siihen liittyen on laadittu myös strategian toimenpideohjelma, joka hyväksyttiin 2016.

Nyt käynnistyneessä strategiaprosessissa on tarkoitus tarkastella aikaisemman kuntastrategian valintoja ja niiden vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen. Toimintaympäristön ja arvioidun tulevaisuuden kehityksen perusteella laaditaan Miehikkälälle uusi kuntastrategia. Kuntastrategiaa varten kuullaan kuntalaisia ja kunnan henkilöstöä. Strategiatyötä tehdään alkuvuonna 2018 ja valmistunut kuntastrategia tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn loppukeväästä 2018.

Kuntalaissa (37 §) on sanottu kuntastrategiasta seuraavaa:

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. omistajapolitiikka;
  5. henkilöstöpolitiikka;
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Perustiedot

Päättynyt: 31.1.2018

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tietoja vastaajasta
Vastauksen on oltava numero.
Palaute toiminnasta
Arvioi asiaa siinä roolissa, jonka valitsit yllämainituissa taustatiedoissasi. Perustelethan vastauksesi.
Asteikolla 4-10Vastauksen on oltava numero.
Organisaatiokaavio on kyselyn liitteenä. Virolahti tuottaa kaksikon sivistystoimen ja teknisen toimen palvelut sekä tukipalvelut. Arvioi asiaa siinä roolissa, jonka valitsit yllämainituissa taustatiedoissasi. Perustelethan vastauksesi.
Asteikolla 4-10Vastauksen on oltava numero.
Kunnan toimintaperiaatteet
Kunnan elinvoimaisuus
Kunnan haasteet
Miehikkälän visio 2021
Visio on kunnan näkemys ja tavoite siitä missä tilassa kunta on asetettuna ajankohtana (nyt vuosi 2021).
Avoin palaute kuntastrategiaan liittyen
Esim. Onko asioita tai toimenpiteitä, joiden pitäisi olla ehdottomasti mainittuna Miehikkälän kuntastrategiassa? Jos on niin mitä ja miksi?
Lisäkysymys maaseutumajoitukseen liittyen
Onko sinulla itselläsi kiinnostusta tarjota maaseutumajoitusta? Tiedätkö mahdollisesti jonkun toisen? Miltä ajatus maaseutumajoitusverkostosta kuulostaa?
Kiitos vastauksista!