Siirry sisältöön

Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Puhekupla 8
26.4.2016 | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Valmisteilla olevaan Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan tuli muutama kommentti.

Löytynlähde 25 8 2015

Ota kantaa pohjavesialueiden suojeluun Hämeenlinnassa ja Hattulassa.
Usean tahon yhteishankkeessa on täydennetty, päivitetty ja yhdistetty Hämeenlinnan ja Hattulan seudulla aiemmin olleet pohjavesien suojelusuunnitelmat. Työssä selvitettiin pohjavesialueiden nykytila ja luokittelun ajantasaisuus sekä tehtiin esitys III-luokan pohjavesialueiden siirtämisestä joko ylempään luokkaan tai poistamisesta kokonaan. Riskikartoitusta hyödyntäen tuotettiin toimenpideohjelma pohjavesien suojelemiseksi.


Pohjavedet ovat ihmiselle tärkeä luonnonvara. Niiden suojelun tavoitteena on turvata yhteiskunnan vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot. Tavoitteena on estää pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata pohjavesiesiintymien antoisuuden säilyminen.

Pohjavesien suojelun tavoitteena on myös turvata pohjavesivaikutteisten luontotyyppien kuten lähteiden säilyminen. Lähteet ovat ainutlaatuisia elinympäristöjä ja siten tärkeitä suojelukohteita.

Asukkaiden kannanotot ovat tärkeitä. Voit osallistua keskusteluun otakantaa.fi-palvelussa tai lähettää suoraan sähköpostia heli.jutila(at)hameenlinna.fi


Ilmianna