Siirry sisältöön

Mitkä tulisi olla Kymenlaakson sote-kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot?

Kysymysmerkki 98
Kysely | Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Kysely on päättynyt

Kymenlaakson kunnat Kouvola, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää sekä kuntayhtymä Carea valmistelevat uuden maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamista. Uuden kuntayhtymän on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Rakennamme nyt Kymenlaaksoon uuden ajan sote-toimijaa, joka tarjoaa palveluita Kymenlaakson tarpeista lähtien. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme saada parasta kehitystä aikaseksi.

Sote-kuntayhtymän strategiatyö on käynnistynyt vuoden 2018 alussa. Arvot ovat olennainen osa strategiatyötä. Haluaisimme kuulla kymenlaaksolaisten näkemyksen siitä, mitkä pitäisivät olla Kymenlaakson tulevan sote-kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot.

Perustiedot

Päättynyt: 11.2.2018

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Alle 30-vuotiaat 4 / 98
 • 31-40 v. 14 / 98
 • 41-50 v. 30 / 98
 • 51-64 v. 38 / 98
 • 65 vuotta täyttäneet 12 / 98
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • 0-5 kertaa 77 / 98
 • 6-10 kertaa 14 / 98
 • yli 10 kertaa 7 / 98
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Hamina 4 / 98
 • Kotka 23 / 98
 • Kouvola 56 / 98
 • Pyhtää 1 / 98
 • Virolahti 8 / 98
 • Miehikkälä 5 / 98
 • Muu 1 / 98
Valitse se rooli, jonka näkökulmasta ensisijaisesti vastaat kyselyyn.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Asukas 63 / 98
 • Kunnan tai kuntayhtymän työntekijä (sote) 28 / 98
 • Kunnan tai kuntayhtymän työntekijä (muu) 7 / 98
 • Yrittäjä 0 / 98
 • Muu 0 / 98
Seuraavissa kysymyksissä on listattu kaikki Kymenlaakson tulevan sote-kuntayhtymän tähän mennessä ehdotetut arvot. Silmäile arvot läpi ja valitse niistä mielestäsi viisi (5) merkittävintä. Merkitse näiden viiden arvon kohdalle, kuinka tärkeänä ne koet.
Vastaukset
 • Arvostava kohtaaminen, uudistuva, kokonaisuuden optimointi, palvelukokemuksen edelläkävijä, osallisuus.

 • Arvostava kohtaaminen, ammattitaito ja osaaminen, ihmislähtöisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

 • Arvostava kohtaaminen, ammattitaito ja osaaminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

 • Ammattitaito ja osaaminen , kokonaisuuden optimointi, osallisuus, uudistuva, vastuullisuus

 • ammattitaito, ihmislähtöisyys, arvostava kohtaaminen, oikeudenmukaisuus

 • Arvostava kohtaaminen, ammattitaito ja osaaminen, ihmislähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus

 • Ammattitaito ja osaaminen, arvostava kohtaaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys

 • Ammattitaito ja osaaminen, arvostava kohtaaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys

 • Arvostava kohtaaminen, ammattitaito ja osaaminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus

 • Arvostava kohtaaminen, ihmislähtöisyys, ammattitaito, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus.

Palvelumme ovat oikea-aikaisesti kohdennettuja, jotta palvelumme ovat aidosti vaikuttavia.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 73 / 98
 • Tärkeä 18 / 98
 • Neutraali 0 / 98
 • Ei niin tärkeä 2 / 98
Toimimme aidosti yhdessä asiakkaan kanssa.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 69 / 98
 • Tärkeä 22 / 98
 • Neutraali 2 / 98
 • Ei niin tärkeä 0 / 98
Takaamme yhdenvertaisten palvelut ja tasa-arvoisen kohtelun.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 80 / 98
 • Tärkeä 14 / 98
 • Neutraali 1 / 98
 • Ei niin tärkeä 0 / 98
Järjestämme ja tuotamme sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöisesti.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 74 / 98
 • Tärkeä 15 / 98
 • Neutraali 1 / 98
 • Ei niin tärkeä 0 / 98
Ihmisen (asiakkaan, potilaan ja työntekijän) kokemus on toimintamme keskiössä.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 65 / 98
 • Tärkeä 22 / 98
 • Neutraali 2 / 98
 • Ei niin tärkeä 0 / 98
Varmistamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 83 / 98
 • Tärkeä 13 / 98
 • Neutraali 0 / 98
 • Ei niin tärkeä 0 / 98
Varmistamme, että olemme luotettava, palvelualtis ja palveluvalmis toimija.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 71 / 98
 • Tärkeä 18 / 98
 • Neutraali 0 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Jokainen kohtaaminen on tärkeä. Jokaisen rooli (asiakas, potilas, työntekijä ja yhteistyökumppani) on tärkeä ja arvokas.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 69 / 98
 • Tärkeä 21 / 98
 • Neutraali 3 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Olemme ajan hermolla. Uskallamme kehittää uusia toimintamalleja ja luopua vanhoista.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 26 / 98
 • Tärkeä 56 / 98
 • Neutraali 5 / 98
 • Ei niin tärkeä 2 / 98
Olemme oppiva, innovatiivinen, palvelualtis ja joustava organisaatio.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 17 / 98
 • Tärkeä 61 / 98
 • Neutraali 8 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Suunnittelemme ja toteutamme Kymenlaakson ja kymenlaaksolaisten sote–palveluja asiakaslähtöisenä kokonaisuutena. Kehitämme eri ammattilaisten välistä yhteistyötä.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 53 / 98
 • Tärkeä 29 / 98
 • Neutraali 8 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Pystymme muuttumaan ketterästi ja joustavasti.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 19 / 98
 • Tärkeä 57 / 98
 • Neutraali 10 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Olemme rohkea edelläkävijä, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 12 / 98
 • Tärkeä 43 / 98
 • Neutraali 24 / 98
 • Ei niin tärkeä 6 / 98
Viestimme avoimesti ja ymmärrettävästi palveluiden sisällä ja eri toimijoiden välillä. Olemme avoimia asiakkaiden, potilaiden ja henkilöstön suuntaan.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 54 / 98
 • Tärkeä 31 / 98
 • Neutraali 4 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Olemme luotettavana kumppani asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 56 / 98
 • Tärkeä 22 / 98
 • Neutraali 8 / 98
 • Ei niin tärkeä 1 / 98
Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkaiden ja työntekijöiden kokemusten pohjalta.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 29 / 98
 • Tärkeä 44 / 98
 • Neutraali 10 / 98
 • Ei niin tärkeä 3 / 98
Kannustamme yhdessä tekemiseen ja eri toimijoiden osallistamiseen.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 24 / 98
 • Tärkeä 45 / 98
 • Neutraali 14 / 98
 • Ei niin tärkeä 2 / 98
Olemme dynaaminen ja asiakaslähtöinen työyhteisö.
Vastaukset
 • Erittäin tärkeä 17 / 98
 • Tärkeä 53 / 98
 • Neutraali 13 / 98
 • Ei niin tärkeä 2 / 98
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastaukset
 • Kyllä 77 / 98
 • Ei (mikäli vastasit ei, niin kerrotko miksi) 21 / 98
Vastaukset
 • Jotenkin kiiltokuvamaista

 • strategista tyhjää sananhelinää liikaa

 • Arvot sinällänsä ymmärrettäviä, mutta menevät sille tasolle että priorisointi on vaikeaa. Vähän kuin kysyisi että pidätkö tärkeänä hengittämistä, unta vai riittävää ravintoa, valitse näistä kaksi.

  Asiakaslähtöisyys ja aito asiakaskohtaaminen on kaiken ydin, palveluja tuotetaan asiakkaille. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ovat sillä tasolla yhteiskunnan perusarvoja, että niiden pitäisi olla automaattisesti kaiken julkisesti rahoitetun toiminnan ytimessä. Kun monta palveluntuottajaa, tarvitaan hyvää keskinäistä kommunikaatiota ja saumatonta yhteistyötä, niin että asiakkaan palvelupolku toimii eikä mutkittele umpikujaan tai sivuteille, tilanteessa jossa asiakas on usein haavoittuvaisessa asemassa heikentyneen terveytensä takia, eikä jaksa tai osaa välttämättä itse hakea aktiivisesti tietoa, ja etsiytyä eteenpäin sen pohjalta. Jotta asiakas saa tarvitsemansa avun, tarvitaan ammattitaitoa. Jos avun piiriin pääsy pitkittyy, voi olla että hyväkään ammattitaito ei enää takaa asiakkaan kannalta hyvää lopputulosta, ja samalla palveluntuottajan kustannukset kasvavat. Jos ränni vuotaa, se olisi hyvä korjata ennen kuin seinä kastuu ja lahoaa. Kun tilanne on vakava, osa ammattitaitoa on osata olla läsnä ja kuunnella. Hoito on hyvä, mutta joskus hoito ilman hoivaa jää puolitiehen. Kyky uudistua, viestiä avoimesti, toimia oppivana organisaationa, osallistaa yhteiseen kehittämiseen ja ruokkia innovatiivisuutta, ja kehittää hyvää virettä ovat ominaisia organisaatioille joissa kiinnitetään huomiota hyvään henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin kaikki organisaatiotasot läpäisevästi. Ne liittyvät kaikki toinen toisiinsa, joten yhtä on vaikea priorisoida toisen edelle.

 • Hienoja sanoja, joihin uskoo tai sitten ei. Imelää.

 • Hienolta kuulostaa, mutta miten asiat saadaan toimimaan käytännössä näin?

 • Ihan kuin olisi keksitty arvoja ihan vaan tekemisen vuoksi, että on jotakin mitä näyttää tuloksissa...

 • Olisiko ollut hyvä kysyä avoimia kysymyksiä, nyt kaikki valmiiksi annettuja ja vastaukset sen mukaisia...

 • Arvot ovat mielikuvia. Tärkeintä ei ole diibadaaba-arvot, vaan se kuinka arvot näkyvät käytännön työssä. Onko osaavaa ja jaksavaa henkilökuntaa tarpeeksi? Onko prosessi esim. palvelumuotoilun avulla saatu toimivaksi vai otetaanko innovaatiseen pilottikokeiluun oikeasti sairaita ihmisiä ns.koekaniineiksi. Tärkeintä ei ole kerätä miljoonaa arvoa, vaan saada perusta kuntoon: Luotettavuus, toimivuus. Sairas ihminen helposti ja edukkaasti laadukkaaseen hoitoon (ilman turhia matkustamisia ja prosessin vaiheita (kuten turhaan päivystyksessä istuminen tai väärän tittelin omaavan ammattitaidon sivuuttaminen)). Jos halutaan oikeasti tutkia arvoja, olisi kai järkevintä kysyä joka asiakasprosessissa, mitkä arvot siinä toteutuvat ja minkä tekijän, asian tai tahon pääoman kustannuksella tai mitä pääomaa kasvattaen? Vastakysymys kyselyn tekijöille: Miten mainitsemanne arvot näkyvät päivittäisissä käytännönprosesseissa? Jos eivät mitenkään, niin millä keinoin saatte ne näkymään?

 • Ammattitaito ja osaaminen on ainoa tärkeä arvo.

 • Pikkusen kapulaista höttöä ja vaikea varmaankin ymmärtää henkilön, joka ei ole tottunut lukemaan viranomaiskieltä ja organisaatiokehittämisjargonia. Avaavat lauseet eivät oikeasti paljon avanneet. Kaukana konkretiasta moni kohta.

Vastaukset
 • Ei listasta puuttunut, mutta valinta oli vaikea, eikä tarkoita että nuo viisi riittävät.

 • Arvoja on liikaa, joitakin voisi tiivistää yhteen.

 • Hiomista kaipaavat ja ehkäpä joitakin voisi yhdistääkin

 • Eikö pyrkimys lähes näiden kaikkien toteutumiseen ole tavoitteena? Jatkuvaan ja nopeaan muutokseen pyrkiminen ei ole välttämättä hyvä, usein vanhasta saa pienellä kehittämisellä parempaa eikä se stressaa työntekijöitä.

 • Aivan liikaa toistoja, ehkä vielä kannattaa miettiä ovatko kaikki uskottavia. Mitään ei puuttunut.

 • Palvelujen saaminen lähellä

 • Miten nämä arvot näkyvät ja toteutuvat käytännön prosesseissa, eli yksittäisen asiakkaan kokonaishoidossa? Pelkkä arvo sanana on kaunis, muttei palvele ketään jos potilasta istutetaan jossain turhaan tai tämä lähtee kotiin niin, ettei paranemisprosessi ala, eikä etene kuten kuuluisi edetä.

 • Eettisesti toimiminen kaiken kaikkiaan. Lääkärin eettiset ohjeet ja niiden noudattaminen osalta lääkäreistä hukassa. Epäasiallinen käytös. Käypähoito suositukset, teorian soveltaminen käytäntöön, miksi laatia ohjeistuksia, jos niitä ei toteuteta? Mahdollisten virheiden myöntäminen, ja anteeksi pyytäminen.

 • Muutokset tehdään liian nopeasti ja valmistelematta muuten kuin teoriassa, niitä ei testata käytännössä, että toimivatko ne eli eivät. Käytännössä sitten monikaan asia ei toimi lainkaan tai toimii todella huonosti, eikä kukaan tiedä mitään, vaikka kysyy eli informaatio ei toimi. Palvelujen saaminen läheltä on erityisen tärkeää, kuten nyt suuressa rekkakolarissa tällä viikolla huomasimme. Tarvittiin monta ambulanssia ja ONNI ONNETTOMUUDESSA OLI että kaikki 5 vai 6 olivat juuri SILLÄ HETKELLÄ Kouvolan päässä, vapaina, eivätkä esim. matkalla Kotkaan, jota työtä ne joutuvat tekemään monta kertaa päivässä, ajamaan edestakaisin, koska tiettyjä hoitoja ei enää POKSassa voida antaa tai toteuttaa!

 • Tasa-arvoiset palvelut (taitaa olla yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista).