Siirry sisältöön

Äitiyden vahvistaminen hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella ja äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Puhekupla 0
Keskustelu
Keskustelu on päättynyt

Äitiyden vahvistaminen hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella 3 § https://goo.gl/VRfTzt

3 § lainaus: ”Jos lapsen synnyttäneelleon annettu hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 1 §:ssä tarkoitettua hedelmöityshoitoa ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena, naisen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti.”

Tuossa 3 § virkkeessä yksikkömuodossa olevan sanaparin ”naisen, joka” on sanottu merkitsevän sitä, että 3 § perusteella vain yksi nainen voidaan vahvistaa lapsen synnyttäneen ohella lapsen äidiksi. Tuon 3 § virkkeen sanomaa voidaan tulkita myös toisella tavalla, varsinkin, jos on tiedossa ketkä vähintään kaksi naista ovat antaneet suostumuksen hedelmöityshoitoon. Jos suostumuksen lapsen synnyttäneen naisen X hedelmöityshoitoon ovat hänen kanssaan yhteisymmärryksessä antaneet esim. naiset Y ja Z, niin 3 § säännös voidaan tulkita siten, että heistä kumpikin (naiset Y ja Z) voidaan vahvistaa 3 § perustuen lapsen synnyttäneen ohella lapsen äidiksi – tuolloin lapsella olisi kolme samanarvoista juridista äitiä.

Jos 3 § tulkitaan siten, että useammasta kuin yhdestä suostumuksen hedelmöityshoitoon antaneista naisista vain yksi nainen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti, niin mistä tiedetään kuka hedelmöityshoitoon suostumuksen antaneista vähintään kahdesta eri naisesta on juuri se yksi nainen ja mihin seikkaan perustuen, joka voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti? Mihin perustuen jotakuta sellaista yhtä tai useampaa naista, joka on antanut 3 § tarkoittaman suostumuksen hedelmöityshoitoon, ei voitaisi vahvistaa lapsen synnyttäneen ohella lapsen äidiksi?

Edellä olevan 3 § virkkeen tekstin sanoma toisella tavalla ilmaistuna:

Jos lapsen synnyttäneelle henkilölle X on annettu hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 1 §:ssä tarkoitettua hedelmöityshoitoa ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena, naisen Y, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen henkilön X kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen ohella lapsen äiti.

Päätelmiä koskien tuon tekstin sanomaa:

• hedelmöityshoitoa saanut henkilö X on aina nainen yksilönä, koska hedelmöityshoitolaissa säädetään sellaisen hedelmöityshoidon antamisesta, jossa ihmisen sukusolu tai alkio viedään naiseen raskauden aikaansaamiseksi (hedelmöityshoitoa annetaan aina naiselle yksilönä, ei parille)
• 3 § tarkoitettua hedelmöityshoitoa on annettu naiselle X yksilönä (”Jos lapsen synnyttäneelle on annettu…” – huomaa yksikkömuoto)
• hedelmöityshoitoa ei ole annettu naiselle Y
• hedelmöityshoitoa ei ole annettu naisten X ja Y muodostamalle parille (hedelmöityshoitoa annetaan aina naiselle yksilönä, ei anneta parille)
• lapsi on syntynyt naiselle X (mennyt aikamuoto: ”on syntynyt”) - lapsi ei ole syntynyt naiselle Y eikä naisten X ja Y muodostamalle parille
• naiset X ja Y voivat elää keskenään avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa, avoliitossa tai he kumpikin voivat olla sinkkuja tai voi olla, että vain toinen heistä on sinkku (toinen on esim. avoliitossa ja toinen sinkku) - asiasta ei ole säädetty mitään ehdotuksessa!
naiset X ja Y voivat olla toisilleen lähisukulaisia (lähisukulaisuutta ei ole lakiehdotuksessa suljettu pois - esimerkki: nainen X voi olla tytär ja nainen Y hänen äitinsä) - asiasta ei ole säädetty mitään ehdotuksessa!
• nainen X ja Y voivat olla minkä ikäisiä tahansa (esim. nainen Y voi olla vaikkapa 100-vuotias) - asiasta ei ole säädetty mitään ehdotuksessa!

Esimerkki: Synnyttäneen naisen X oma biologinen 80-vuotias äiti Y, sekä naisen X täti Z, voitaisiin 3 §:ään perustuen kumpikin vahvistaa lapsen äidiksi synnyttäneen naisen X ohella.
Tällöin esim. lapsen 80-vuotias isoäiti Y voisi olla lapsen ”toinen äiti” ja lapsen täti Z voisi olla ”kolmas äiti”.
Haluavatko kansanedustajat tuollaisen lain Suomeen?


Äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää 14 § https://goo.gl/1iWHnD

14 § lainaus: ”Nainen voi ennen lapsen syntymää annettavalla ilmoituksella tunnustaa olevansa syntyvän lapsen 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu äiti siten kuin jäljempänä säädetään.”

Tunnustaa tarkoittaa: myöntää oikeaksi, todeksi, päteväksi, lailliseksi.

”voi ennen lapsen syntymää - - tunnustaa olevansa syntyvän lapsen - - äiti”
Kukaan ei voi oikeasti tunnustaa olevansa toisen naisen lapsen äiti – ei varsinkaan ennen lapsen syntymää

Nainen ei voi oikeasti tunnustaa asiassa ennen lapsen syntymää mitään muuta kuin sen, että on antanut suostumuksensa hedelmöityshoitoon. Jos hän tunnustaa (myöntää oikeaksi) ennen lapsen syntymää olevansa syntyvän (syntymättömän) lapsen äiti, niin hän valehtelee! Sellaisen lain säätäminen, jolla valheesta tehdään juridisesti pätevä, hämärtää totuus-käsitteen.

Kaikissa niissä tilanteissa, joita ehdotettu ”äitiyslaki” koskee, lapsella on jo oikea äiti. Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, kuka hän on (lapsen synnyttänyt äiti). Luonnostaan yhdelläkään lapsella ei ole koskaan ollut kahta äitiä. Missään maassa ei ole sellaista lakia, johon perustuen lapsella voisi olla kaksi äitiä!

Jos halutaan varautua äidin kuolemaan synnytyksessä, niin esim. adoptiolakia muuttamalla voitaisiin säätää, että lapselle voidaan vahvistaa vanhemmaksi (adoptioäidiksi) toinen nainen.

Äitiyslakiehdotuksen 15 §:n mukaan ”Joka on 14 §:n nojalla tunnustanut äitiytensä, voi peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti äitiyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä.”

Äitiyslakiehdotuksen 6 §:n mukaan ”nainen, joka on tunnustanut lapsen etukäteen, voi kuitenkin lapsen synnyttyä viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä peruuttaa tunnustamisensa.”

Oikeasti äitiyttä ei voi luovuttaa toiselle, jakaa toisen kanssa, eikä äitiyttä voi peruuttaa. Äitiyttä ei voi saada tunnustautumalla toisen naisen lapsen äidiksi. Äitiys on sisäänkirjoitettu lapsen olemassaoloon ja molempien yhteiset sukujuuret ovat nykyään yleensä selvitettävissä satojen vuosien taakse. Lapsensa voi antaa adoptioon, mutta oikeaa äitiyttä ei voi perua. Nämä tieteelliset tosiasiat koskevat kaikkia ihmisiä eikä niiden tunnustaminen rajoita muiden lapselle tärkeiden ihmisten lukumäärää mitenkään.

Aloitteen mukaan äitiys voitaisiin tunnustaa samaan tapaan kuin isyys tunnustetaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen kohdalla. Rinnastaminen on kuitenkin lähtökohtaisesti epärealistiseen ajatteluun perustuvaa. Isyytensä tunnustava mies on yleensä reaalimaailmassa lapsen oikea isä tai ainakin hän voisi olla. Naisparin toinen osapuoli sen sijaan ei milloinkaan edes teoriassa voi olla lapsen äiti.

Perustiedot

Päättynyt: 31.12.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat osallistua tähän keskusteluun