Siirry sisältöön

Äitiyslaki-aloitteen käsittely eduskunnassa

Puhekupla 4
Keskustelu
Keskustelu on päättynyt

Äitiyslaki-kansalaisaloite KAA 3/2016 on eduskunnassa käsiteltävänä https://goo.gl/S5arBh.

30.1.2018

Kuinka paljon lakivaliokunta saa muuttaa kansalaisaloitteen äitiyslaki-ehdotusta?

Lakivaliokunta voi tehdä kansalaisaloitetta koskevan päätöksen, jonka mukaan valiokunnan mietintö valmistellaan siltä pohjalta, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan hyväksyttäväksi muutettuna. Jos mietinnössä esitetty lakiehdotus poikkeaa kansalaisaloitteen sisältävästä lakiehdotuksesta, niin siinä tapauksessa täysistuntoon hyväksyttäväksi tulevan lakialoitteen on tehnyt lakivaliokunta eikä kansalaisaloitteen vireillepanija(t). 

Kuinka paljon ja millä tavalla lakivaliokunta saa muuttaa mietinnössään kansalaisaloitteen sisältävän lakiehdotuksen sisältöä, jotta mietinnössä esitetty lakiehdotus voidaan ottaa täysistuntoon hyväksyttäväksi?
Katso: Valiokuntaopas 2015 - Valiokuntien yleisohjeet
6.2 Valiokunnan muutosvallan rajat
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekj_1+2015.pdf#page=113

Asiayhteysvaatimus
Valiokunnalla on oikeus ehdottaa muutoksia sen käsiteltävänä olevaan laki- tai muuhun säädösehdotukseen. Tätä oikeutta kuitenkin rajoittaa ns. asiayhteysvaatimus. Sen mukaan valiokunnan ehdottamien muutosten tulee olla objektiivisin perustein arvioitaessa yhteydessä kulloinkin käsiteltävänä olevaan lainsäädäntöasiaan tai asiakokonaisuuteen. Ehdotusten on pysyttävä asiayhteysvaatimuksen puitteissa ja niiden tulee koskea kulloinkin käsiteltävänä olevaa – eikä jotakin muuta – asiaa tai asiakokonaisuutta.
Asiayhteyttä arvioidaan asianomaisen hallituksen esityksen tai eduskunta-aloitteen taikka muun vireilletuloasiakirjan perustelujen sekä asiakirjaan sisältyvän säädösehdotuksen nimikkeen ja muun yksityiskohtaisen sisällön muodostamasta kokonaisuudesta käsin.

Uusi ehdotus
Valiokunta voi asiayhteysvaatimusta rikkomatta tehdä ehdotuksia myös sellaisista seikoista, joista ei ole mainintaa vireilletuloasiakirjassa, mutta jotka käsiteltävänä olevaa asiaa välittömästi sivuavina tai siitä suorastaan johtuvina kuuluvat samaan asiakokonaisuuteen. Siten valiokunta voi tehdä ehdotuksen myös esimerkiksi sellaisen lain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta, josta ei ole ehdotusta vireilletuloasiakirjassa. Valiokunnan on tällöin aiheellista erikseen perustella ehdotuksensa tarpeellisuus.
Valiokunnan ei pidä tehdä uusia ehdotuksia oman toimialansa ulkopuolelle kuuluvista asioista olematta yhteydessä siihen valiokuntaan, jonka toimi-alaan ehdotettava asia kuuluu.

Eduskunnan lakivaliokunta on päättänyt tehdä Äitiyslaki-kansalaisaloitetta puoltavan mietinnön, josta eduskunta äänestänee helmikuussa 2018.

”Eduskunnan lakivaliokunta käsitteli perjantaina 22. syyskuuta kansalaisaloitetta äitiyslaiksi (KAA 3/2016 vp). Valiokunta päätti yksimielisesti tehdä asiasta mietinnön.
Tämän jälkeen päätettiin äänin 14-3, että mietintö valmistellaan siltä pohjalta, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan hyväksyttäviksi muutettuina.
Äänestyksessä hävinneen vastaehdotuksen mukaan kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan mietinnössä hylättäviksi, mutta hyväksyttäisiin lausuma, jossa edellytetään lakiehdotusten jatkovalmistelua.”

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansalaisaloite-aitiyslaista-etenee-lakivaliokunnassa.aspx


Äitiyslaki-kansalaisaloitteessa ehdotetussa äitiyslaki-aloitteessa on merkittäviä epäkohtia.

Aloitteessa ehdotetun mukaista äitiyslakia ei ole järkevää säätää.

Lue aloitteen epäkohdista:

Perustiedot

Päättynyt: 31.12.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat osallistua tähän keskusteluun

Näin lakivaliokunta äänesti äitiyslaista 22.9.2017

Profiilikuvan paikka

@Timo_Lehtonen
30. tammikuuta 2018 kello 20.03.28

Äitiyslaista laaditaan myönteinen mietintö, päätti eduskunnan lakivaliokunta perjantaina 22.9.2017 äänin 14–3.

Myönteistä mietintöä kannattivat kansanedustajat:

• Tolvanen Kari (kok.), valiokunnan puheenjohtaja
• Biaudet Eva (r.), valiokunnan varapuheenjohtaja
• Elovaara Tiina (sin.)
• Hänninen Katja (vas.)
• Karimäki Johanna (vihr.)
• Kauma Pia (kok.)
• Kymäläinen Suna (sd.)
• Marin Sanna (sd.)
• Ojala-Niemelä Johanna (sd.)
• Pylväs Juha (kesk.)
• Rantakangas Antti (kesk.)
• Talvitie Mari-Leena (kok.)
• Tavio Ville (ps.)
• Torvinen Matti (sin.)

Myönteistä mietintöä vastustivat kansanedustajat:

• Keränen Niilo (kesk.)
• Laukkanen Antero (kd.)
• Maijala Eeva-Maria (kesk.)

Lähde: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3663721/Lakivaliokunnan+Tolvanen+pitaa+aitiyslakiehdotuksen+lapimenomahdollisuutta+varsin+hyvana


Lakivaliokunnan mietintö LaVM 1/2018 vp - 16.2.2018

Profiilikuvan paikka

@Timo_Lehtonen
17. helmikuuta 2018 kello 21.00.11


Äitiyslaki KAA 3/2016 vp - asiantuntijalausunnot

Profiilikuvan paikka

@Timo_Lehtonen
17. helmikuuta 2018 kello 21.02.20


Äitiyslaki-aloite - Lakivaliokunnan mietintö (LaVM 1/2018 vp) ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa 21.2.2018

Profiilikuvan paikka

@Timo_Lehtonen
21. helmikuuta 2018 kello 23.47.23

Eduskunnan täysistunnossa oli 21.2.2018 ensimmäisessä käsittelyssä lakivaliokunnan mietintö (LaVM 1/2018 vp) äitiyslakia koskevasta kansalaisaloitteesta.
Pöytäkirja: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_10+2018+6.aspx

Äänestys
Äänestysasettelu: Asian 1. käsittelyn jatkaminen, mietintö / asian lähettäminen perustuslakivaliokuntaan, Antero Laukkanen
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=10&vuosi=2018