Siirry sisältöön

ASREK- osakehuoneistorekisterin vaikutuksia selvittävä kysely

Kysymysmerkki 2099
6.2.2018 | Maa- ja metsätalousministeriö

ASREK- hankkeen ensi vaiheessa on kysymys siitä, että asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luovutaan ja niiden osakkeiden omistusoikeuden osoittamisessa siirrytään sähköisiin omistajamerkintöihin. Tätä kokonaisuutta kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi. Myöhemmin tietojärjestelmään voidaan sisällyttää myös muita asumismuotoja, kuten asumisoikeusasuntoja.


Ennen vuotta 2019 perustetuille taloyhtiöille muutos tapahtuu vaiheittain siten, että yhtiöillä on kolme vuotta aikaa siirtää osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle. Tämä tapahtuu ilmoittamalla osakeluettelon tiedot. Osakeluettelon siirtoa varten yhtiöt saavat käyttöönsä viranomaisrekistereiden perusteella muodostetut esitäytetyt tiedot. Toimenpide ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä. Sen jälkeen kun osakeluettelon siirto on tehty, vastuu osakeluettelon ylläpidosta siirtyy kaikilta osin Maanmittauslaitokselle.

Kun yhtiöiden ilmoittama omistajatieto on edellä kerrotulla tavalla osakehuoneistorekisterissä, osakkeenomistaja voi minä hetkenä tahansa hakea omistusoikeutensa kirjaamista Maanmittauslaitokselta ja luopua paperisista osakekirjoista. Kun asunto-osakkeet myydään tai muuten luovutetaan ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen, uusi omistaja on kuitenkin velvollinen hakemaan omistusoikeutensa kirjaamista. Kirjaamisen yhteydessä osakekirjaan tehdään merkintä mitätöinnistä. Määräaika kirjaamishakemuksen tekemiselle olisi sama kuin varainsiirtoveroilmoituksen tekemiselle säädetty määräaika eli kaksi kuukautta luovutussopimuksen tekemisestä.

Omistusoikeuden kirjaamisen ja osakekirjan mitätöinnin jälkeen osakkaiden omistuksen selvittäminen tapahtuu sähköisen omistajamerkinnän perusteella.Sähköinen omistajamerkintä ja merkintä osakkeisiin kohdistuvasta panttioikeudesta ovat niin sanotusti julkisesti luotettavia. Tämä merkitsee sitä, että kansalainen voi luottaa rekisterissä olevaan merkintään.


Perustiedot

Julkaistu: 6.2.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #hallinto ja kehittäminen
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna