Siirry sisältöön

Soiden ennallistaminen ja pienvesien kunnostus: Humpuukia vai yhteiskunnallisia hyötyjä?

Kysymysmerkki 200
21.3.2018
Hydrologia-LIFE

EU:n rahoittamassa Hydrologia-LIFE -hankkeessa autetaan voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa ennallistamalla soita ja kunnostamalla puroja ja lintuvesiä yhteensä 103 kohteessa Natura-alueilla vuosina 2017-2013.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Kumppaneita ovat Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus, Tapio Oy, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Metsähallitus Metsätalous Oy


Hankkeen tavoitteet:

Hydrologia-Life hanke turvaa viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa etenkin ojia tukkimalla, puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä kunnostamalla sekä hankkimalla arvokkaita soita suojeluun. Hanke kehittää myös uusia kustannustehokkaita menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi.

Hankkeessa selvitetään soiden ennallistamisen ja pienvesien kunnostuksen sosioekonomisia ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Tulevina vuosina kartoitetaan mm. kansalaisten mielipiteitä soiden ennallistamisesta, pienvesien kunnostuksesta sekä ennallistamisen virkistys- ja matkailuvaikutuksista. Lisäksi kartoitetaan ennallistamisen aluetaloudelliset vaikutukset. 

Otakantaa-kysely kartoittaa kansalaisten mielipiteitä soiden ennallistamisesta ja pienvesien kunnostuksesta. Kyselyn laatijana on Luonnonvarakeskus. 


Hydrologia-hankkeen perustiedot:

• EU:n LIFE luonto -rahaston hanke, keskeisenä tavoitteena Natura 2000-alueiden luontoarvojen turvaaminen

• budjetti 8,874 milj. €, josta 60% EU-rahoitusta

• hankevetäjä Metsähallitus, Luontopalvelut

• kumppanit Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus, Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän

yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Metsähallitus Metsätalous Oy

• kesto 1.8.2017–31.12.2023

• 103 kohdetta eri puolilla Suomea

• toimenpiteinä mm. 95 suon ennallistaminen (n. 5000 ha), 34 km purojen ennallistamista, 14 järven vedenpinnan nosto, 2

arvokkaan suojelualueen hankinta, laajat toimenpideseurannat sekä viestintävälineiden kehittäminen

Verkkosivut: www.metsa.fi/hydrologialife


Perustiedot

Julkaistu: 21.3.2018

Omistajat:
Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna