Siirry sisältöön

Kysely: onko soiden ennallistaminen ja pienvesien kunnostus humpuukia vai hyödyllistä?

Kysymysmerkki 200
Kysely
Kysely on päättynyt

Kartoitamme mielipiteitä soiden ennallistamisesta ja pienvesien kunnostuksesta

Soiden ennallistamisen ja pienvesien (purot, lammet ja lintujärvet) kunnostuksen tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjen tilaa. Näiden ympäristöjen tila on heikentynyt erityisesti metsänkasvatuksen, kuivatuksen tai rehevöitymisen seurauksena.

Soita ennallistetaan tukkimalla ojat ja poistamalla ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa tai ohjaamalla ojitusalueen vedet kuivahtaneille soille. Tähän mennessä on ennallistettu vajaat 30 000 ha soita pääasiassa valtion suojelualueilla.

Puroja kunnostetaan lisäämällä kutusoraikkoja lohikaloille, vierittämällä kiviä takaisin paikalleen ja palauttamalla puroja alkuperäisiin uomiin. Lampia kunnostetaan nostamalla niiden vedenpintaa patojen avulla. Lintuvesiä kunnostetaan ruoppaamalla ja raivaamalla pusikoita umpeen kasvavien järvien rannoilta.

Mitkä ovat ennallistamisen ja kunnostuksen yhteiskunnalliset hyödyt ja kustannukset ja keille ne jakautuvat? Monimuotoisuuden palautuminen voi parantaa vesistön laatua ja alueen virkistys- ja matkailuarvoa. Toimenpiteiden toteuttajat saavat työtä ja paikalliselinkeinojen harjoittajat lisäansioita - missä määrin, on kuitenkin toistaiseksi selvittämättä.

Tämä kysely on Luonnonvarakeskuksen tuottama ja toteutettu EU:n LIFE-rahoituksella Metsähallituksen koordinoimassa Hydrologia-LIFE-hankkeessa (http://www.metsa.fi/hydrologialife). 

Kyselyyn vastaaminen vie 3 - 5 minuuttia.

Perustiedot

Päättynyt: 30.4.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Oletko esimerkiksi käynyt ennallistetuilla soilla, nähnyt niitä tai työskennellyt ennallistamisen parissa?
Oletko esimerkiksi käynyt kunnostetuilla järvillä tai työskennellyt kunnostamisen parissa?