Syyllistyvätkö tietyistä maista tulleet tietynlaisiin rikoksiin?

Puhekupla 17
Keskustelu | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Keskustelu on päättynyt

Suomeen on tullut maahanmuuttajia useista eri maista, mutta joistakin erityisen paljon. Syyllistyvätkö tietyistä maista tulleet tietynlaisiin rikoksiin?

Tavallisen kohteliaan netiketin lisäksi tässä keskustelussa käytetään kahta erityistä sääntöä, joiden mukaan puheenvuoroja moderoidaan.

  1. Keskustelun tarkoitus on löytää mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu vastaus keskustelun lähtökohtana olevaan kysymykseen. Jos puheenvuoro ei auta vastaamaan kysymykseen, se merkitään leimalla "Ei liity asiaan" ja saatetaan poistaa.
  2. Kun esität väitteitä, perustele ne huolellisesti ja käytä viittauksia luotettaviin tietolähteisiin. Viittaaminen ei ole pakollista, mutta päätelmissä ei juuri anneta arvoa perustelemattomille väitteille.

YHTEENVETO

jukes: Maalla ei ole väliä, kulttuuri- ja uskontotaustalla on.
asianajaja: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan vangeissa on yliedustettuna tietyt kansallisuudet. (LÄHDE?)
pap: Kulttuuritausta merkitsee.
E.K.: Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä tulleet syyllistyvät seksuaalirikoksiin.
Objektiivinen: Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä tulleet syyllistyvät seksuaalirikoksiin. Lähteen sivu 31. http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/XZ5bk8f2H/265_Lehti_ym_2014.pd
Tero: Maalla ei ole väliä vaan sillä kulttuurilla, misäs on kasvanut.
Jankka: Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä tulleet syyllistyvät seksuaalirikoksiin.
Riitta: Baltialaiset syyllistyvät ryöstöihin.
Juz0: Maalla ei ole väliä vaan sillä kulttuurilla, misäs on kasvanut.
oikea suvaitsevainen: Kyllä syyllistyvät.
viuh: Ei ole niin yksinkertaista. Linkistä sivu 246. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156334/Katsauksia_4_Rikollisuustilanne_2014_2015.pdf?sequence=2
kolmikas: Sharia-lain mukaan eläneet eivät ymmärrä Suomen lakia.

Perustiedot

Päättynyt: 3.3.2016

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Ei maalla ole väliä

Profiilikuvan paikka

jukes
2. maaliskuuta 2016 kello 14.49.55

Kysymys on asetettu väärin, eikä näin johda oikeisiin vastauksiin. Ei maalla ole merkitystä. Merkitystä on tulijoiden kulttuuritaustalla ja erityisesti uskonnolla. Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita on alettava arvioimaan ja luokittelemaan myös uskonnollisten ja kulttuuristen taustojen perusteella, ei pelkästään kansallisuuksien. Lähtökohtaisesti islamistisista maista saapuvat muslimit ovat kasvatuksensa ja ideologiansa vuoksi vaikeimmin sopeutuva ryhmä. Islam on ainoa uskonto, joka opettaa halveksimaan vääräuskoisia eli kaikkien muiden uskontokuntien edustajia. Kun seuraa eurooppalaista uutisointia ja keskustelua, niin väistämättä käy selväksi, että kansalaisten huolet ja kielteiset asenteet liittyvät nimenomaisesti muslimeihin. Jos päättäjät ilmoittaisivat ottavansa tänä vuonna miljoona vainottua kristittyä, olisi mielipideilmasto totaalisen erilainen. Näistä asioista on alettava puhumaan niiden oikeilla nimillä.

Ilmianna |

Maalla on väliä

Profiilikuvan paikka

Asianajaja
2. maaliskuuta 2016 kello 15.48.15

Korrelaatiotutkimusten mukaan tietyt kansallisuudet syyllistyvät tiettyihin rikoksiin muita enemmän suhteellisesti. Tämä selviää mm. vankien lukumäärällä, kun niitä tutkitaan kansallisuuksittain. Asiaa on tutkinut mm. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo).

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Kumma
2. maaliskuuta 2016 kello 22.50.14

Verrataanko nyt esim. USA:n ja Suomen vankimääriä suhteessa asukaslukuun?

Ilmianna |

2. maaliskuuta 2016 kello 16.09.20. Kommentti poistettu.

  • 2.3.2016 klo 19.47 @porden moderoi sisältöä: Kommentti poistettu, koska ei auta vastaamaan kysymykseen.

Viina ja väkivalta

Profiilikuvan paikka

pap
2. maaliskuuta 2016 kello 16.21.15

Erityisesti Suomesta tulleet miehet syyllistyvät kännipäissään tehtyihin miestappoihin ja perhemurhiin. Venäjältä, Baltiasta ja ehkä muualta ns. Itä-Euroopasta tulee ammattirikollisia, jotka ovat erikoistuneet mm. asuntomurtoihin ja autovarkauksiin. Myös huumeita tuodaan niiden maiden kautta jonkin verran. Pidän täysin mahdollisena, että naisten peittävämpään pukeutumistyyliin tottuneista maista tulevista miehistä osa saattaa tulkita länsimaisten paljastavamman pukeutumisen indikoivan, että niihin naisiin voi suhtautua eri tavalla, kuin mihin lähtömaassa on oppinut. Tämä on puhtaasti kulttuurinen kysymys, eli nimenomaan poisoppiminen siitä, että naisiin ei saa käydä käsiksi on kulttuurisidonnaista - eikä se (että naisiin ei saa käydä käsiksi ) siis suinkaan ole miehille lajityypillistä ja luontaista käyttäytymistä.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

E.K.
2. maaliskuuta 2016 kello 22.02.00

Voi olla, että Suomessa tämä on vielä tällä spekulatiivisella tasolla. Esim. Saksassa on jo käynyt selväksi, että ongelmaksi ovat nousseet Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä saapuneiden miesten joukolla suorittama häirintä, ahdistelu ja varkaudet.
Tarvitseeko linkittää: Köln, vain yhtenä esimerkkinä.

Ilmianna |

Kyllä

Profiilikuvan paikka

Objektiivinen
2. maaliskuuta 2016 kello 16.50.21

* Tilastojen valossa lähi-itäläiset ja pohjois-afrikkalaiset raiskaavat väkimäärään suhteutettuna 17 kertaa enemmän kuin kantasuomalaiset. Jos ikä- ja tulotaso vakioidaan, niin luku on 12. (lähde: http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/XZ5bk8f2H/265_Lehti_ym_2014.pdf s.31.)
* Polisiin mukaan ainakin Helsingissä valtaosa puskaraiskauksista viime vuonna oli ulkomaalaistaustaisten tekemiä. (lähde: http://yle.fi/uutiset/poliisi_puskaraiskauksissa_selva_piikki_helsingissa__tekijat_ulkomaalaisia/8496351 )

Ilmianna |

Kulttuuri

Profiilikuvan paikka

Tero
2. maaliskuuta 2016 kello 16.57.40

Maalla ei ole merkitystä vaan kasvuympäristöllä.Juuri täkkäkin viikolla ylen seksuaalirikos tutkimuksessa ajankohdalla 1.9.2015-31.1.2016 koko maassa 24% seksuaalirikoksista ulkomaalaisten tekemiä ja helsingissä jopa 39%.Lisäksi on huomioitava mikä ei käy ilmi missään tutkimuksessa että suomalaisten tekemiksi lasketaan tietenkin myös jo Suomen kansalaisuuden saaneet. Islam ideologiana ja tavoiltaan on täysin sopimaton seksuaalisesti vapaaseen länsimaalaiseen yhteiskuntaan islam ei tunne sukupuolien tasaarvoa,sananvapautta tai demokratiaa vaan uhkaa aatteena kaikkia länsimaalaisia arvoja.

Ilmianna |

Selvästi syyllistyy.

Profiilikuvan paikka

Jankka
2. maaliskuuta 2016 kello 18.13.37

Ihan tutkitun tiedon mukaan Afrikasta ja Lähi-Idästä tulleet syyllistyvät merkittävästi enemmän seksuaalirikoksiin ja pahoinpitelyihin, kuin suomalaisperäiset tai muualta tulleet.

http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/XZ5bk8f2H/265_Lehti_ym_2014.pdf

Ilmianna |

Sukupuolistuneen väkivallan yleisyys Suomessa

Profiilikuvan paikka

@Riitta
2. maaliskuuta 2016 kello 18.44.05

Jotenkin hienoa, että Suomessa on nyt alettu kiinnittämään huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, onhan Suomen sijoitus
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/sukupuolistunut-vakivalta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys-suomessa

Suomelle jälleen pyyhkeitä naisiin kohdistuvasta väkivallasta
http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/suomelle-jalleen-pyyhkeita-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta

Tutkimus: Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa ...
http://www.hs.fi/kotimaa/a1393915723624

Mutta ketkä tekee mitä, mututuntumalla sanoisin, että virolaiset, latvialaiset & liettulaiset rikosliigat varastavat Etelä-Suomen tyhjäksi!

Ilmianna |

Kulttuuritausta vaikuttaa rikostyyppeihin

Profiilikuvan paikka

JuZ0
2. maaliskuuta 2016 kello 20.32.14

Kulttuuritausta heijastuu myös tehtyihin rikoksiin ja rikostyyppeihin. Ongelmallista on muun muassa, että naisiin kohdistuvat rikokset ovat yleisempiä niissä kulttuureissa, joisssa naisten asema on meidän länsimaisten näkökulmasta katsottuna huono.

Ilmianna |

2. maaliskuuta 2016 kello 20.53.14. Kommentti poistettu.

  • 2.3.2016 klo 21.09 @porden moderoi sisältöä: Kommentti poistettu, koska ei auta vastaamaan kysymykseen.

2. maaliskuuta 2016 kello 21.03.48. Vastaus poistettu.


2. maaliskuuta 2016 kello 21.03.31. Kommentti poistettu.

  • 2.3.2016 klo 21.08 @matleenat moderoi sisältöä: Kommentti poistettu, koska ei auta vastaamaan kysymykseen.

selvennystä

Profiilikuvan paikka

oikea suvaitsevainen
2. maaliskuuta 2016 kello 21.27.07

Kuten jo todettukin, kysymys on väärin muotoiltu. Lisäksi oikein muotoiltunakin tämä olisi jonkinlainen näennäiskysymys, koska siitä, että tiettyjen kulttuurien ja etnisyyksien edustajat tekevät keskimäärin enemmän tietynlaisia rikoksia, on täysin pitävää faktatietoa, joka menee kauas yli sattuman ja virhemarginaalin rajojen. Tiedot eri puolilta maailmaa ovat myös samansuuntaiset. Tiettyjen ryhmien edustajat syyllistyvät keskimäärin muita enemmän tietynlaisiin rikoksiin lähes maasta riippumatta.

Ilmianna |

Rikollisuustilanne 2014

Profiilikuvan paikka

@viuh
2. maaliskuuta 2016 kello 23.57.59

Jokaisessa maassa tapahtuu kaikkia rikoksia, se sitten mitä tapahtuu, kun muutetaan maasta toiseen ei välttämättä ole niin suoraviivaista vaan taustasyitä voi olla monia.

Löytyi kuitenkin tällainen laaja Rikollisuustilanne 2014-selvitys, joka käy tilastoja läpi mm. luvussa 3.3 (pdf sivu 246 lähtien) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156334/Katsauksia_4_Rikollisuustilanne_2014_2015.pdf?sequence=2

Ilmianna |

Suomen laki vai Sharia laki

Profiilikuvan paikka

kolmikas
3. maaliskuuta 2016 kello 15.54.58

Sharia lakia noudattavat ovat kasvaneet sitä noudattamaan. He eivät todennäköisesti edes tiedä, mitä Suomen laki sanoo ja mitkä asiat se määrittelee rikoksiksi. Lisäksi islamilaisessa ympäristössä joskus määritellään käyttäytyminen siten, että toisuskoisia kohtaan Sharia laissa esitetyt käyttäytymisrajoitteet eivät ole voimassa.

Ilmianna |