Vaikuta Akaan kaupunkistrategiaan

Kysymysmerkki 237
19.4.2018 | Akaan kaupunki
Akaa

Akaan strategian valmisteluvaiheen visio on ”VIKSU AKAA”. Akaa on aktiivinen hyvien yhteyksien kaupunki lähellä Tamperetta, lentokenttiä ja keskellä Tampere – Helsinki – Turku kasvukolmiota. Vain minuutteja metropoleihin, mutta silti hyvän ja turvallisen elämän kaupunki, jonka palveluasenne saa asiat tapahtumaan kaupunkilaisen eduksi. VIKSU AKAA on VIREÄ, INNOVATIIVINEN, KAUNIS, SAAVUTETTAVA ja UUDISTUVA. Vastaa kyselyyn ja vaikuta strategian sisältöön. Vastausaikaa on 25.4.2018 saakka.


Kuntalain (37 §) mukaan:

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. omistajapolitiikka;
  5. henkilöstöpolitiikka;
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Akaan strategian valmistelu jatkuu huhtikuun ajan ja valtuuston päätettäväksi strategia tulee toukokuussa 2018.


Perustiedot

Julkaistu: 19.4.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Akaa

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna