Siirry sisältöön

YSI - Yksin osana elinkaarta - Toimenpidesuositusten avoin arviointi

Puhekupla 25
8.9.2020 | Oxford Research
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Hankkeen tuloksista tehty loppuraportti ladattavissa valtioneuvoston selvitys- ja tukimustoiminnan Tietokayttoon.fi-sivustolta osoitteesta https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:%20978-952-287-617-1.

YSI - Yksin osana elinkaarta on Suomen ympäristökeskuksen vetämä hanke, jossa selvitetään yksiasuvien asemaa yhteiskunnassa.

Tämä on hankeen avoimen arvioinnin sivusto. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen löydöksien pohjalta nousevia toimenpidesuosituksia. Avoimeen arviointiin osallistutaan tutustumalla hankkeen wikisivustolla (http://fi.opasnet.org/fi/YSI) olevaan materiaaliin sekä ohjeisiin ja keskustelmalla niiden pohjalta tässä Otakantaa-palvelun sivustossa.

Huom! Kts. Lisätiedot alla.


Linkki hankkeen Opasnet-wikisivustolle: http://fi.opasnet.org/fi/YSI

Wikisivustolta löytyy tarvittava taustamateriaali ja ohjeet toimenpidesuositusten arvioinnin tueksi. Osallistumisen edellytys on taustamateriaaliin tutustuminen.

Tämä arviointikeskustelu on auki 9.5.2018 asti. Keskeisiä kysymyksiä arvoinnissa ovat:

 1. Ovatko suositukset toimivia, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia?
 2. Kohdentuvatko ne oikein yksinasuviin tai muuten tavoiteltuihin kohderyhmiin?
 3. Onko vastaavia ratkaisuja kokoeiltu aikaisemmin? Onko niiden tuloksista tietoa?

Parhaiten arvioinnin lopputulokseen voi vaikuttaa, kun noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Keskustelussa arvostetaan lyhyitä, selkeitä kommentteja.
 • Kaikki puheenvuorot tulee kytkeä selkeästi johonkin arvioinnin kohtaan.
 • Esitettyihin väitteisiin pyydetään tutkimukseen nojaavia perusteluja, jotka myös linkitetään keskusteluun.
 • Mielipiteiden kohtelias esittäminen on sallittua.
 • Aiheeseen liittymättömät kommentit poistetaan.
 • Henkilöön käyvät kommentit poistetaan.

Perustiedot

Päättynyt: 8.9.2020

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #asuminen ja rakentaminen
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
 • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna