Vaikuta sote-palveluiden valvontaan!

Puhekupla 3
14.8.2018 | Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot (AVIt) tekevät suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Parhaillaan tehtävässä valvontaohjelman päivityksessä valitaan valvontakohteet ja valvontamenetelmät vuodelle 2019. Mahdollisten uusien valvontakohteiden valintaa ja valvontamenetelmien kehittämistä varten vastaanotamme näkemyksiä sote-palveluiden käyttäjiltä ja järjestöiltä.


Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot tekevät suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Parhaillaan tehtävässä valvontaohjelman päivityksessä valitaan valvontakohteet ja valvontamenetelmät vuodelle 2019.

Vuoden 2018 valvontakohteet olivat

 1. erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjako ja keskittäminen
 2. kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat
 3. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
 4. vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto
 5. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 6. vammaispalvelut
 7. ikäihmisten kotiin annettavat palvelut

Valvonnassa käytämme vaikuttavuudeltaan parhaaksi arvioitua menetelmää, ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssimme. Valvonnan keskeinen näkökulma on toimintayksiköiden asiakas- ja potilasturvallisuustyö, omavalvonta. Viranomaisen tehtävä on eri menetelmin tukea, edistää ja varmistaa toimintayksiköiden omavalvontaa. Suunnitelmallisessa valvonnassa on käytettävissä seuraavia valvontamenetelmiä:

 • informaatio-ohjaus, esimerkiksi alueelliset tilaisuudet, neuvottelut tai ohjauskirjeet palveluntuottajille ja -järjestäjille,
 • ohjaus- ja arviointikäynnit palveluntuottajan tai -järjestäjän luo,
 • systemaattiset kyselyt.

Osassa valvontakohteista vuonna 2018 tai sitä aiemmin aloitettu valvonta jatkuu edelleen vuonna 2019. Vuodelle 2019 harkitaan valittavaksi myös eräitä uusia valvontakohteita, jolloin osa aiemmista kohteista jää pois. Valinnassa otetaan huomioon valvontaviranomaisten tulossopimukset virastoja ohjaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sekä ajankohtaisten lainsäädäntö- ja muiden uudistusten asettavat vaatimukset valvonnalle.

Mahdollisten uusien valvontakohteiden valintaa ja valvontamenetelmien kehittämistä varten vastaanotamme mielellämme näkemyksiä sote-palveluiden käyttäjiltä ja heidän läheisiltään sekä sote-järjestökentältä. Näkemyksiä vuoden 2019 sote-palveluiden valvonnan kohteiksi ja valvontamenetelmiksi voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen sotevalo(at)valvira.fi tai postitse Valviraan osoitteeseen Valvira, PL 210, 00281 Helsinki. Vastaukset pyydämme viimeistään 31.8.2018.


Perustiedot

Julkaistu: 14.8.2018

Aiheet:
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
Kunnat:

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna