Siirry sisältöön

Osallistu ja vaikuta metsien kestävän käytön tulevaisuuteen

Kysymysmerkki 422
31.8.2018 | Maa- ja metsätalousministeriö
Osallistu ja vaikuta metsien kestävän käytön tulevaisuuteen

Metsät ovat suomalaisille monesta näkökulmasta tärkeitä. Kansallisessa metsästrategiassa on määritetty toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten parantaa metsien suomalaisille tuottamaa hyvinvointia. Parhaillaan on käynnissä näiden toimenpiteiden päivitys. Uudistetut toimenpiteet on ryhmitelty yhdeksään strategiseen hankkeeseen. Ota kantaa metsäpoliittisten toimenpiteiden suuntaamiseen.


Metsät ovat suomalaisille monesta näkökulmasta tärkeitä. Suomen taloudellista hyvinvointia on kautta aikain rakennettu metsistä saatavalla tuotolla. Samalla luontoarvoiltaan monimuotoiset metsät tuottavat ihmisille virkistystä ja monia muita hyötyjä, joiden turvaaminen on pitkällä aikavälillä tärkeää tulevien sukupolvien hyvinvoinnin kannalta. Metsät ovat olennainen osa suomalaista identiteettiä, historiaa ja kulttuuria.

Metsätalouden kestävyyden turvaaminen on aina ollut ja on jatkossakin metsäpolitiikan ydin. Me haluamme antaa tuleville sukupolville vastaavat tai jopa paremmat edellytykset metsien hyödyntämiseen kuin mitä meillä itsellämme on ollut. Metsätalous on kestävää, kun sekä ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset että taloudelliset tekijät on otettu huomioon. Metsäpoliittisten tavoitteiden asettamisella tavoitellaan parasta tasapainotilaa kestävyyden eri näkökulmien välillä.

Metsäpoliittiset tavoitteet on asetettu Kansallisessa metsästrategiassa. Tavoitteiden toteuttamiseksi on priorisoitu toimenpiteet, joita toteuttamalla voidaan parantaa metsien suomalaisille tuottamaa hyvinvointia. Toimenpiteet on ryhmitelty yhdeksään strategiseen hankkeeseen. Parhaillaan on käynnissä näiden toimenpiteiden päivitys. Tervetuloa ottamaan kantaa siihen, mihin metsiä koskevat toimenpiteet tulisi suunnata.

Kansallisen metsästrategian strategisten hankkeiden aihepiirit:

 1. Metsätieto ja alustatalous
 2. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä
 3. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
 4. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
 5. Ilmastonmuutoksen hallinta
 6. Metsätiet ja metsien saavutettavuus
 7. Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
 8. Osaaminen ja koulutus
 9. EU- ja kansainvälinen metsäpolitiikka

Perustiedot

Julkaistu: 31.8.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #ympäristö ja luonto
 • #talous
 • #liikenne
 • #tietoyhteiskunta ja viestintä
 • #tiede ja tutkimus
 • #opetus ja koulutus
 • #kulttuuri ja vapaa-aika
 • #hallinto ja kehittäminen
 • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna