Ympäristöministeriön Kuntapilotti - Tulevaisuuden tietomallipohjainen kaavoitus

Puhekupla 3
23.10.2018 | ympäristöministeriö
Kuvituskuva

Tietomallipohjainen kaavoitus on osa alueidenkäytön suunnittelun digitalisointia ja keskeinen osa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Ympäristöministeriön Kuntapilotti-projekti kehittää tietomallipohjaista kaavoitusta yhdessä sidosryhmien ja pilottikuntien kanssa. Projektissa on laadittu ehdotus tulevaisuuden kaavaprosessista ja asemakaavan tietomallista. Nyt pyydämme palautetta näihin ehdotuksiin 12.11.2018 mennessä.


Asemakaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa sujuvoittaa muun muassa kuntien, eri viranomaisten, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien prosesseja. Asemakaavatiedon tallentaminen ja jakaminen on yksi tärkeä osa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta, joka on osa valmisteilla olevan Paikkatietoalustan kokonaisuutta. Hanke tuottaa tietoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

Käynnissä olevassa Kuntapilotti-projektissa on laadittu ehdotus tulevaisuuden kaavaprosessista ja asemakaavan tietomallista.

Tutustu alla olevan kyselyn kautta ehdotukseen ja ota kantaa.

Vastaa kyselyyn

Vastaa kyselyyn osoitteessa my.surveypal.com/Kuntapilottikysely. Kysely on avoinna 12.11.2018 asti. 

Saatu palaute on ratkaisevan tärkeää onnistuneeseen tulokseen pääsemiseksi. Tuloksella on kauaskantoinen vaikutus kaikkien kuntien kaavoitustoimeen.

Kysely sisältää seuraavat kokonaisuudet, joista pyydetään palautetta:

  • Asemakaavaprosessi: kaavahankkeesta julkaistava tieto, ajantasakaava ja tiedonvaihto muihin prosesseihin
  • Asemakaavan lähtötiedot
  • Asemakaavan kansallinen tietomalli

Lisätietoja

Julkaisemme yhteenvedon kyselyn tuloksista Kuntapilotti-projektin nettisivuilla. Palaute huomioidaan kehitystyön seuraavissa vaiheissa, kun tietomallipohjaista kaavoitusta testataan ja kehitetään edelleen viidessä pilottikunnassa. Kuntapilotti-projekti valmistuu kesällä 2019. Voit osallistua kehitystyöhön ja seurata työn etenemistä liittymällä Maankäyttöpäätökset-hankkeen postituslistalle.

Kyselyn lisäksi asemakaavan teknistä tietomallia / xml-skeemaa on mahdollista kommentoida avoimessa Github-palvelussa.

Kuntapilotti-projektista ja kyselystä saa lisätietoa projektipäällikkö Anssi Savisalolta, Sitowise Oy:stä (anssi.savisalo@sitowise.com) ja projektipäällikkö Satu Taskiselta, ympäristöministeriöstä (satu.taskinen@ym.fi).


Perustiedot

Julkaistu: 23.10.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna