Siirry sisältöön

Ota kantaa Kokkolan kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin

Kysymysmerkki 12
Kysely | Kokkolan kaupunki
Kysely on päättynyt

Miten hyvinvoinnin edistämistyötä Kokkolassa mielestäsi voitaisiin kehittää tulevina vuosina? Alla on lueteltu hyvinvointisuunnitelman mahdollisia päätavoitteita. Esitä oma mielipiteesi siitä, mitä toimenpiteitä näiden tavoitteiden alla voisi tehdä. Vastaa kyselyyn viimeistäänkin 23.10. mennessä.

Perustiedot

Päättynyt: 23.10.2018

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Eriarvoistumiskehityksen torjuminen
Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen lisää huono-osaisuutta ja syventää hyvinvointivajeita joissakin kansalaisryhmissä. Eriarvoistumiskehitystä on torjuttava kaupungin toimenpitein, sillä jatkuessaan se saattaa johtaa sukupolvien yli jatkuvaan huono-osaisuuteen.
Vastaukset
 • Vetelää väkeä ohjattava töihin, tarkoitan siis nuoria. Etsivälle nuorisotyölle riittävästi resursseja.

 • Julkisten palveluiden on tavoitettava mahdollisimman hyvin kaikki kuntalaiset niin, että palvelujen saavutettavuus on taattu myös silloin jos asukkaalla ei esimerkiksi ole omaa autoa tai liikkuminen muuten on haasteellista. Tähän vastaavat ajanmukaiset ja laadukkaat lähipalvelut.

 • Yksilö ja yhteiskunta -tietopaketti vanhempien kasvatustueksi jo neuvolasta

 • Matalan kynnyksen toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville. Pitkäaikaistyöttömille aktivoivaa ja motivoivaa työtä kaupungin ja yritysmaailman toimesta

 • Urheiluseurojen tilamaksut tulisi arvottaa saman arvoiseksi. Aikuisurheilun tulisi väistyä lasten urheilun edeltä, niin harrasteessa, kuin kilpaurheilussa. Kilpaurheilijoille harjoittelu koulun aikana, jolloin iltaisin enemmän vuoroja lapsille.

 • Kaupungin järjestettävä työtä sellaisille jotka haluavat tehdä töitä eikä jatkuvasti pätkätöitä esim kaupunginpuutarhaosasto

 • Oikeasti puututtava lasten pahoinvointiin,sehän näkyy jo tarhassa

 • HYTE rahoitusta pystyttävä ohjaamaan ennaltaehkäisevään toimintaan, varhaiseen puuttumiseen ja erityisesti matalan kynnyksen toimintaan.

 • Psyykkisesti sairaat ja sen takia syrjäytyneet aktivoitava kykyjensä mukaiseen toimintaan

 • Lapsiperheiden hyvinvoinnin tarkastelua. Kodinhoitajat helpommin auttamaan ilman lastensuojelun leimaa. Niillekin, jotka hoitavat kotona itse lapsensa. Lasten pahoinvointi, aikuisten pahoinvoinnin summa? Hyvinvointivaje hyvinkin tämä kodinhoidollisen avun vaje :)

Hyvinvointia lisäävien vahvuuksien kehittäminen ja edistäminen
Kokkolassa on paljon asukkaisiin ja ympäristöön liittyviä voimavaroja ja vahvuuksia, joita edelleen tukemalla voidaan lisätä kaupunkilaisten elämän laatua ja hyvinvointia.
Vastaukset
 • Yhdistystoiminnalle kannatusta lisää, huomataan myös ei-yhdistyspohjaiset liikkeet kmuten erilaisten teemojen ympärillä olevat ryhmät.

 • Mahdollisuuksia tarjottava enemmän yhdistyksille ja muille kolmannen sektorin toimijoille ja lähestyttävä yhteistyömahdollisuuksia positiivisuus edellä. Luonto ja siihen liittyvät toiminnot tutuiksi kaupunkilaisille.

 • Matalan kynnyksen palveluja jo nyt hyviin olosuhteisiin: kirjastoon, Vesiveijariin, liikuntapuistoihin...

 • Yhdistystoiminnan tukeminen ilmaisten/ kohtuuhintaisten tilojen kautta. Yhdistystoiminnan tukemista esim. koulutusten ja muun tukemisen kautta. Yhdistystoiminta (esim. urheiluseura) joutuu siirtämään kustannuksensa osallistujien maksettavaksi, liian kalliit harrastamisen kustannukset voivat joillakin perheillä on syy jäädä yhdistystoiminnan ulkopuolelle.

 • Vanhusten taksipalveluja parannettava ja omaishoitajille helpotusta että palvelutaloista saisi päiviä jolloin omaishoitajalle vapaapäiviä

 • Mahdollisuudet paremmin esille esim. Maakunnallinen vaellus tai pyöräreitti

 • Yhdistysten ja järjestöjen tukeminen avustuksilla. Avustukset takaisin budjettiin. Ei jäädä odottamaan tulevaa HYTE rahoitusta.

 • järjestöissä / yhdistyksissä tehdään paljon arvokasta vapaaehtoista työtä, sitä tulee kaupungin tukea

 • Koko Kokkolan voimavarojen ja tilojen sekä maa-alueiden virkistys käyttöön. Ei kannata unohtaa liitoskuntia, joille asuinpaikka edelleen tärkeä ja rakas.

Voimavarojen keskittäminen syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn
Syrjäytymisen on todettu olevan keskeinen hyvinvointia heikentävä piirre yhteiskunnassa ja yksittäisen kansalaisen elämässä. Kunnan hyvinvointityön panostusten keskittäminen syrjäytymisen ehkäisyyn tukee siksi niin kuntaa kuin sen asukkaitakin.
Vastaukset
 • Toimivat lähipalvelut tuottavat osaltaan hyvinvointia. Myös henkinen hyvinvointi otettava huomioon fyysisen (esim. Sote) ohella.

 • Kasvatuksen tukeen väkeä eri alojen asiantuntijaryhmistä. Perheet on paras kenttä syrjäytymisen ehkäisyssä

 • Toimivien lähipalveluiden turvaaminen, syrjäytynyt ei lähde hakemaan apua kaukaa

 • Vuokra-asuntoja sairaille, ettei tarvitse asua kosteusongelmaisessa talossa

 • Koulukoti kokkolan, eikä lähettää nuoria ympäri maata.

 • Järjestöjen tukeminen ja sitä kautta kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen.

 • perheiden tukemista

 • Ei kaikkea palvelun saatavuutta netin kautta. Tapahtumia yhteydenottoon jalkautuen eri puolille kaupunkia. Aina, kun mahdollista eri tapahtumissa esimerkiksi. Kaikki ei käytä nettiä.

Kuntalaispalveluiden olosuhteiden kehittäminen
Kunnan palvelut ovat kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Kuntapalvelujen olosuhteet, kuten palvelupisteiden terveys ja turvallisuus, koskettavat päivittäin kuntalaisten hyvinvointia.
Vastaukset
 • Opastus ja ohjaus niihin pisteisiin kuntoon ja verkon palveluihin kunnolliset alustat, että homma toimii.

 • Palvelujen esteettömyys ja saatavuus kuntoon, toimivat verkkopalvelut sekä selkeät opastukset eri palvelujen äärelle. Kiinteistöjen kunnosta on pidettävä huolta ennen ongelmia eikä vasta sitten kun esim. sisäilmaongelmat ovat räjähtäneet käsiin.

 • Tiivistetään palveluja parempiin kiinteistöihin, joista kanssa sitten pidetään paremmin huolta

 • Kaupungin toimintamallit kuntoon. Kiinteistöjä tai niiden ylläpitoon tarvittavia tukitoimia ei ole pakko omistaa, ne voidaan siirtää ulkopuolisille toimijoille. Kilpailuttamalla tukitoiminnot, kiinteistöjen omistus ja ylläpito, saadaan rahat keskitettyä varsinaiseen palvelun tuotantoon

 • Vanhuksille, jotka eivät käytä nettiä, tarpeelliset palvelupisteet

 • Mitä kuntalainen voi tehdä kaupungin hyväksi ? Sieltä parhaat ideat.

 • Urheilutalo, tosin maalaisjärjellä suunnitellen. Toimivat tilat ilman arkkitehtuurin kukkasia.

 • hyvin toimiva terveyskeskus ja sen toimivat sivutoimipisteet

 • Terveyskeskusten sivutoimipisteet tulisi säilyttää. On väärin ajatella, että kaikki onni ja autuus löytyy linkkien takaa. Auttava ja palveleva ihminen on edelleen yhtä tärkeä lähellä kuin ennenkin.

Elinympäristön terveys ja viihtyisyys
Elinympäristön laatu on kunnan asukkaalle merkittävä hyvinvointitekijä. Elinympäristömme terveellisyyteen ja viihtyisyyteen liittyvillä toimenpiteillä voi kunta vaikuttaa asukkaittensa elämisen laatuun.
Vastaukset
 • Liikennemelu pois, liikenteen älyttömyys alas esim. Nopeusrajoituksilla ja töyssyillä.

 • Kaupunkiympäristön siisteyteen ja järkevään rakentamiseen on kiinnitettävä huomiota. Ränsistyneet ja/tai tyhjät kiinteistöt etenkin keskusta-alueella eivät lisää viihtyisyyttä. Uudisrakentaminen liikekiinteistöjen ja muiden julkisten tilojen osalta olisi oltava tarkkaan harkittua. Kestävä kehitys otettava huomioon, ratkaisujen tulee kestää pitkälle tulevaisuuteen.

 • Kaupunkikeskustan elävöittämiseen tarvitaan kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Kauppa takaisin kaupunkiin

 • Kaupunkiympäristön siisteyteen ja viihtyvyyteen panostaminen. Lähipuistoja, lähimetsiä yms. kuntalaisten saataville. Taaskaan palvelun tuotantoa ei ole pakko kaupungin tuottaa itse, vaan rohkeammin voisi hakea yhteistyökumppaneita yrityselämästä. Ympäristökatselmuksia ränsistyneen rakennuskannan uusimiseksi lautakuntien toimesta

 • Lähipalveluiden terveyskeskus, apteekki ja kauppa turvaaminen. Viihtyisiä siistejä puistoja

 • Kaavoitus. Miten saamme kaavoitettua merelle päin.

 • Kaupunkikeskustan elävöittäminen. Erilaisia tapahtumia lisää.

 • Santahaan, Roska-Rukan, Köykärin, Patamäen ja Laajalahden alueiden hoito / kehittäminen ja markkinointi. Tyhjät keskustan liikekiinteistöt käyttöön

 • Suntin pohjapadon uudistus niin että pohjapato ainakin toimisi hyvin. Siihen padon rinnalle saman tien venesulku niin että Suntista tulee taas venesatama kuten monta vuosikymmentä aiemmin. Veden laatua pitää parantaa mutta se on tietysti pitkän ajan projekti.

 • Kesäisin uimarannat ympäri Kokkolaa. Ullavan järveäkin hehkutellaan kalaisana paikkana. Järven rannasta ei löydy yhtään kunnon uintipaikkaa. Pikku toimenpitein saataisi käyttöön edes yksi ranta järven rantaan?

Ilon kautta hyvinvointia
Hyvinvointi on kokemus ja siihen voidaan vaikuttaa omin toimenpitein. Kaupungissa tulisi käynnistää hankkeita, joilla katkaistaan negatiivisuuden kierre ja löydetään yhdessä ratkaisuja ja voimavaroja elämän laadun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Vastaukset
 • Onko joku negatiivisuuden kierre olemassa?? En ole huomannut. Jos sitä toitotetaan, niin silloin sellainen syntyykin ja pysyy.

 • Kulttuurin ja sivistyksen sekä virkistyksen äärelle on taattava pääsy kaikille kaupunkilaisille. Matalan kynnyksen palveluja on kehitettävä edelleen ja pidettävä niistä kiinni.

 • Some-paasto on paras tie negatiivisten ajatusten hälventämiseen. Kokkolassa menee paremmin kuin kaupunki ja sen asukkaat itse viestittää.

 • Positiivisia asioista enemmän tietoa. Yleensä valitukset vain esillä

 • Ei täällä negatiivisuutta ole muuta kuin lehdissä, sillähän ne elävät.

 • Kaikukortti välittömästi käyttöön. Suunnitelmat sen laajentamisesta liikuntapuolelle myös liikkeelle.

 • Yhteislaulutilaisuuksia, ulkoilmajuhlia, katukeittiöitä, iloista yhdessäoloa

 • Riittävästi D-vitamiinia jokaiselle. Suomalaiset tekevät töitä sisällä ja kesälläkin suuri osa ajasta vilahtaa ohi sisällä ollessa. Talven aikana ehtii tulla pahakin D-vitamiinin vaje.

 • Ilo löytyy, kun huomaa, että kaikkia kohdellaan kaupungin taholta samanarvoisesti, asuipa sitten kuinka kaukana keskustasta tahansa.

Kuntalaisten oma hyvinvointivastuu
Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen vaikuttaa merkittävästi kansalaisten oma aktiivisuus ja vastuunotto omasta elämästä. Kaupungin hyvinvointityössä tulisikin panostaa erityisesti kuntalaisosallisuuden kehittämiseen
Vastaukset
 • Selkeät palvelut, palveluiden hinnat sopivalle tasolle. Muistetaan henkiset palvelut liikuntapalveluiden rinnalla.

 • Kuntalaisosallisuus toteutuu parhaiten silloin, käsiteltävät asiat ovat helposti hahmotettavissa ja läheisiä, ei isoja vaikeasti hallittavia kokonaisuuksia. Mikäli kuntalaisilta halutaan osallisuutta, pitää erilaisia raateja tms. markkinoida paremmin jotta kuntalaiset tavoitetaan ja mielipiteet saadaan kuuluviin kattavasti. Kuntalaisten osallistumisen tulisi olla helppoa ja tärkeäksi koettua.

 • Annetaan budjettivastuuta kylille ja kaupunginosiin. Miten parannatte elinolosuhteita omalla kylällänne?

 • Korostetaan yksilövastuuta. Miten saadaan palaute perille?

 • Palkitaan liikkumisesta ja oman kunnon hoitamisesta.

 • Palkitaan liikkumista, hyvinvoinnista huolehtimisesta ja palkintoja guruille. Vuoden pyöräilijä, vuoden kävelijä, vuoden joukkuepelaaja. Ei se kovin vaan todella kehittynyt / MUUTOKSEN aikaansaanut.

 • Kaupunginosien ( esim alakoulujen jaon mukaan) vastuuttaminen ja houkutteleminen toimintaan ja itseohjautuvuuteen

 • Talkoiden järjestäminen, jossa kaupunki antaa rahoitusta pienenkin tuntuisille oman alueen ympäristön kehittämiselle ja ylläpidolle.

Oma ehdotus
Tee tähän ehdotus hyvinvointityön painopistealueeksi. Ehdota samalla myös toimenpiteitä, joilla esittämääsi painopistealuetta voidaan kehittää lähivuosina.
Vastaukset
 • Kehittämiseen kaupungille kunnolla voimia ja varoja sekä henkilökuntaa.

 • Yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kesken on sujuvoitettava. Lapset ja nuoret tulevaisuuden toimijoina ovat aina tärkeä painopistealue ja Kokkolassa työ on jo aloitettu esim. Soiten lastenpäivystyksen muodossa. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin on kuljettava käsi kädessä siten että luodaan kaupunkilaisille tasapuoliset mahdollisuudet molempiin.

 • Keskitytään avaintoimintoihin ja otetaan rohkeasti yritysmaailma mukaan tuottamaan palveluita kuntalaisille. Annetaan riittävästi resursseja niihin toimintoihin, jotka kaupunki tuottaa itse. --> ei säästetä kaupunki hengiltä!

 • Turha byrokratia ja hallinto pois. Pidetään heikoimmista huolta

 • Ulkokuntoilupisteitä lisää. Pyöräily kunniaan....

 • Hyvinvointikoordinaattorille määritellään kohtuullinen työaika ja luodaan rakenteet menestykselliselle toiminnalle.

 • Heikompiosaisten huolehtimisessa näkyy kaupungin sivistys, vanhuksien, invalidien, kehitysvammaisten, sairaiden hoito lähelle kotia

 • Kaupunki voisi siirtyä 30-tuntiseen työviikkoon. Sen voisi järjestellä eri tavoin tehtävistä riippuen. Palkat muuttuisivat samassa suhteessa kuin työaikakin. Tällä tavoin syntyvällä työn vajauksella ja säästyneillä palkoilla voisi sitten palkata lisää väkeä myös 30-tuntista työviikkoa tekemään. Töihin pitäisi saada mahdollisimman suuri osa työttömistä.

 • Vanhuksista huolehtiminen. Siinä nyt jo vanhuudessa on voimaa hanke tekee hyvää työtä, kun vain vielä osalliseksi pääsisi palvelutaloissakin asuvat ja yksin asuvat huonojalkaiset sekä vaivoihinsa erakoituneet. Pikkuporkkanalla heidät mukaan. Tietenkin tämä vaatii hoitajienkin panostusta, jotka jo nyt ovat liian tiukilla työssään. Opiskelijoille vanhustyön avusta liikuntapaikkaseteleitä?