Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen

Puhekupla 0 Kysymysmerkki 0
28.11.2018 | Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Tutkimuksessa selvitetään hallintovalituksen ja kunnallisvalituksen käyttöalan suhdetta toisiinsa sekä oikaisuvaatimusjärjestelmän ja valituslupajärjestelmän laajentamista uusiin asiakokonaisuuksiin. Lisäksi näitä oikeussuojakeinoja tarkastellaan suhteessa kantelu- ja muistutusmenettelyyn sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Hankkeen projektiryhmä pyytää palautetta eri oikeussuojakeinojen toimivuudesta ja huomioita ongelmakohdista siirryttäessä maakuntahallintoon.


Tutkimushanke on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa valtioneuvoston yhteistä tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS). Tutkimushankkeen toteuttaa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta. Tutkimushankkeen raportti julkaistaan keväällä 2019 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.


Perustiedot

Julkaistu: 28.11.2018

Aiheet:
  • #tiede ja tutkimus
  • #hallinto ja kehittäminen
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna