Siirry sisältöön

Kiertotalouden tiekartta 2.0: Miten Suomen pitäisi siirtyä kiertotalouteen?

Kysymysmerkki 75
25.10.2018 | Sitra
None

Maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta julkaistiin Sitran johdolla vuonna 2016. Tiekartta auttaa Suomea siirtymään kiertotalouteen ja määrittelee konkreettiset askeleet kohti kansantalouden muutosta. Nyt on aika päivittää Suomen askeleet kestävään menestykseen ja muodostaa kiertotalouden tiekartta 2.0. Millaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla Suomi siirtyy kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä? Tutustu lisätiedoissa liitteenä oleviin luonnoksiin ja ota kantaa.


Suomella on maailmanluokan mahdollisuus siirtyä ensimmäisten joukossa kestävään talouteen, jossa hyvinvoinnin rahoitus on turvattu ympäristöstä huolehtien. Kiertotalouden tiekartassa vuonna 2016 asetetut kansalliset tavoitteet ja toimet vaativat päivittämistä, jotta Suomi voi siirtyä kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä.

Kiertotalouden tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet -luonnos ja siihen sisältyvä Kiertotalouden tilannekuva Suomessa 2018 -luonnos ovat alustavia hahmotelmia kiertotalouden nykytilanteesta sekä kiertotalouden päivitetyistä tavoitteista ja uusista kiertotaloutta edistävistä käytännön toimenpiteistä.

Vaikuta Suomen tulevaisuuteen ja ota kantaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miltä kiertotalouden tilannekuva näyttää Suomessa vuonna 2018? Missä suhteessa on kehitytty? Missä on vielä parantamisen varaa?
 • Mitä haasteita mielestäsi kiertotalouteen siirtymisessä on?
 • Millaisia strategisia tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä tarvitaan, jotta Suomi siirtyy kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä?
 • Onko jokin tiekarttaluonnoksen tämän hetkisistä toimenpiteistä sellainen, jota organisaatiosi voisi olla mukana toteuttamassa? Jos on, niin nimeä toimenpide ja kuvaa lyhyesti millä tavalla.
 • Onko organisaatiollasi käynnissä tai suunnitteilla toimenpide, joka voisi olla mukana tiekartassa? Jos on, niin kuvaa lyhyesti toimenpide-ehdotusta (nimi, lyhyt kuvaus ja tavoite kiertotalouden edistämiseksi, omistaja ja yhteyshenkilö, mahdolliset yhteistyötahot, alustava aikataulu). Halutessasi voit lähettää nämä tiedot sähköpostitse osoitteeseen kiertotalous@sitra.fi.

Toivomme saavamme rohkeita uusia avauksia tiekartan toimenpiteiksi, joissa yhdistetään eri sektoreiden osaamista.

Sitran ja Deloitten koostamien luonnosversioiden pohjana ovat syksyn aikana toteutetut taustaselvitykset, vaikuttaja- ja asiantuntijahaastattelut sekä työpajat, joissa on ollut mukana laajasti julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen edustajia. Luonnosten tarkoituksena on toimia keskustelunavauksena, eikä niiden sisältöjä tulla julkaisemaan sellaisenaan kiertotalouden tiekartta 2.0:ssa.

Sitra käy kaikki saamansa kommentit huolellisesti läpi ja tarkentaa niiden pohjalta kiertotalouden tilannekuvaa sekä laatii niitä hyödyntäen tiekartan lopullisen version. Tiekartan luonnosversion kommentteja ei kuitenkaan automaattisesti sisällytetä lopulliseen tiekarttaan.

Kommentoi molempia luonnoksia 11. marraskuuta 2018 mennessä joko alla olevissa kommenttiosioissa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kiertotalous@sitra.fi.

Sitra julkaisee päivitetyn kiertotalouden tiekartan alkuvuodesta 2019.


Perustiedot

Julkaistu: 25.10.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #asuminen ja rakentaminen
 • #ympäristö ja luonto
 • #työelämä
 • #talous
 • #liikenne
 • #tietoyhteiskunta ja viestintä
 • #tiede ja tutkimus
 • #opetus ja koulutus
 • #hallinto ja kehittäminen
 • #lainsäädäntö ja oikeudet
 • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna