KMTK Maasto-teeman käsitemallin kommentointi

Puhekupla 2
2.11.2018 | Maanmittauslaitos
Käsitemalli-kuva

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) Maasto-teeman käsitemallin ensimmäinen versio määrittelee mm. maankäyttöä ja -peittoa sekä kaikille kohteille yhteisiä ominaisuustietoja, jotka tulevat myös maaston kohdeluokille. Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida käsitemallia. Onko kohdeluokista joku tarpeeton vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja sekä valintakriteereitä.


KMTK (Kansallinen maastotietokanta)-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon. Kansallinen maastotietokanta kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maasto- ja korkeussuhdetiedot.

KMTK-ohjelmassa siirrytään yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan. KMTK:ssa luodaan yhdessä pelisäännöt ja keinot paikkatietojen digitalisaation läpiviemiseksi. KMTK-ohjelma on osa Paikkatietoalusta-hanketta.

Kansallisen maastotietokannan Maasto-teeman käsitemallin ensimmäinen versio on valmiina. Löydät sen tämän hankeilmoituksen liitteenä sekä KMTK-ohjelman verkkosivulta.

Käsitemallissa määritellään maankäyttöä ja -peittoa sekä maaston yksityiskohtien kuvaavien kohdeluokkien määritelmät, valintakriteerit, ominaisuustiedot ja geometriat. Lisäksi käsitemallissa on määritelty kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot. Nämä tiedot tulevat myös maaston kohdeluokille.

Käsitemallityön taustalla on tavoite saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Prosessiosuudessa suunnitellaan aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi. Käsitemallit on suunnattu työvälineiksi KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille kunnissa ja yrityksissä. Voit tutustua käsitemallityön tuloksiin tarkemmin täältä.

Onko kohdeluokissa mielestäsi tarpeettomia luokkia vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustieoja ja valintakriteereitä.

Kommentointi päättyy 30.11. Saatuja kommentteja käsitellään joulukuussa maasto-teeman pienryhmässä ja teemme mahdollisia muutoksia ennen käsitemallin virallista julkaisua.

Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai ohjeiden kommentoinnista, ole yhteydessä KMTK-ohjelman maasto-teemasta vastaavaan johtavaan asiantuntijaan Ulla Pyysaloon, ulla.pyysalo(a)maanmittauslaitos.fi.


Perustiedot

Julkaistu: 2.11.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna