Siirry sisältöön

Vapaata keskustelua valmisteltavasta Vihdin strategisesta yleiskaavasta

Puhekupla 27
Keskustelu
Keskustelu on päättynyt

Vapaa sana! Mikäli kommentoitte esim. isohkoa dokumenttia niin mainitkaa sivunumero kommentissa esim. "kaavaselostus s. 10"
: https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/2018/10/VISY_Selostus_24.10.18.pdf

Perustiedot

Päättynyt: 1.1.2020

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kaavaselostus s. 7 - strategisen yleiskaavan ja kunnan strategian välinen suhde askarruttaa?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
5. marraskuuta 2018 kello 19.16.58

Kuntastrategiamme sanoo 2018-2021 "Asu siellä missä elät" ja strategisen yleiskaavan tavoitevuoden ollessa pitkällä tulevaisuudessa 2050, herää kysymys siitä ketkä meistä on elossa silloin ja miten strateginen yleiskaava tulee suhtautumaan kuntamme strategioihin tulevaisuudessa?


Kaavaselostus s.45 ja s.170 - Etätyöläisten huomiointi koko kunnassa

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 19.13.37

s.45 mainitsee yhdeksi strategiseksi painopisteeksi Etätyön, mutta kaavaselosteessa ei etätyömahdollisuuksia ole huomioitu ollenkaan. s.170 on kuitenkin seuraava jaottelu missä Nummela, taajamat ja kylät pistetään etätyöläisen silmin katsottuna aika erikoiseen järjestykseen.
"eteläisen Nummelan keskittymä toimii paikallisena hubina etätyötä Vihdistä tekeville.....
Taajamissa työllistävät monipuoliset liike-elämän ja kulttuurin palvelut,
yritysalueilla erityisesti teollisuus ja logistiikka.
Kylissä vireä matkailun elinkeinotoiminta on yksi paikallisen maaseudun elinvoiman takeista"

Etätöitä tekevän kannalta koko Vihti kylineen on kiinnostava vaihtoehto ja VISY kaavaselostuksessa ei pitäisi rajata etätöiden tekemistä eteläiseen Nummelaan.


s.36 Digitalisaatio tulee, mutta miten se varmistetaan Vihdin strategisessa yleiskaavassa?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 19.28.27

Digitalisaatio sähköisine asiointipalveluineen jne. tulee vaatimaan verkkoinfrastruktuuria kuntaamme. Miten kuntamme pysyy kärjen mukana? VISY dokumentissa ei käy ilmi miten tämä verkkoinfrastruktuurin kehittäminen näkyy ja mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, jotta kuntalaisemme asuinpaikasta riippumatta ovat esim. sähköisten asiointipalvelujen piirissä.

Eli tuleeko tämän VISYn rinnalle sitten Vihtiläisen digitaalisen infrastruktuurin strategia mikä avaa asiaa?

Suosittelen tutustumaan "Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi: Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2025" dokumenttiin.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161066/LVM_10_2018_Suomi_tietoliikenneverkkojen_karkimaaksi_Digitaalisen_infrastruktuurin_strategia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 19.50.18

s.165-167 Tarina 2050 on erittäin pitkällä tulevaisuudessa, jolloin voisi ajatella koko Vihtiin rakennetun verkkoinfrastruktuurin maksaneen itsensä takaisin. Tätä ei huomioida tekstissä, missä vilahtelee innovaatioita ja huipputuottavuutta.
Huipputuottavuutta voi olla myös 'aineettomasti' verkossa ja tämä mahdollisuus kannattaa huomioida.


s.36-38 Kaavoitus vastaa muuttuvaan asuntokysyntään ja kaupungistumisilmiö vs. asumispreferenssi

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 19.41.19

Kaupungistumisilmiö:
"Kaupungistumisilmiö on maailmanlaajuinen muutosvoima, jonka vaikutus on havaittavissa myös omassa elinympäristössämme. On ennustettu, että lähitulevaisuudessa jopa neljä viidestä suomalaisesta asuu kaupungeissa."
.
Tuolla sivulla kuvataan myös asumispreferenssi:
"Asumispreferenssitutkimuksien mukaan kaupungistumistrendistä huolimatta osa väestöstä unelmoi asumisesta maalla pienessä kunnassa, kuitenkin hyvien palveluiden äärellä"

Ja todetaan kuinka kaavoituksen kyky vastata muuttuvaan asuntokysyntään vaikuttaa eniten.
s.38 " Enemmänkin asuinpaikat määrittyvät tulevaisuudessa sen mukaan, kuinka kaavoittamisella pystytään vastaamaan ihmisten muuttuvaan asuntokysyntään"

Koska Vihdissä ei vielä ole Kaupunkia, mutta meillä on mahdollisuus asua maalla ainakin toistaiseksi palveluiden äärellä, niin silloin kaavoitusstrategiassa pitäisi mielestäni artikuloida erittäin selvästi se, että kaavoituksella ei pyritä estämään asumista maalla ja maallemuuttoa. Näin Vihti vastaa tarjoamalla vaihtoehdot sekä maalla-asumisesta unelmoiville että kaupungistuvasta kuntakeskuksesta hyötyville.


s.166 Elämystalouden klusterit, luontohelmet ja elämysmatkailijat Vihtiläisissä kylissä?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 19.56.13

Elinvoimaista maaseutuyrittämistä pitää olla, mutta kävi mielessä, että mikäli asumispreferenssi on maaseudun rauha, niin onko tutkittu miten toivottavana maaseudulla asuvat pitävät elämysmatkailijoiden tulvaa kotinurkillaan ja kuumaverisiä ravihevosia kasvattavilla talleillaan?

On hyvä kuitenkin visioida sitä miten monipuolista yrittäjyys tulee jatkossa olemaan vuoteen 2050 mennessä, kun maaseudulle muuttanuit yrittäjä toimii monialaisesti. Tällöin kannattaa todella paljon kiinnittää huomiota siihen, miten kaavoitus mahdolistaa samassa paikassa hyvinkin erityyppisen yrittämisen. Kuntalaisen kannalta tässä varmasti rakennusjärjestys tulee myös vastaan, mutta täytyy toivoa, että palvelevassa hengessä, ei estäen.


s.168 retkeilypolut ja alakoulujen koulupolut ?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 19.59.48

s.168 on kuva retkeilypolulla hiihtävästä Vihtiä ihannoivasta ihmisestä. Itse toivoisin tähän kuvaa Vihtiläisestä alakoululaisesta, joka kulkee eri maanomistajien maiden läpi suorinta tietä omalle alakoululleen karttaan merkityllä koulupolulla.


s.169 Hybridikortteli, multimodaali terminaali, robottipysäköinti

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.05.01

Aika huikeaa terminologiaa on käytetty ja täytyy sanoa, että jää hieman arvailujen varaan mitä nämä tarkoittavat.


s.170 loistavaa tekstiä, tästä ihan oma kappaleensa kiitos!!

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.08.09

". Kylät tarjoavat maaseutumaista asumista yhteisöllisen ja kestävän elämäntavan etsijöille, joissa on pystytty elinvoimaisen
hajakeskitetyn kyläkehityksen ansiosta säilyttämään palveluja ja panostamaan infrastruktuuriin"

Tämä on kertakaikkisen loistavaa tekstiä ja ansaitsee aivan oman kappaleensa missä avataan miten kaavoituksella pystytään auttamaan elinvoimaisen hajakeskitetyn kyläkehityksen jne. avulla tarjoamaan maaseutumaista asumista myös jatkossa nk. Vihti myös asumispreferenssin unelmaa toteuttamassa.


s.170 Pyörätie Kirkonkylältä Jokikuntaan kiitos ja aina Vanjoen yli!

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.12.36

Aiemmassa kyselyssä erilaisista kaupunkivaihtoehdoista oli hieno karttasovellus mihin pystyi piirtämään haluttuja asioita.
Kys. karttasovellukseen tuli piirrettyä kevyenliikenteen väylä kirkonkylältä jokikuntaan. Olisi hienoa, kun sellainen olisi ja aina Vanjoenkin yli.
Näin Jokikunnan koulun oppilaaksiottoalue kasvaisi myös vanjoen toiselle puolelle ilman takseja ja pyörätie tarjoaisi turvallisen tavan liikkua ilman autoa kylästä kylään.

Arvatenkin samaa haluttaisiin myös Vanjärvelle!

On sanomattakin selvää, että elämysmatkailijatkin pitäisivät tästä.


VISY nk. talouden oppikirja, maatalous?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.30.47

VISY viittaa hyvin usein "talous" asioihin ja tästä herää kysymys, onko VISY dokumentin tarkoitus määritellä talous-asioita, jotta niitä voidaan käyttää kaavoitusratkaisujen perusteena?
Jos näin on, niin kannattaisiko talousasiat niputtaa yhteen ja tehdä niistä oikeasti ymmärrettävä erillinen dokumentti nk. Vihdin talouskatsaus tarina 2050 tms. missä sivutaan sitten kaikkia noita alla listattuja asioita raportoiden ymmärrettävästi miten erilaiset taloudet Vihdissä jaksavat?
Näin tästä VISY dokumentista saisi ehkä yksinkertaisemman ja enemmän kaavoitusta selittävän, kun tilaa jää selittää kaavoitusta ja kaavoituksen tarinaa kohti vuotta 2050. Näin ajatellen Vihtiläistä kuntalaistakin, joka yrittää ymmärtää dokumentin?

Vähän mietityttää kyllä se, että MAATALOUS on jäänyt niin vähälle huomiolle, kun taas muut alla listatut taloudet ovat saanet suhteellisen paljon palstatilaa.

Talous :
- maailman talous
- Suomen talous
- julkinen talous
- kunnallistalous
- kotitalous
- taloudelliset vaikutusarvioinnit
- talousmetsä
- talouskehitys
- talouskasvu
- talousarvio
- taloustilanne
- jakamistalous
- kiertotalous
- biotalous
- kiertotalouspuisto
- kiertotalousmerkintä
- kiertotaloustoiminto
- kiertotalousratkaisu
- maatalousteknologia
- maatalousvaltainen valuma-alue
- talousvesi
- metsätalousvaltainen
- kulttuuritalousalue
- maisematalousalue
- metsätalousalue
- talouskeskus
- yhdyskuntatalous MYÖHEMMIN ???
- kiertotalouspuisto
- taloustutkimus


VISY verkko sanojen paljous

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.35.22

VISY dokumentissa on useita verkko-sanoja, jotka voi ymmärtää väärin. Terminologialle voisi varata erityisen kaavoituksen sanasto kappaleen missä lyhyesti kerrotaan mitä mikäkin verkko tarkoittaa.

esim.
Tavoiteverkko 2025


s.40 Työn muutos - mutta entä toimenpiteet jotka vievät kestävään suuntaan

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.50.57

Viitaten s. 20 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161091/VN_30_2018_Tulevaisuusselonteko_.pdf

On varmaa, että palkkatyön (kk-palkkaisen) rinnalle nousee keikkatyöt alustatalouden ratkaisuilla, mikä tarkoittaa myös muutoksia julkiselle puolelle. Jotta keikkatyöt kansainvälisesti esim. verkon yli ovat kuntalaisillemme jatkossa mahdollisia, niin tähän pitää erityisesti panostaa.

Tälle kannattaisi uhrata hieman enemmän palstatilaa, koska esim. s.40 "Tietotyössä digitaliset työkalut ovat eriyttäneet työn tekemisen ajasta ja paikasta". Miten kaavoitus siis varmistaa sen, että Vihtiin ei muodostu 'sosioekonomisia' alueita, joissa ei voi esim. tehdä etätöitä verkossa?


.


s.180 Saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävät alueet

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.55.30

Olen nyt oikeasti huolissani siitä, että saako moottorikelkoilla ajaa vapaasti Vihdissä ja porotokan pysäköidä Nummelaan.
Saamelaiskulttuurin tila Vihdissä on surkea.


s.182 tuulivoiman keskittäminen?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 20.57.16

Onko kaavoituksella ohjata tuulivoimapuistojen rakentamista Vihdissä vai miksi ei voi olla vaikka 1 tehokas tuulimylly per kylä tms. ekoasuinalue?


s.97 maakuntakaavan selitteet ja linkit puuttuvat

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.01.24

Kaavan ymmärtää nimenomaan karttojen kautta ja dokumentin ainoat kartat ml. maakuntakaavan kartat ovat täysin ilman selitteitä.
Voisiko nämä kartat luetella sisällysluettelossa erikseen nk. kartat jne. ja sisältäin myös linkit mistä kaavat ovat peräisin.


Kommentti Strategisen yleiskaavan sivu 98.

Profiilikuvan paikka

Asko Autelo
7. joulukuuta 2018 kello 21.07.50

Kommentti strategisen yleiskaavan sivu 98:

On positiivista, että alla mainutut kylät on nostettu tässä kohtaa esille ja niille voidaan suunnitella merkittävää asuin ja työpaikkarakentamista:

"Merkittäviksi kyliksi, joihin ohjataan määrältään merkittävää asuin-
ja työpaikkarakentamista, on merkitty Tervalampi, Haimoo, Vihtijärvi, Olkkala sekä Jokikunta. "

Ehdotetaan lisättäväksi kylistä myös Vanjärvi, jolloin virke kuuluisi:
"Merkittäviksi kyliksi, joihin ohjataan määrältään merkittävää asuin-
ja työpaikkarakentamista, on merkitty Tervalampi, Haimoo, Vihtijärvi, Olkkala, Jokikunta sekä Vanjärvi. "


VISY_Kaavakarttaluonnos_24.10.18.pdf kylätimantti / kyläkeskukset ja niiden kaavakartat

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.14.41

Kaavakarttaluonnoksessa on merkitty Vihtiläisiä kyliä kylätimanteilla.
Mitä kylätimantti oikeasti tarkoittaa ja miten se vaikuttaa kyliin tuleviin kaavoihin.
Kun katsoo niin miten kylien nk. postinumeroalueet esimerkiksi ovat.


s.46 Kunnan asuintonttivarannot kylissä asumispreferenssikäyttöön nk. kylätimanttien loiste!

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.18.21

Kunta omistaa maata kylissä, jonka se voi kaavoittaa okt-alueeksi ja pistää myyntiin.
Emätilasäädöskikkailuilla kys. tontteja ei kannata makuutta rakentamattomina.


s.54 asuinrakennukset vs. asemakaava-alue

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.24.40

Olisi hyvä nähdä mitä kaavoja Vihdissä on siis asemakaava-alueen lisäksi.
Eli samalla lukijalle aukeaisi paremmin kaavoituksen käyttämä terminologia.

Nyt kartasta jää tunnelma nk. "punaisten alueista" ja muista asuinrakennuksista.
Punavihersokeilla voi olla suuriakin vaikeuksia hahmottaa mitä kartassa yritetään esittää.


s.55 YKR-taajama ja YKR-kylät ja YKR-pienkylät - mitä ne ovat?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.26.25

s.55 kartassa on YKR-alkuisia jotka ovat hieman vaikeasti käsitettävissä. Mitä tarkoitetaan YKR:llä, kylällä ja pienkylällä?


VISY_Kaavaluonnosmerkinnat_24.10.18 sisältää paljon asioita, joita ei avata VISY selostuksessa

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.33.43

Olisi hyvä, että kaavaluonnosmerkinnöissä mainitut LUONTOHELMET olisi selostuksessa mainittu ja avattu.
esim.
Palakosken unelmaretkeilykohde pääkaupunkiseudun kupeessa


s.151. Maaseudun kulttuurikylän, maaseutukylän ja kylätimantin määritelmät.

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.38.02

Vaikuttaa hieman siltä, että kuten talouksiakin, niin kyliäkin on jos jonkinlaisia dokumentissa.
Erityisen huomion kohteeksi tulee siis se miten kaavoituksessa määritellään kyliä jatkossa.
On siis kylätimantteja, kasvukylä, maaseudun kulttuurikylä, kirkonkylä jne. joilla selkeästi pyritään ehkä kuvaamaan kylän nykytilannetta, mutta epäselväksi jää miten kaavoitusstrategiassa tietyntyyppinen kylä voi muuttua toisenlaiseksi kyläksi.
Siis aivan samalla tavalla kuin Nummela muuttuu taajamasta kaupungiksi?

"Kylätimantti. Kasvu- tai maaseudun kulttuurikylän
tarkempi määritelmä selostuksessa. Kaava kehittää
kyliä ohjaamalla maaseudun rakentamista kyliin ja
pyrkii pitämään välialueet rakentamattomina. Näin
maaseutumaisema pysyy eheänä ja arvokkaat
maisemat säilyvä"


s.151 mitoittaminen vs. kaavoittamine ja kaupunkiseutujen laajenemisalueet Vihdissä?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.43.16

Mitä tarkoittaa mitoittaminen uudelle asutukselle ja miten se eroaa kaavoituksesta?
Missä Vihdissä on kaupunkiseutujen mahdolliset laajenemisalueet?

Tuleeko tästä strategian lauseesta yleinen rakennuskieltolause mm. maaseutukulttuurikyliin? Huom. lause samalla sivulla kuin Selki, Herrakunta ja Irjala.

"Kaupunkiseutujen mahdollisille laajenemisalueille ei ole tarkoituksenmukaista mitoittaa uutta asutusta, joka voi aiheuttaa MRL 137 §:n mukaista haitallista yhdyskuntakehitystä tai aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle."


s. 191 viittaukset MRL ja muihin lakeihin, mistä ne saa?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.45.28

Olisi hyvä, jos kaavoitusta koskevat lait olisivat luettelonomaisesti jossain nähtävillä kätevästi.
VISY dokumentissa viitataan useassa kohtaa MRL jne. lakeihin ja ei haittaisi, jos itse lakiin voisi dokumentista linkkiä klikkaamalla päästä käsiksi.


s.13 osallistamissuunnitelma jatkossa otakantaa.fi palvelua käyttäen?

Käyttäjän profiilikuva - paavo_muranen

@paavo_muranen
7. joulukuuta 2018 kello 21.50.41

Voisiko joku potkaista vauhtia Vihdin asianhallintajärjestelmään, että se vastaisi Suomi.fi palvelussa hieman nopeammin.
Alla oleva kirjelmä esittää idean miten tämänkin VISYn osallistaminen kannattaisi viedä kunnan toimesta tähän käyttämäämme otakantaa.fi palveluun. Mikäli olette kiinnostuneita, niin saatte tähänkin hankkeeseen administratorit, jolloin voitte itse ottaa täältä kätevästi koosteet kommenteista.

Vihdin kunta, Asianhallintajärjestelmä
04.02.2018 12.31

Terve Kokeilen toimiiko Suomi.fi asiointiposti vihtiläisen viranomaisen kanssa ja samalla kertoakseni, että Vihti on edukseen Suomen kuntien joukossa omalla huikealla otakantaa.fi hankkeidensa määrällä. Määrä ei tietenkään kerro mitään laadusta ja siitä johtavatko hankkeet avoimen demokratian merkeissä mihinkään. Mutta tässä suhteessa sähköisessä asioinnissa kuntamme on nk. kuninkaantekijän asemassa. Perustamalla muutaman organisaatio/viranomaistunnuksen ja osallistumalla hankkeisiin sähköisesti, saa kunta erittäin positiivista näkyvyyttä ja ottaa ensiaskeleet osallistamissuunnitelmiensa sähköisessä rinnakkaistuksessa nykyisten rinnalle. Resursointikysymys tämä ei varmasti ole, koska otakantaa-hankkeiden avulla saa kevyesti laadukkaat yhteenvedot kannoista. Vihtiläiset järjestöt, yritykset jne. voi myös kannustaa perustamaan järjestötunnuksensa ja osallistumaan avoimesti hankkeisiin. Onnistumista parantaa se, että kuntalaiset ovat ottautuneet alustalähtien aihepiirin kuuluvien asioiden yhdessä ratkaisemiseen ja tarkkanäköiselläkin valmistelulla säästää toteutuksessa pitkän pennin. Myös byrokratiassa soutamiseen ja huopaamiseen menee vähemmän aikaa ja kustannussäästöillä voidaan parantaa entuudestaan digitaalista asiointia. Vihdissä on myös paljon nk. ruuhkavuosiaan eläviä, joilla ei ole Nummelalaisen eläkeläisen aikatauluun sopiviin kunnan järjestämiin lyhyellä varoitusajalla tuleviin tapaamisiin mitään mahdollisuutta osallistua. Järjestämällä yhdenvertainen ja rinnakkainen digitaalinen kanava vanhojen virallisten rinnalle, Vihti tasavertaistasi osallistamissuunnitelmiaan. Avoimuutta ei voi korostaa turhaan, liian usein lautakunnissa hyvän päätöksentekojärjestyksen mukaan on keskusteltu moniulotteisestikin viranomaisvalmistelluista asioista, mutta mitään näistä keskusteluista ei äänestystulosten ja eriävien mielipiteiden lisäksi jää jäljelle. Tämä heikentää luottamusta päättäjien kykyyn tehdä faktapohjaisia päätöksiä ja saattaa synnyttää myös tarvetta keksiä pyörää uudelleen tai kyvyttömyyttä avata virheellisiä päätöksiä, kun tuloksellisuustarkastelu tms. kielii perusteluiden tänä päivänä ontuvan. Olen valmis edistämään näitä avoimen demokratian työvälineiden käyttöönottoa kunnassamme ja näkisin nyt Vihdin kunnalla olisi oikein hyvä aika kansalaispostienkin muuttuessa vain vaivihkaa hypätä pilotoimaan näitä palveluja. Pientä rohkeutta tulla ulos tämä kyllä vaatii ja onkin varmaan syytä käydä sisäinen keskustelu, miten virkamiehet voivat esiintyä julkisesti nk. kommunikaatiopolitiikat. Tämä on siitä syystä tärkeää, että nyt kunnan osallistamiseen käytetyt some ratkaisut eivät mielestäni ole ratkaisuorientoituneita, suomalaisia, kaikkien kuntalaisten käytettävissä olevia eivätkä ne pitkässä juoksussa ole myöskään kovin luotettavia demokratiamme parantamiseksi.

yst. terv. Paavo Muranen


Yleinen kommentti Vihdin kunnan strategisen yleiskaavaan luonnokseen (VISY selostus 24.10.2018

Profiilikuvan paikka

Asko Autelo
7. joulukuuta 2018 kello 21.50.47

Yleinen kommentti Vihdin kunnan strategisen yleiskaavaan luonnokseen (VISY selostus 24.10.2018
KOmmentti: Strategisessa yleiskaavassa tulisi huomioida koko kunnan kehitys, eikä käyttää resursseja siihen, että kyliin rakentamista yritetään vähentää (joka on ollut viime vuosina muutenkin kohtalaisten vähäistä). Tämän sijasta on tärkeämpää käyttää kunnan resursseja järkevästi ja panostaa kunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin, kuten ESA-radan alueeseen – nämä edellämainituttavoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia.

Ystävällisin terveisin,

Asko Autelo