Siirry sisältöön

Palvelulupaus

Kysymysmerkki 10
Kysely | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Kysely on päättynyt

Suunnitelmaan on kuvattu nyt Keski-Suomen palvelulupaus - mutta mille se vaikuttaa?

Perustiedot

Päättynyt: 15.3.2019

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Minkä seuraavista näet tärkeimpänä toimintaa ohjaavana periaatteena tulevan maakunnan toiminnassa?
Vastaukset
 • Maakunta on kiinnostunut asukkaistaan ja arvostaa jokaista asukasta yksilönä ja omien yhteisöjensä jäsenenä 2 / 10
 • Maakunta edistää asukkaidensa yhtäläisten oikeuksien toteutumista mm. iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisestä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta 5 / 10
 • Maakunta tukee erityisesti heikommassa asemassa olevien asukkaidensa mahdollisuuksia osallisuuteen 3 / 10
 • Maakunnan toiminnoissa ja palveluissa puhutaan ymmärrettävällä selkokielellä 2 / 10
 • Maakunta mahdollistaa asioinnin kullekin asukkaalleen sopivia kanavia käyttäen 0 / 10
 • Maakunta tukee asukkaitaan hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien ylläpitämisessä 4 / 10
 • Maakunta tukee asukkaitaan heidän omaa elämäänsä koskevissa valinnoissa ja unelmiensa toteuttamisessa 1 / 10
 • Maakunta järjestää asukkaille palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti 5 / 10
 • Maakunnan järjestämistä palveluista muodostuu sujuvia kokonaisuuksia 5 / 10
 • Maakunnan toiminta ja palveluiden järjestäminen perustuvat monipuoliseen ja erityisesti alueellisen kehittämis- ja tutkimustiedon käyttöön ja jatkuvaan kehittämiseen 3 / 10
Kerro vapaasti, mitä maakunnan pitäisi palvelulupauksessaan vielä huomioida?
Vastaukset
 • Maakunnassa palvelutilanteissa käyttäydytään kunnioittavasti.

 • Palvelulupauksen tulee olla realistinen, ei ylilupausta.

 • Lupauksille pitäisi olla myös takuu

 • Miten maakunta pystyy lupamaan palvelut syrjäseuduille tai pääsyn sujuvasti palveluihin ja oikea aikaisesti.

 • Itsenäisen toimintakyvyn/ itsemäräämisoikeuden korostaminen tukemassa ikääntyneiden omanarvontuntoa ja selviämistä arjessa.