Siirry sisältöön

Tarkennukset palveluiden sisältöihin

Kysymysmerkki 5
Kysely 3 viikkoa, 1 päivä jäljellä | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)

Suunnitelmassa kuvataan alustavasti keskisuomalaisten asukkaiden palveluiden järjestämistä tulevassa maakunnassa. Kerro vapaasti huomiosi suunnitelmasta.

Perustiedot

Avoin: 31.1.2019 - 15.3.2019

Päättymispäivä: 15.3.2019

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Suunnitelmassa kuvataan alustavasti keskisuomalaisten asukkaiden palveluiden järjestämistä tulevassa maakunnassa. Kerro vapaasti huomiosi suunnitelmasta.
Vastaukset
 • Hei,
  keväällä 2018 otimme kantaa järjestämissuunnitelman toisessa versiossa perheasioiden sovittelupalveluiden järjestämiseen (s.81). Haluamme edelleen muistuttaa Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen tarjoamasta perheasioiden sovittelupalvelusta, koska siitä ei ollut mainintaa Keski-Suomen järjestämissuunnitelman kolmannessa versiossa kappaleessa 30.1. Kasvatus- ja perheneuvonta. s. 107
  Uudessa järjestämissuunnitelmassa sanotaan, että perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun tarvitaan tukea vanhemmuuteen, apua perheen ristiriitoihin tai parisuhteen ongelmiin, harkitaan avo-/avioeroa, tarvitaan apua eron jälkeisiin vaikeuksiin. Järjestämissuunnitelmassa jatketaan: Työmuotoihin kuuluvat myös perhe-, pari-, yksilö- ja vuorovaikutusterapiat sekä eroon liittyvissä asioissa perheasiain sovittelu. Perhekohtaisen työn lisäksi osa hoitotyöstä toteutetaan ryhmämuotoisesti. Tätä kaikkea toteutetaan myös perheasiain neuvottelukeskuksen työssä. Olemme kuitenkin halunneet säilyttää tekemämme hoitotyön seurakuntien ylläpitämänä työnä, erityisesti kirkon tiukan vaitiolon vuoksi. Sen sijaan olemme jo v. 2015 tehneet Jyväskylän kaupungin ja useimpien Keski-Suomen kuntien kanssa sopimuksen perheasioiden sovittelupalveluista. Näin, koska sovittelutyön järjestäminen on lakisääteisesti ollut kuntien vastuulla ja perheasioiden sovittelua koskeva tiukka salassapitovelvollisuus on kirkon työssä vallitsevan linjan mukaista. Tällä hetkellä sopimusseurakuntamme, 19 Keski-Suomen seurakuntaa, kustantavat ennen eropäätöstä tapahtuvat neuvottelut, riippumatta siitä, ovatko asiakkaat ev.lut. kirkon jäseniä tai edustavatko he jotain muuta uskontokuntaa. Asiakkaat (yli 1000 henkilöä vuosittain) hakeutuvat sekä perheneuvontaan että perheasioiden sovitteluun oma-aloitteisesti, sovitteluun usein kuitenkin esim. lastenvalvojan ohjaamana. Perheasiain neuvottelukeskus palvelee Jyväskylän vastaanoton lisäksi myös Hankasalmen, Jämsän, Keuruun, Saarijärven, Äänekosken ja Viitasaaren sivuvastaanotoilla, sekä tarvittaessa HyPen tiloissa Laukaassa. Myös Keuruun sivuvastaanottomme on siirtynyt Keuruun perhekeskuksen tiloihin. Periaatteenamme on ollut palvella koko maakunnan asukkaita. Tällä hetkellä seurakunnat maksavat perheneuvontapalvelumme ja kunnat sovittelupalvelut. Toivomme, että tämä järjestely jatkuisi tulevaisuudessakin.
  terveisin Sirpa Salo
  johtaja
  Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus
  Vapaudenkatu 38, 2.krs, Käyntiosoite Kilpisenkatu 4
  p. 040 1825770, 044 7747052 (ajanvaraus)

 • Suunnitelmassa (s.125, 30.13 Kehitysvammaisten kuntoutusosastohoito) todetaan, että Keski-Suomessa ei järjestetä kehitysvammaisille laitoshoitoa. Kuntoutusosastohoito on kuitenkin eri asia kuin asuminen. Myös kehitysvammaiset voivat tarvita kuntoutusosastohoitoa esim. neurologinen kuntoutus, foniatrinen, fyysinen, mt jne.
  Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen linjataan koskevaksi vain arkipäiviä (s.155, 39.3) ja rajaaminen on muutoinkin tehty liian tiukaksi. Maakunnan alueella ei ole käytettävissä esteetöntä joukkoliikennettä, jota asiakkaat voisivat käyttää. Keskeistä on huolehtia, että maakunnan reuna-alueilla säilyy liikkumisen mahdollisuus myös heillä, jotka tarvitsevat esteettömiä liikkumismahdollisuuksia.
  Kultturi- ja liikuntapalveluiden esteettömästä saatavuudesta tulee pitää huolta ja se pitää mainita suunnitelmassa myös näiden asioiden yhteydessä.

  Viitasaaren vammaisneuvosto

 • Hei,
  Suun terveydenhuollon osalta me Keski-Suomen vastaavat hammaslääkärit ja ylihoitajat olemme yhdessä katsoneet seuraavat kommentit:
  Maakunnan järjestämissuunnitelman kommentointi
  (Numerointi suunnitelman numeroinnin mukaisesti)

  3. Suunhoidossa tarpeelliset hammasproteettiset sekä erityisosaamista vaativat hoidot tuote-taan asiakasseteleillä.

  4. Mistä saadaan resurssi (henkilöt/tietojärjestelmät) integraation varmistamiseksi?

  5. Tavanomaisimmat vastaanottoluonteiset palvelut ovat saatavilla kuntakeskuksissa ja päi-vittäistavaroiden asiointialueilla niin, että ne ovat 92 prosentilla kansalaisista saavutettavissa tyypillisin asioinnissa käytettävien liikennevälinein enimmillään noin puolen tunnin matkan päässä kotoa.

  10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  Maakunnalle velvoite yhteistyöhön sivistystoimen kanssa: sovitaan koulu- ja opiskelutervey-denhuollon säädösten mukaisesta toiminnasta. Kouluympäristö terveelliseksi ja turvalliseksi: karkittomat päiväkodit/koulut, opettajat eivät palkitse sokerisella syötävällä

  17.9.
  Perhekeskusverkostoon kuuluvia toimijoita ovat mm. suun terveydenhuolto, neuvola, varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö, kasvatus- ja perheneuvonta, terapiapalvelut sekä seurakuntien ja järjestöjen toimijat.

  Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Asiakkaille järjestetään määräaikaisia ja laajoja terveystarkastuksia terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla (vähintään 11 kertaa, joista kaksi on lääkärintarkastuksia). Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan myös puolison ja koko perheen hyvinvointia. Ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille tarjotaan maksuton suun terveystarkastus. Neuvolasta ohjataan äitiyspoliklinikalle alkuraskauden ultraäänitutkimukseen ja rakenneultraäänitutkimukseen ja näiden lisäksi sikiöseulontatutkimuksiin. Yksi perhevalmennus sisältää neljä erillistä kertaa.

  Lastenneuvolassa järjestetään vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Lisäksi tehdään asetuksenmukaiset suun terveystarkastukset sekä yksilölliseen tarpeeseen perustuvat tarkastukset.

  17.12.

  17.12.1.
  Ennaltaehkäisevä toiminta ja palvelut järjestetään niin, että ne kannustavat ikääntyviä osallistumaan aktiivisesti normaaliin arkeen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista, toimintakyvystä, terveydestä ja ravitsemuksesta.

  Ikäneuvolapalveluihin sisältyy matalankynnyksen vastaanottopalveluja, elämäntapaohjausta ja terveystarkastukset sekä suun terveystarkastus 65-vuotiaiden ikäryhmälle.

  17.13. Suun terveydenhuollon palvelut
  Hieno kirjaus ensimmäisessä kappaleessa!
  Suun terveys huomioidaan kaikkien sote-palveluiden yhteydessä ja se varmistetaan tietojärjestelmän avulla.

  Palvelukuvaus
  Suun terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan moniammatillista suun terveyden edistämistä ja seurantaa yksilö-, yhteisö-, ympäristö- ja väestötasolla. Lisäksi palvelut sisältävät suun alueen tutkimukset, hoidon suunnittelun, hoidon ja seurannan sekä niihin liittyvät lausunnot ja todistukset. Palvelut sisältävät hammaslääkärin, suuhygienistin, hammashoitajan sekä hammasteknikon vastaanottopalvelut.

  Palvelut ja palveluiden saatavuus ja saavutettavuus
  Lasten ja nuorten suun terveydenhuollon palvelut tarjotaan neuvoloiden/perhekeskusten, koulujen ja oppilaitosten toimitiloissa tai suun hoidon yksiköissä lähellä lasten ja nuorten muita normaaleja arkiympäristöjä niin, että palvelut ovat saatavilla valtaosalla enintään noin puolen tunnin matkan päässä kotoa. Oikomishoidon palveluja tarjotaan niin ikään koulujen ja oppilaitosten toimitiloissa tai niiden läheisissä suun hoidon yksiköissä, ellei hoidon luonne edellytä erityisvälineistöä ja osaamista, joka järjestetään oikomishoitoon keskittyneissä toimipisteissä.

  Asiakasmaksut:
  Alle 18-vuotiaille ja sotiemme veteraaneille sekä rintamatunnuksen omaaville palvelu on maksutonta

  Alle 1718-vuotiaiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piirissä olevien koululaisten ja opiskelijoiden suun terveydenhuollon palveluiden

  17.19.
  Suun terveydenhuollon särkypäivystys järjestetään sairaala Novan yhteydessä Jyväskylässä maanantaista perjantaihin klo 18-21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21 ja muuna aikana yliopistollisen sairaalan yhteydessä Kuopion.

  Eija Peltonen
  Ylihammaslääkäri
  Keski-Suomen seututerveyskeskus

 • Kotihoidon alkaessa käytetty kotikuntoutus ikäihmisille kuvauksessa maininta, että lääkärin tulee aina olla mukana kotikuntoutuksen suunnitelmaa tehtäessä. Tämä on kyllä mahdoton toteuttaa. Tässä selkeää ylilupausta ja myös vastuu palvelutarpeen arvioinnista ja kotihoidon aloittamisessa on tämän kanssa ristiriitainen. Onko kaikki kuntoutusosiossa olevat palvelut oikeassa paikassa, esim. lääkinnällinen kuntoutus ja vammaispalveluna myönnettävät apuvälineet/laitteet jne?

 • Muutamia huomioita:
  Palvelutarpeen arviointi 1 vrk:ssa: miten turvataan henkilöstöresurssi palveluohjaukseen, onko realistinen? Aukioloajat, miten koordinoidaan? Pitkäaikaishoitoon ja palveluasumiseen valittavien asiakkaiden kyky hoitaa omia asioitaan rajallinen, miten voi valita palvelutuottajansa, toteutuuko asiakasohjaajan rooli tässä?
  Onko maakunnalla oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen, että päivittäistavaroita on saatavilla puolen tunnin matkan päässä asumisesta ( jos ei ole autoa, miten onnistuu.....).
  Järjestämissuunnitelman lauserakenteet ovat vaikeasti tulkittavissa, mitä asialla tarkoitetaan...
  "Kuntoutusosastohoito järjestetään lyhytaikaisena"….mitkä kriteerit, millaiset palveluketjut, hyvin lääketieteellisesti kirjoitettu - tulisi pohtia laajemmin palvelu- ja hoitoketju. Geriatrisen kuntoutuksen ajatellaan tapahtuvan vain erityistasolla - mahdoton ajatus, koska jo nyt tehdään kuitenkin muissakin yksiköissä. Tarve on suuri, koska ikäluokat kasvavat.

  Miten ikääntyneiden mt- ja päihdepalvelut turvataan maakunnassa? Muutoinkin suppea osio. Miten järjestetään psykogeriatrinen hoito ja kuntoutus, onko keskitetty yksikkö maakunnallisena?
  Kansalaisjärjestöjen kanssa huomioitu yhteistyö positiivista.
  Mikä on TIKKE-keskus, kansalainen ei välttämättä sitä tiedä, jossei ole sisällä asiassa, kannattaa avata suunnitelmaan.
  Kansalaisten osallisuus: kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen kannattaa nostaa vielä enemmän esille.
  Korvaako uusi perustettava maakunnan vanhusneuvosto nykyiset toimivat neuvostot?

  Miten lääkäripalvelut tullaan järjestämään esim palveluasumisessa? Onko lukuisa määrä lääkäreitä samassa yksikössä, jolloin hoitolinjaukset voivat olla erilaisia, on myös kustannuskysymys.
  Ravitsemuksen seurantaryhmä on hyvä asia.
  Järjestämissuunnitelman demokraattisempi käsittely on toivottavaa, ennen kuin se on julkaistu, koska esim tässä suunnitelmassa on useita enemmän kysymyksiä herättävää kuin vastauksia antavaa.
  T. JKL kaupungin vanhuspalveluiden johtoryhmä