PALAUTE TEKIJÄNOIKEUSKIRJEITÄ KOSKEVISTA HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

Puhekupla 47
13.12.2018 | Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute Tekijänoikeuskirjetyöryhmän mietintöön sisältyvistä suosituksista: Hyvät käytännöt yksityishenkilöihin kohdistuvassa kirjevalvonnassa (2018:2) Tekijänoikeuskirjetyöryhmä luovutti mietintönsä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 25.1.2018. Työryhmä suositti hyviä käytäntöjä, joilla tekijänoikeuden valvontakirjeitä ja -menettelyjä selkeytetään. Suosituksia on 15, ja niissä korostetaan mm. kirjevalvonnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Määräaika 14.1.2019


Tekijänoikeuskirjetyöryhmä luovutti mietintönsä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 25.1.2018. Työryhmä suositti hyviä käytäntöjä, joilla tekijänoikeuden valvontakirjeitä ja -menettelyjä selkeytetään. Suosituksia on 15, ja niissä korostetaan mm. kirjevalvonnan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. https://minedu.fi/kirjevalvonnan-suositukset

Vastaanottaessaan mietinnön ministeri Terho totesi, että työryhmän työ on ensiaskel sen arvioimisessa, voidaanko alan hyvillä käytännöillä parantaa epäkohtia. Samassa yhteydessä sovittiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää hyvien käytäntöjen vaikutuksia ja antaa niistä selvityksen tammikuun 2019 lopulla.

Työryhmä selvitti erityisesti tekijänoikeuslain 60a §:n mukaisen tiedonsaantimenettelyn käytäntöjä, lainsäädäntöä ja valvonnan laajuutta. Pääpaino oli menettelyjen selvittämisessä ja hyvien käytäntöjen luomisessa kirjevalvontaan. Kirjeiden saajia työryhmässä edustanutta Effi ry:tä lukuun ottamatta työryhmän jäsenet katsoivat ennenaikaiseksi arvioida tarvetta muuttaa lainsäädäntöä, sillä oikeuskäytäntö mm. merkittävyyskynnyksen tulkinnasta tulee muotoutumaan markkinaoikeuden ratkaisujen pohjalta. Kirjemenettelyä koskevaa luotettavaa tietoa lisättiin viestimällä hyvistä käytännöistä infograafilla.https://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta

Kirjeitä vastaanottaneille ja muille asiasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta hyvistä käytännöistä ja niiden vaikutuksista Ota kantaa –palvelun kautta. Asiasta tiedotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla ja myös sosiaalisen median kanavissa.

Palaute pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 14.1.2019 sähköpostilla anna.vuopala@minedu.fi tai antamaan Ota kantaa -palvelussa.


Perustiedot

Julkaistu: 13.12.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #tietoyhteiskunta ja viestintä
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna