OTA KANTAA LIITO-ORAVAN SUOJELUTARPEISIIN JA -KEINOIHIN

Kysymysmerkki 34
Kysely 3 viikkoa, 1 päivä jäljellä

Kyselyllä kerätään kommentteja ja ideoita liito-oravan suojelua tukevista toimista Suomessa. Lajia esiintyy EU:n alueella vain Suomessa ja Virossa. Seurantatietojen mukaan Suomen liito-oravakanta on pienentynyt lähes neljänneksellä viime vuosikymmeninä. Se on tiukasti suojeltu laji EU:n luontodirektiivin ja kansallisen luonnonsuojelulain perusteella. Liito-orava on rauhoitettu laji, ja myös sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

Liito-oravaan, maankäyttöön ja metsienhoitoon liittyvien tarpeiden yhteensovittaminen on keskeinen haaste. Tarvitaan keinoja, joiden avulla erilaiset näkökulmat voidaan huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa entistä paremmin.

Tämä kysely kartoittaa liito-oravan suojeluun ja sen elinympäristöjen turvaamiseen liittyviä mielipiteitä vuonna 2023. Taustalla on samasisältöinen kysely vuodelta 2019. Kyselyt toteuttaa Luonnonvarakeskus (Luke) osana meneillään olevaa Metsähallituksen koordinoimaa Liito-orava LIFE-projektia LIFE17-NAT/FI/000469. Kysely on avoinna 31.12.2023 asti. Kiitokset kaikille kyselyyn osallistuville!

Kyselystä lisätietoa antaa Luken erikoistutkija Jani Pellikka (etunimi.sukunimi@luke.fi tai puh. 040-6734607). Projektistä löytyy lisätietoa täältä.

Perustiedot

Avoin: 25.10.2023 - 31.12.2023

Päättymispäivä: 31.12.2023

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

SUOJELUTARVE
Liito-oravakanta on Suomessa seurantatietojen mukaan pienentynyt miltei neljänneksen viime vuosikymmenten aikana. Yksilöitä on todennäköisesti silti kymmeniä tuhansia. Seurantatutkimuksia jatketaan edelleen.
AVAINTOIMIJAT
Seuraavat toimijat liittyvät vähintäänkin epäsuorasti liito-oravakysymykseen.
ASUKKAIDEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
KIITOKSET VASTAUKSISTASI!
Paljonko on 8 × 8?
Tämä kenttä vaaditaan.