Kommentoi Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun kaksisuuntaisen aineistorajapinnan toteutussuunnitelmaa

Puhekupla 6
27.12.2018 | Maanmittauslaitos
Paikkatietoalustan tiedontuottajille -kuvitus

Paikkatietoalustan Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun tiedonsiirtoa varten kehitetään REST-rajapinta, jossa tiedot liikkuvat GeoJSON-muodossa. Rajapinta mahdollistaa tiedontuottajien, kuten kuntien, maakuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden paikkatietoaineistojen ylläpitojärjestelmien integroimisen Paikkatietoalustaan. Kerro mielipiteesi rajapintatoteutuksen toimintalogiikasta ja tiedonsiirtotavasta sekä siirrettävästä tiedosta.


Paikkatietoalustan Kansallinen maastotietokanta (KMTK)-osahanke luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon. KMTK kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat mm. rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeittotiedot. Lisäksi Paikkatietoalusta osahankkeissa kehitetään osoitteisiin, maankäyttöpäätöksiin ja maakuntakaavoihin liittyviä palveluita.

Nykytilan haasteet

Nykytilassa julkishallinnon tuottamat paikkatiedot ovat siiloutuneina eri toimijoiden omissa järjestelmissä. Paikkatietoja tuotetaan ja kuvataan eri tavoin, jolloin eri toimijoiden tuottamia paikkatietoja ei voida suoraan käyttää yhdessä. Samaa tietoa kerätään useaan paikkaan. Esimerkkinä tästä toimii esimerkiksi rakennustietojen ylläpito. Kunnat ylläpitävät rakennus- ja huoneistorekisterissä rakennusten tietoja, osa kunnista myös rakennusten geometriatietoa. Samaan aikaan Maanmittauslaitos ylläpitää rakennustietoja maastotietokannan (MTK) tarpeisiin. Vaikka MTK:n tuotannossa hyödynnetään aineistonvaihtosopimusten kautta kuntien tuottamaa aineistoa, ei päällekkäiseltä työltä pystytä välttymään. Lisäksi paikkatietoaineistojen laatu on hyvin vaihtelevaa.

Tavoitetila

Jatkossa tavoitteena on, että paikkatietovarantoja ylläpidetään tehokkaasti, poistetaan päällekkäinen työ ja yhtenäistetään aineistot yhteensopiviksi. Olennainen osa päällekkäisen työn vähentämisessä on yhteinen Kansallinen maastotietokanta. KMTK:n paikkatietovaranto kokoaa yhteensopivia, laatutarkastattuja paikkatietoaineistoja aineistojen ylläpitäjiltä.

Paikkatietoaineistojen ylläpitäjät vastaavat aineistojen ajantasaisuudesta ja laadusta sopimuspohjaisesti oman ylläpitoalueensa sisäpuolella. Ylläpitoalue voi olla esim. kunnanraja, maakunnanraja tai asemakaava-alueen raja. Aineistokohtaisen ylläpitoalueen sisällä ei Maanmittauslaitos, eikä kukaan muukaan julkinen toimija suorita paikkatietoaineiston ylläpitotoimia, vaan kunta vastaa ylläpitoalueen sisällä tehtävistä toimenpiteistä. MML huolehtii ylläpitoalueen ulkopuolella aineistojen ylläpidosta.

Aineistojen hajautetusta ylläpidosta

Jotta paikkatietojen hajautettu ylläpito toimisi, tiedot on pystyttävä keräämään yhteiseen tietovarantoon, jossa tieto on yhteensopivaa. Yksi työväline siihen on Laatuvahti, palvelu, jolla paikkatietojen laatu voidaan tarkistaa ja palvelun palauttaman laaturaportin avulla aineistotoimittaja voi käynnistää aineistojen laadun parantamiseen liittyvän työn. Tallennuspalvelun avulla tiedot tallentuvat Kansalliseen maastotietokantaan. Aineistoa voi tuoda tällä hetkellä KMTK:aan WFS-rajapinnan kautta tai tiedostona. Kolmantena tiedonsiirtotapana toteutetaan kaksisuuntainen rajapinta, joka mahdollistaa aineistojen siirron esimerkiksi kunnan paikkatietojen ylläpitojärjestelmästä.

Ensimmäisessä vaiheessa rajapinnan kautta voi tuoda 2.5D sekä 3D-rakennuksia, myöhemmin myös muita aineistoja. Aineiston tulee olla KMTK-yhteensopiva. Tutustu KMTK-käsitemalliin tästä.

Anna palautetta 18.1 mennessä

Jotta rajapinta palvelee tiedontuottajia mahdollisimman hyvin, toivomme palautetta ja kommentteja rajapintaratkaisuun liittyvästä suunnitelmasta. Tutustu suunnitelmiin ja ota kantaa. Otamme kommentit ja palautteen huomioon ennen rajapintaratkaisun kehittämistä. Kommentointi päättyy 18.1.2019.

Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai ohjeiden kommentoinnista, ole yhteydessä KMTK-palveluiden käyttöönottoprojektin projektipäällikköön Jussi Immoseen, Jussi.Immonen(a)maanmittauslaitos.fi tai toteutuksesta vastaavaan KMTK-Tiedonkoontipalvelut projektin projektipäällikköön Eero Hietaseen, eero.hietanen@maanmittauslaitos.fi.

Rajanpinnan kuvaukset ja esimerkkidatat (JSON-, GML- JA YAML-tiedostot) on saatavilla sähköpostitse projektin vetäjiltä ja info@paikkatietoalusta.fi tai zip-tiedostona ladattavissa tästä


Perustiedot

Julkaistu: 27.12.2018

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #tietoyhteiskunta ja viestintä
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna