Siirry sisältöön

Kommentoi Kansallisen maastotietokannan Hydrografia-teeman käsitemallia

Puhekupla 2
9.1.2019 | Maanmittauslaitos
KMTK hydroteeman kuvitus

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) Hydrografia-teeman käsitemalli määrittelee mallinnettavat vesistökohteet kuten järvet, virtavedet, merialueet, kosket ja vesien virtausreittejä esittävän uomaverkoston. Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida käsitemallia. Onko kohdeluokissa joku tarpeeton vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja ja valintakriteereitä.


KMTK-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli kansallisen maastotietokannan. Kansallinen maastotietokanta kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot. KMTK-ohjelmassa siirrytään yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan. KMTK:ssa luodaan yhdessä pelisäännöt ja keinot paikkatietojen digitalisaation läpiviemiseksi.

Kansallisen maastotietokannan Hydrografia-teeman käsitemallin ensimmäinen versio on valmiina. Löydät sen tämän hankeilmoituksen liitteenä sekä Paikkatietoalusta.fi:stä. Käsitemallissa määritelläänvesistöä mallintavat kohdeluokat, sisältäen valintakriteeritja ominaisuustietojen sekä geometrioiden määritelmät. Lisäksi käsitemallissa on määritelty kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot sekä kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvät säännöt.

Käsitemallityön taustalla on tavoite saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Prosessiosuudessa suunnitellaan aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi. Käsitemallit on suunnattu työvälineiksi KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille kunnissa ja yrityksissä. Voit tutustua käsitemallityön tuloksiin tarkemmin täältä.

Onko kohdeluokissa mielestäsi tarpeettomia luokkia vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja ja valintakriteereitä.

Kommentointi päättyy 15.2.2019. Saatuja kommentteja käsitellään tämän jälkeen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Käsitemallin ensimmäinen virallinen versio julkaistaan kevään 2019 aikana. Jos sinulla on kysyttävää ohjeista tai ohjeiden kommentoinnista, ole yhteydessä KMTK-ohjelman hydrografia-teemasta vastaavaan asiantuntijaan Eero Hietaseen, eero.hietanen(a)maanmittauslaitos.fi.


Perustiedot

Julkaistu: 9.1.2019

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna