Siirry sisältöön

Millä foorumeilla mieluiten osallistut ja otat kantaa?

Puhekupla 7
Keskustelu | Mäntyharjun kunta
Keskustelu on päättynyt

Millä foorumeilla mieluiten osallistut ja otat kantaa: onko se Facebookissa, Instagramissa, kunnan verkkosivuilla vai jollakin muulla alustalla? Tarvitaanko mielestäsi uusia osallistumiskanavia, kuten vapaampi kunnan ylläpitämä keskustelupalsta Facebookiin, vai kaipaatko talkoomeininkiä, asukastilaisuuksia tai ideapajoja kahvikupin äärellä? Entä käyttäisitkö Mäntyharju -mobiilisovellusta, jossa voisi vastata kyselyihin, ottaa kantaa ja saada ajankohtaista tietoa kunnan asioista? 

Osallistu keskusteluun ja auta meitä edistämään osallisuutta kunnassa!

Perustiedot

Päättynyt: 31.1.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kuntalaiset osallistumaan

Profiilikuvan paikka

Markku Sohlman
21. tammikuuta 2019 kello 13.17.02

Mikäli halutaan avointa luottamuksellista keskustelua kuntalaisten, luottamushenkiölöiden ja virkamiesten välille on hyvä huomioida, että siihen osallistuvat mahdollisimman monet eri sektoreilta.
Vaikutukset jäävät melko vähäisiksi mikäli muutama kuntalainen Facebookissa elämöi siitä voiko hiihtoladun reunassa kävellä tai kissat pissaavat pihoilla.

Alustan / kanavan pitäisi olla sellainen, jossa mahdollsimman monet voivat osallistua keskusteluun. Tärkeintä kuitenkin on, että keskustelun avauksia tulisi myös kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden taholta. Tällä hetkellä kunnalliseen päätöksentekoon osallistuvat eivät juuri mielipiteitään kerro ja mahdolliset kehitysideat ja uudet avaukset pyritään viemään päätöksentekosysteemin lävitse usein niin, että kukaan ei edes huomaa. Esimerkkejä en ala kirjoittamaan, koska niitä on aivan liikaa ja palstatila loppuu.

Avoimuudesta puhuttaessa tulisi kuntalain 29§ osata virkamiesten ja luottamushenkilöiden kohdalla sisäistää lain hengen mukaisesti. Kun tämä lähtötilanne on ymmärretty, niin kanava voisi olla mikä tahansa. Itse suosittelisin Facebookin käyttämistä, koska se tavoittaa tänä päivänä hyvin laajasti kuntalaisia.
Keskustelu kuitenkin edellyttää, että siellä myös keskustellaan. Jokaisen johtavan virkamiehen ja kunnanhallituksen jäsenen tulisi ehdottomasti olla mukana keskusteluissa. Se pitäisi määrätä ja lisätä mielestäni kunnan hallintosääntöön. He voisivat avata oman erillisen "työprofiilin" henkilökohtaisen profiilinsa rinnalle, jolloin henkilökohtainen puoli pysyisi erillään. Mikäli tämä ei toteudu ja avoimuudesta mm. luottamushenkilöitä syyllistetään ja uhkaillaan jopa poliisilla niin homma ei toimi.

Tämä kuitenkin vaatii perusteellista tarkastelua avoimuuden osalta ja myös rekrytointitilanteissa tulisi entistä selkeämmin huomioida henkilöiden kyky avoimeen keskusteluun. Olen itse havainnut, että kriittisen mielipiteen esittämisen toiset kokevat jonkilaisena "vihapuheena". Muutamat ovat jopa suuttuneet lopettamalla avoimen keskustelun netin palstoilla toiset eivät ole kyenneet keskustelua edes aloittamaan. Häpeän pelon voittaminen on monella tässä se kompastuskivi ja mokien ottaminen kehityskeskustelujen avainasiaksi voitaisiin savuttaa paljon. Nyt ne halutaan pitää valitettavasti visusti piilossa, mikä kertoo myös jotain asioiden tilasta.

Kyseessä on mielestäni hyvä ja välttämätön hanke mikäli luottamusta kunnalliseen päätöksentekoon halutaan vahvistaa. Pyörää ei kuitenkaan kannata lähteä keksimään uudelleen, vaan käyttää niitä yhteydenpitokanavia ja keskustelualustoja, jotka on havaittu toimiviksi. Yksi tällainen on Facebook.

Keskustelun avaaminen siis ei vaadi rahaa, vaan selkeää ohjeistusta ja päätöksiä.


Profiilikuvan paikka

Timo
22. tammikuuta 2019 kello 14.52.10

Kuntalisia koekeviin tärkeimpiin valmisteluvaiheessa oleviin asioihin ei ole esitetty vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia Mäntyharjun elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Luottamushenkilöiden avaukset on suljettu salassa pidettäväksi luokiteltuina asioina. Vaihtoehtojen ja perustelujen esittäminen koetaan häiritseväksi.


Ideoitten jalostus

Profiilikuvan paikka

Demo
21. tammikuuta 2019 kello 14.05.29

Osallisuuten opetteleminen on hyvä asia!

Yksi yleinen kanava kuten Facbook ei toimi. Melkoinen haaste olisi moderaattorille + hallinnolle joka yrittäisi selvittää mielipidetulvaa kissan pissistä yrittäjyyteen heikoimpia unohtamatta.
Mäntyharjulla on lähes 100 yhdistystä joilla kaikilla on sama tavoite yhteisössä; hyvinnvoinnin edistäminen.
Näille yhdistyksille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä jota on puntaroitu yhteisesti. Julkisista kommenteista jokainen järjestö vastaa nimellään. Ehkä yksityisille ihmisillä voisi olla mahdollisuus kommentoida asiaa jos ei katso olevansa osa järjestäytynyttä yhteisöä.
Mielipiteille voisi antaa tykkäyspisteitä?

Parhaat kommentit palkitaan vuoden lopussa:)


Välineet ajantasalle ja avoimesti viestimään

Profiilikuvan paikka

Mari
21. tammikuuta 2019 kello 19.45.40

Päättäjien, vähintään avainpääättäjien, tulee hallita nykyaikaisen tegnologian käyttö ja viestiä säännöllisesti niillä alustoilla, joilla väki viihtyy. Kuntapäättäjänkin tulee ymmärtää sosiaalisen median arvo ajantasaisessa prime time-viestinnässä. Käyttäjäystävälliset ja luettavat kotisivut tulee luoda kuntalaista/asiakasta varten, ei päättäjänäkökulmasta, ja niiden tulee olla hakukoneoptimoidut sekä skaalautuamobiilisti. Pääviestit ja tavoitteet selviksi, kanavien valinta niiden mukaan. Viestintä on vuorovaikutusta.


Appi

Profiilikuvan paikka

Aktiivinen sivustakatsoja
22. tammikuuta 2019 kello 11.12.02

Tähän tarkoitukseen tehty Mäntyharju-app olisi paras. Sen käyttötarkoitus olisi selvä, ja keskustelu hyvin suunnattua.
Voi olla, että monelle uuden appin lataaminen on liikaa vaivaa, mutta minä pitäisin tätä parhaana ratkaisuna. Ehkä myös siksi, että Facebook-keskustelut ovat jo saaneet tietyn, negatiivisen leiman, ja appin avulla voisi lähteä ihan uusi ja fressi alku.
Tärkeintä ei kuitenkaan ole alusta, jolla keskustellaan vaan aito tavoite olla avoin. Kansalaisia ei pysty aktivoimaan osallisuuteen siten, että osa tärkeimmistä päätöksistä pyritään tekemään täysin salassa. Ja osin salataan asioita, joiden salaamista on hyvin vaikea ymmärtää, koska ne eivät ole painoluokaltaan sellaisia, että niiden salaamisessa on mitään järkeä. Tästä seuraa se, että asukkaat epäilevät päätökseteon avoimuutta kaikessa, osin turhaan. Avoimuus lähtee siitä, että kaiken päätöksenteon tulee olla avointa.


Osallistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa

Profiilikuvan paikka

Timo
22. tammikuuta 2019 kello 15.36.19

Viestintä on vuorovaikutteista. Tärkeimpien kuntalaisia koskevien asioiden valmistelussa vaihtoehtojen ja vaikutusten avoin esittäminen, tiedottaminen ja kuuleminen ennen päätösten tekoa vahvistavat demokratiaa ja nopeuttavat päätösten läpimenoa.

Osallistumiskanavat tulee rakentaa keskustelujen pohjalle. Kunnan sivuilla avaukseen, perusteltuun kysymykseen tai mielipiteeseen, voi vastata asiallisesti.

Vanhaa kasvokkain toteutettavaa kuntalaisten keskustelevaa kuulemista ei kannata väheksyä. Näihin tilaisuuksiin tarvitaan huolellinen valmistelu, selkeät vaihtoehdot ja todellinen vaikutusmahdollisuus. Kysytään ja vastataan, epäillään ja perustellaan. Esitetään ja kuunnellaan.