Siirry sisältöön

Kommentoi Kansallisen maastotietokannan tieliikenteen käsitemallia

Puhekupla 15
31.1.2019 | Maanmittauslaitos
Kommentoi Kansallisen maastotietokannan tieliikenteen käsitemallia

Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida KMTK:n tieliikenteen käsitemallin toimivuutta. Käsitemallissa määritellään tieliikennettä mallintavat keskilinjageometriakuvauksen määritelmät, valintakriteerit ja muodostamisohjeet. Lisäksi siinä määritellään kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot sekä kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvät säännöt. Käsitemallityön tavoitteena on saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineistojen hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä.


KMTK-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli kansallisen maastotietokannan. Kansallinen maastotietokanta kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot. KMTK-ohjelmassa siirrytään yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan. KMTK:ssa luodaan yhdessä pelisäännöt ja keinot paikkatietojen digitalisaation läpiviemiseksi.

Kansallisen maastotietokannan tieliikenne-teeman käsitemallin ensimmäinen versio on nyt valmis. Löydät sen tämän kommentointipyynnän liitteistä sekä osoitteesta paikkatietoalusta.fi

Käsitemallissa määritellään tieliikennettä mallintavat keskilinjageometriakuvauksen määritelmät, valintakriteerit ja muodostamisohjeet. Lisäksi käsitemallissa on määritelty kaikille kohteille yhteiset ominaisuustiedot sekä kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvät säännöt. 

Nyt sinulla on mahdollisuus kommentoida käsitemallia. Onko jokin kohdeluokista tarpeeton vai tarvittaisiinko jokin uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustietoja ja valintakriteereitä.

Huomaathan, että tieverkon yksityiskohtaisemman keskilinjageometrian muodostaminen kuntien asemakaava-alueilla on vielä selvityksen alla. Myös moottorikelkkaväylien ja retkeilyreittien muodostaminen tulee kommentoitavaksi myöhemmin.

Käsitemallityön taustalla on tavoite saada käyttöön yhteinen kohdemalli, joka helpottaa paikkatietoaineiston hajautettua ylläpitoa ja yhteiskäyttöä. Käsitemallit on suunnattu työvälineiksi KMTK-aineiston tuottajille, laadunvalvojille ja käyttäjille julkisen sektorin virastoissa, kunnissa ja yrityksissä.

Kommentointi päättyy 1.3.2019. Saatuja kommentteja käsitellään tämän jälkeen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Käsitemallin ensimmäinen virallinen versio julkaistaan kevään 2019 aikana.

Jos sinulla on kysyttävää käsitemallista tai sen kommentoimisesta, ole yhteydessä KMTK-ohjelman liikenne-teemasta vastaavaan asiantuntijaan Jari Andersiniin, jari.andersin(a)maanmittauslaitos.fi. 


Perustiedot

Julkaistu: 31.1.2019

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #liikenne
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna