Siirry sisältöön

Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025

Kysymysmerkki 5
11.2.2019 | Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisstrategia päivitetään. Tavoitteena on luoda yrityksille ja koulutusorganisaatioille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset menestykselliseen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan Kainuussa.

Pyydämme rakentavia ja perusteltuja kommenteja - mitä asioita strategian rakentamisessa pitäisi ottaa huomioon?

Ole ystävällinen ja kommentoi Kainuun kaivannaisstrategia -suunnitelmaa Otakantaa.fi -sivustolla 8.3.2019 klo 12 mennessä, kiitos.


Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma päivitetään Kainuun maakuntaohjelman Kestävästi kasvava kaivannaisala -linjausten tueksi. Tavoitteena on luoda sekä nykyisille ja uusille alan yrityksille että koulutusorganisaatioille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset kestävän kehityksen mukaiseen menestykselliseen kaivannaisalan toimintaan Kainuussa. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja hyvinvointia maakuntaamme.

Ilmaston muutos on globaali haaste ihmiskunnalle. Kaivosten tuottamilla metalleilla voidaan valmistaa uusiutuvan energian tuottamiseen, siirtämiseen ja varastoimiseen laitteita ja akkuja. Kainuulle tämä on suuri mahdollisuus, kun teemme asiat kunnolla ja vastuullisesti.

Visio 2025

Kaivannaisstrategian visio on ”Kainuussa toimii maailman ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävin kaivosklusteri vuonna 2025”.

Strategian rakentaminen

Strategian rakentaminen koostuu neljästä kulmakivestä:

 1. strategiaprosessi, jonka aikana kolmessa työpajassa yritysten, koulutusorganisaatioiden ja julkishallinnon edustajista koostuva asiantuntijaryhmä sopii tavoitteista ja toimenpiteistä vision saavuttamiseksi.
 2. haastattelut alan asiantuntijoiden, eri sidosryhmien edustajien ja kolmannen sektorin kuten ympäristöjärjestöjen kanssa
 3. raporteista ja artikkeleista
 4. kansalaismielipiteiden kerääminen otakantaa.fi-sivuston avulla

Strategiaprosessi on alkanut 15.12.2018 ja päättyy 16.4.2019.

Kaivannaisalan menestystekijät Kainuussa

Asiantuntijatyöryhmä on valinnut kaivannaisstrategian menestystekijöiksi

 1. Kainuun veto- ja pitovoimaisuus
 2. Kasvu – uudet liiketoimintamahdollisuudet
 3. Koulutus
 4. Kestävä kehitys/Tutkimus&kehitys&innovaatio
 5. Toimintaympäristön kehittäminen

Seuraavassa esittelemme menestystekijät tiivistetysti. Pyydämme Sinulta perusteltuja kommentteja, mitä asioita strategian rakentamisessa menestystekijöiden suhteen pitäisi ottaa huomioon. Odotamme kommenttejasi 8.3.2019 saakka. 


Perustiedot

Julkaistu: 11.2.2019

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #ympäristö ja luonto
 • #talous
Kunnat:
 • Hyrynsalmi
 • Kajaani
 • Kuhmo
 • Paltamo
 • Puolanka
 • Ristijärvi
 • Sotkamo
 • Suomussalmi

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna