Salon asuntopoliittisen ohjelman visio ja toimenpiteet – ohjelmaluonnos avoinna kommenteille

Puhekupla 11
11.3.2019 | Salon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Salon asuntopoliittisen ohjelman käsittely jatkuu kaupungin toimielimissä ja tulee päätöksentekoon kevään 2019 aikana. Kiitos kaikille osallistujille!

Salon kaupungin asuntopolitiikka toteuttaa kaupungin strategiaa erityisesti elinkeinopoliittisten ja asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden osalta. Kaupungin vetovoima syntyy kiinnostavien työpaikkojen ohella monipuolisesta, edullisesta ja laadultaan hyvästä asuntotarjonnasta. Alueen arvostusta kasvattaa lisäksi arjen sujuvuus, esteettömyys, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys.


Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2030 asti.

Salon kaupungin asuntopoliittisena visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen.

Tutustu ohjelmaluonnokseen, joka löytyy lisätiedoista, ja kerro mielipiteesi. Viekö ohjelma Saloa oikeaan suuntaan? Ovatko tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset oikeita?

Kommentoinnin jälkeen ohjelmaluonnos etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuussa ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.


Perustiedot

Päättynyt: 11.3.2019

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Salo

Liitteet

Ilmianna